Vastaajakirjastot

Kysy kirjastonhoitajalta on kirjastojen yhteinen verkkotietopalvelu. Mukana vastaamassa on yleisiä kirjastoja ja niissä toimivaa erikoisvastaajaryhmää sekä muuta kirjastoa ja tietopalvelua. 

Kysy kirjastonhoitajalta -palveluun otetaan mukaan uusia vastaajakirjastoja. Ota yhteys toimitukseen (toimitus@kirjastot.fi), jos haluat osallistua vastaamiseen.

Erikoiskirjastot

 • Celia - Näkövammaisten kirjasto

  Lukemisesteisille (heikkonäköiset, näkövammaiset, lukihäiriöiset,  oppimisvaikeuksiset, kehitysvammaiset ym.) sopivat, saavutettavat  aineistot, saavutettava julkaiseminen, mm. e-kirjat, EPUB 3,  pedagogisesti saavutettavat oppikirjat ja oppimateriaalit, julkisten verkkopalveluiden saavutettavuus ja käytettävyys,  kohokuvat, koskettelukirjat ja muut taktiiliaineistot,  saavutettavaa aineistoa koskeva kansainvälinen yhteistyö. 

 • Deutsche Bibliothek

  Saksankielinen kirjallisuus, Suomea koskeva kirjallisuus saksaksi käännettynä.

 • Eduskunnan kirjasto

  Oikeudellinen tieto, eduskuntatieto, tiettyjä yhteiskuntatiedon erityisalueita – mm. politiikka, kansainväliset suhteet, kansainväliset järjestöt, yhteiskuntahistoria, Euroopan unioni – sekä viranomaistieto.

 • Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kirjasto

  Elokuva.

 • Keskuspuiston ammattiopisto

  Näkövammaisuus, näkövammaisten koulutus.

 • Lapponica-tietopalvelu

  Lappi, Pohjoiskalotti, Barents, Kuolan niemimaa, Grönlanti ja arktiset alueet, saamelaiset, inuitit, suomensukuiset vähemmistöt kveenit ja Tornionjokilaakson meänkieliset, monikulttuurisuus, etnisyys, poronhoito, kulta, Lapin taide ja kirjallisuus, pohjoinen luonto ja luonnonilmiöt, matkailu, aluepolitiikka. Verkkotietopalvelussa toimii Lapin kunnankirjastoja, esine- ja taidemuseoita, sekä muita tietopalveluja, kuten Geologinen tutkimuskeskus ja Kansallisarkiston alainen Saamelaisarkisto. Lisäksi kysymyksiin vastaavat Kveeni-instituutti Pyssyjoella (Börselv) Pohjois-Norjassa ja Nordkalottens kultur- och forskningscentrum Övertorneåssa. Vastauskieliä ovat suomi, saame, englanti, ruotsi, norja ja venäjä.

 • Lapset

  Ryhmä vastaa lastenkirjallisuus- ja lastenkirjastotoimintaan liittyviin kysymyksiin sekä lasten lähettämiin kysymyksiin.

 • Lastensuojelun Keskusliiton kirjasto

  Lapsiin ja lastensuojeluun liittyvä tutkimustieto: Lastensuojelu, kansainvälinen lastensuojelu, lapsen oikeudet, (varhais-)kasvatus, lapsi- ja perhepolitiikka, perhesosiaalityö, sijaishuolto, vanhemmuus.

 • Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto

  Maanpuolustus yleensä sekä sotatieteelliset alat: sotahistoria, turvallisuuspolitiikka, operaatiotaito ja taktiikka, sotilasjohtaminen, sotilaspedagogiikka, sotatekniikka, sotatalous, sotilassosiologia.

 • Musiikki

  Ryhmässä on yleisten kirjastojen musiikkiosastojen ja musiikkiin erikoistuineita vastaajia sekä Helsingin konservatorion kirjasto.

 • Näkövammaisten liiton tietopalvelu

  Tutkimustietoa näkövammaisuudesta sekä näkövammaisten elämästä.

 • Siirtolaisuusinstituutin kirjasto

  Siirtolaisuus, etnisyys, muuttoliikkeiden tutkimus.

 • Suomen Pankin kirjasto

  Rahapolitiikka, raha, rahatalous, valuuttakurssit, inflaatio, hinnat, keskuspankit, Suomen Pankki, Euroopan keskuspankki, rahoitustarkastus.

 • Tilastokirjasto

  Tilastot Suomesta, EU-maista sekä muista maailman maista.

 • Viittomakielinen kirjasto

  Viittomakieli.