Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto

Maanpuolustus yleensä sekä sotatieteelliset alat: sotahistoria, turvallisuuspolitiikka, operaatiotaito ja taktiikka, sotilasjohtaminen, sotilaspedagogiikka, sotatekniikka, sotatalous, sotilassosiologia.

Viimeisimmät vastaukset

242 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mitä tarkoittaa kantakortissa 23.8.1943 oleva merkintä B II 63? 25 26.4.2021 Tautinimeke 63 on vuoden 1943 Lääkärintarkastusohjesäännön perusteella Pitkälliset keuhkosairaudet (Affectiones chronicaea pulmonum). Sotapalveluskelpoisuusluokka B II on puolestaan Vaikeat tapaukset, jotka kokemuksen perusteella eivät tule toimeen kenttäoloissa. Lähde: Lääkärintarkastusohjesääntö (L.T.O.): 1943. Puolustusvoimain Pääesikunta, lääkintäosasto, 1943.  
Mitä tarkoittaa Pv:n lääkärintarkastusohjeen LTO koodi 41d vuodelta 1940? 33 19.4.2021 41. Huono näkö, valontaittovirheet (Amblyopia, anomaliae refractionis, accommodationis): d) suuri hajataitteisuus (Astigmatismus) Lähde: Lääkärintarkastusohjesääntö 1935 (L.T.O.). Asetus n:o 170/35, Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1935.
Minkä ikäisiä ja säätyisiä miehiä vuoden 1901 asevelvollisuuslaki koski Suomen suuriruhtinaskunnassa? Oliko kyseessä vain tietty ikäluokka vai esimerkiksi… 21 19.4.2021 Vuonna 1878 säädetyn ensimmäisen asevelvollisuuslain mukaan jokainen suomalainen mies oli asevelvollinen vuodesta 1881 lähtien. 1901 kansallinen asevelvollisuus lakkautettiin ja keisari vahvisti Suomelle uuden valtakunnallisen asevelvollisuuslain.  Lainsäädäntö mahdollisti Suomen oman sotalaitoksen lakkauttamisen ja suomalaisten sotilaiden sijoittamiseen minne tahansa Venäjän valtakunnassa. Lain toiminta jäi hyvin lyhyeksi. Valtakunnallinen lainsäädäntö aiheutti passiivista vastarintaa, laajoja kutsuntalakkoja ja eri puolilla maata kerättiin lakia vastustavia adresseja. Vuoden 1901 asevelvollisuuslain toteuttaminen lakkautettiinkin 1905 keisarin manifestilla. Vuoden 1901 valtakunnallisen lain mukaan "Valtaistuimen ja Isänmaan puolustus on...
Eräs uutinen kertoi rikostuomiosta, josta tuli linnaa, ja lisäksi: ”Vastaaja tuomittiin menettämään kersantin sotilasarvonsa.” Miten tämä oikeastaan menee?… 53 14.4.2021 Sotilasarvon menetys on kirjattu rikoslakiin, rikoslain 2. luvun 14a §. Kokonaan arvottomaksi ei sotilasarvon menetys tee, sillä lain perusteella alinta sotilasarvoa ei voi tuomita menetettäväksi. Sotilasarvon menetystä on pohdittu muutama vuosi sitten peräti väitöskirjan verran ja aihe noussut sen jälkeenkin satunnaisesti otsikoihin. Lisätietoa ja lähteitä: Koskinen, J. (2011) ‘... ja lisäksi tuomitaan menettämään sotilasarvonsa’ : rikoslain 2 luvun 14a §:ää (L 21.4.1995/578) koskeva oikeustieteellinen tutkimus . Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. https://yle.fi/uutiset/3-8878584 https://yle.fi/uutiset/3-6305323
Mitä tarkoittaa LTO -koodi 81 C, v.1947 kantakortissa ? Mikä on Asetuksen No 1023/47 sisältö lyhyesti. Siinä ilmeisesti lyhennettiin asevelvollisten… 20 14.4.2021 Vuoden 1943 lääkärintarkastusohjesäännön mukaan 81 viittaa lantion ja alaraajain vikoihin, vammoihin ja sairauksiin. 81c:n tarkempi merkitys on "Jalkaterän viat, jotka haittaavat kävelyä (Pes planum, valgus, varus, equinus, calcaneus, excavatus, hallus valgus). Puolustushallinto sodan ja rauhan aikana -teoksessa kerrotaan sodan jälkeisistä asevelvollisuusajan muutoksista seuraavaa: "Kun Pariisin rauhansopimuksen enimmäisvahvuuksia ei haluttu missään vaiheessa ylittää ja kun lisäksi pyrittiin säästämään valtion menoja, säädettiin vuosina 1946-1948 kolme lakia asevelvollisille annettavasta erikoislomasta. Vuoden 1946 aikana pidettiin palveluksessa enintään 18000 varusmiestä kerrallaan ja 350-440 päivän palvleusajasta myönnettiin lomaa...
Mitä tarkoitti selkokielellä armeijan lääkärintarkastusohjesääntö 3449X kesäkuussa vuonna 1991? 35 13.4.2021 Tuolloin on todennäköisesti ollut käytössä lääkintöhallituksen 1.1.1987 lukien käyttöön hyväksymä Tautiluokituksen nimistö ja numerointi. Tautiluokitus löytyy digitoituna STM:n hallinonalan Julkari-palvelusta. Sen mukaan 3449x:n merkitys on paralysis cerebralis alia - muut aivoperäiset halvausoireet.
Teen esseetä toisesta maailmansodasta toipuvasta Suomesta, ja ajattelin laittaa sen otsikoksi "heikoilla jäillä". Kuvastaako tämä sanapari Suomen tilannetta… 34 13.4.2021 Suomen sodan jälkeistä tilannetta on kuvattu monenlaisilla metaforilla. On vaaran vuosia ja karhun kainaloa. Mitä katsantokantaa edustat tai näkökulmaa haluat painottaa? Jos olet perehtynyt aiheeseen, voinet itse päättää onko tämä sopiva kielikuva. Esimerkiksi seuraavista verkostakin löytyvistä resursseista voisi löytyä tietoa turvallisuuspolitiikan näkökulmasta: Tynkkynen, V., Karjalainen, M. & Airio, P. 2018. Suomen puolustusvoimat 100 vuotta. Helsinki: Edita. Tynkkynen, V. & Jouko, P. 2007. Towards east or west?: Defence planning in Finland 1944-1966. Helsinki: National Defence University. Visuri, P. 1990. Evolution of the Finnish military doctrine 1945-1985: Documentation. Helsinki: War College. Visuri, P. (1998)....
Mitä oheiset LTON pykälät kertovat henkilön terveydestä. LTO:n Kohta E36 a - vuonna 1941 ja D36 a//127 - vuonna 1944 sekä pykälä 127 - vuonna 1947 jolloin… 25 13.4.2021   Vuoden 1941 E36a on kaatumatauti (epilepsia genuina; "Petit mal"). E-luokka merkitsee palvelukseen tilapäisesti kelpaamatonta, jonka palveluskelpoisuuden ratkaiseminen siirretään toistaiseksi, määräten edelleen nostoväen III luokkaan jossakin seuraavassa kutsunnassa uudelleen tarkastettavaksi.  Vuoden 1944 D36a on kaatumatauti (epilepsia genuina), laadultaan varma tapaus, jossa kohtaukset esiintyvät tiheään tai ovat laadultaan vaikeita, tai joissa esiintyy hämärätiloja, demenssiä tai muita ilmeisiä sielullisia häiriöitä. Pykälän 127 merkitys ei valitettavasti selvinnyt aikakauden asevelvollisuuslainsäädännöstä. Lähteitä: Asevelvollisuuslaki täytäntöönpanomääräyksineen. Hki: Valtioneuvoston kirjapaino, 1942....
Mistä löytyisi tietoa Adlercreutzin rykmentin Laukaan komppaniasta? 22 12.4.2021 Geni-palveluun on koottu tietoja rykmenttiin liittyvästä lähdeaineistosta: https://www.geni.com/projects/Adlercreutzin-rykmentti-1803-1808/45473 Genissä mainittujen lisäksi esim. seuraavista teoksista voisi olla hyötyä: Screen, J. E. O. 2007. The army in Finland during the last decades of Swedish rule (1770-1809). Helsinki: Finnish Literature Society. Vuorimies, H. 1990. Laukaan ruotusotamiehet: Vuodesta 1710 Ruotsin valtakauden loppuun. Jyväskylä: [H. Vuorimies]. Vuorimies, H. 2011. Ruotusotilaiden tutkiminen. Helsinki: Suomen sukututkimusseura : Tiedekirja [jakaja]. Yksiköiden liikkeitä sotavuosina voi seurata Suomen sodan historiikeista. Hyvä lähtökohta uudemmasta kirjallisuudesta voisi olla esim tämä: Lappalainen, J. T., Ericson...
Mitä kerrotaan Jaakko Hyvösen teoksessa Kohtalokkaat lennot 1939-1944 alla mainittuina päivinä tapahtuneista kuolemaan johtaneista lento-onnettomuuksista? 23… 19 7.4.2021 Etsimäsi tiedot löytyvät teoksesta Hyvönen, Jaakko. 1982. Kohtalokkaat lennot 1939-1944: Ilmavoimiemme lentotoiminnassa surmansa saaneet, kadonneet, sotavankeuteen joutuneet sekä laskuvarjolla pelastautuneet. Hki: Kirjateos. Kirja löytyy useista yleisistä kirjastoista. Esimerkiksi Heili kirjastojen saatavuustiedot löydät Heili-tietokannasta: https://heili.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kohtalokkaat+lennot+1939-1944&type=AllFields Jos kirjaa ei löydy lähimmästä kirjastosta, voit tilata sen sinne kaukopalvelun avulla.  
Isoisäni osallistui sisällissotaan valkoisten joukossa. Hän syntyi Isokyrössä 1899 ja eli siellä koko elämänsä, ja oletan että hänen sotaretkensä oli… 30 7.4.2021 Tuomas Hoppu on kirjoittanut kaksi teosta, joissa käsitellään pohjalaisia sisällissodan yksiköitä ja niiden vaiheita. Molemmat kirjat sisältävät myös yksiköiden miehistöluettelot: Hoppu, Tuomas. 2017. Asevelvollisten vapaussota: Keski-Pohjanmaan jääkäripataljoona Tamperetta ja Viipuria valtaamassa. [Seinäjoki]: Vapaussodan ja Itsenäisyyden E-P:n Perinneyhdistys ry. Hoppu, Tuomas. 2017. Pohjanmaan lakeuksilta Hämeen sydänmaille kulki tiemme: Kristiinan pataljoona vapaussodassa 1918. [Seinäjoki]: Vapaussodan ja Itsenäisyyden E-P:n Perinneyhdistys ry. Näiden lisäksi löysin seuraavat teokset, jotka voivat lisäksi valottaa asiaa Etelä-Pohjanmaan näkökulmasta: Alanen, A. J. 1980. Eteläpohjalaisia taisteluissa: 1, Nuijasodasta vapaussotiin....
Kuinka yleisiä sotavuosina oli sotilailla rintamalla sellaiset unet, että sota joko voitettiin normaalisti tai jopa yliluonnollisin keinoin tai sitten… 44 6.4.2021 Erkka Pehkonen on tutkinut väitöskirjassaan rintamamiesten kirjeitä ja niiden sisältämiä unikuvauksia. Yhdessä Pehkosen lainaamassa kirjeessä viitataan rauhan ennustamiseen unessa: "Eräs kaverikin näki unta että hän sai kirjeen, jossa sanottiin rauhan tulo toukokuuksi, mutta ei sanonut pahus sitten muuta kun että kesän aikana se loppuu. Sanoi että samoin ilmoitti tulleen unessa talvisodan alun ja lopun sekä tämän sodan alun." (Pehkonen 213) Pehkosen mukaan ennenunien kuvaukset olivat kirjeissä sotaikana yleisiä, mutta enimmäkseen niissä ei esiintynyt sodan suurten linjojen kuvauksia, vaan pikemminkin yksilöön ja hänen tunteisiinsa liittyvää kuvausta (Pehkonen 226). Lähteet: Pehkonen, E. 2013. "Poikasi täältä jostakin": Narratiiviset...
Teen sukututkimusta ja näen kantakortista, että henkilö on vapautettu asevelvollisuudesta 31.12.1941 LTO:n D 81 nojalla. Samassa kantakortissa näkyy myös koodi… 49 23.3.2021 Talvisodan aikana ja jatkosodan alussa käytössä olleen lääkärintarkastusohjesäännön mukaan kyseessä olisi seuraava vaiva: 81. Alaraajojen ja lantion viat: epämuodostumat, puuttumiset ja vammat (Vitia pelvis et extremitatum inferiorum: Deformites, defectus etc.): a) Huomattavat muodonmuutokset ja muut pysyvät viat: lyhentyminen, jäykistyminen, surkastuminen, velttous y.m., josta on seurauksena täydellinen toimintahäiriö tai huomattava rajoitus käyttämisessä (Luxatio congenita coxae, coxa vara, valga: genu valgum, varum, recurvatum etc.) E81 viittaa tilapäisesti kelpaamattomaan tapaukseen, jonka palveluskelpoisuuden ratkaiseminen siirretään toistaiseksi. D merkitsee vapauttamista asevelvollisuuden suorittamisesta kokonaan. Lähde:...
Missä palvelivat esim.1900 syntyneet miehet sota vuosina?.Työpalvelun lisäksi ilmatorjunnassa ainakin. Lötyykö tietoja paikkakunnista ym? Kuvassa Iso-isäni. 29 23.3.2021 Hyvinkin monenlaisissa tehtävissä. Esimerkiksi talvisodan aikana joulukuussa 1939 kutsuttiin palvelukseen nostoväen I luokan vuosien 1898-1899 ikäluokat. Aiemmassa vastauksessa on käsitelty ansiokkaasti vanhimpia palvelukseen kutsuttuja ikäluokkia. Yksittäisen henkilön kohdalla helpoin tapa lähteä selvittämään asiaa on tilata etsityn henkilön kantakortti Kansallisarkistosta: http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Kantakortti https://arkisto.fi/fi/palvelut/n%C3%A4in-tilaat-kantakortin Sodissa kaatuneiden kantakortit on digitoitu ja ne ovat vapaasti käytettävissä Kansallisarkiston digitaaliarkistossa. Samalla kannattaa tilata myös mahdollinen suojeluskunnan henkilökortti, jossa voi olla lisätietoja: http://wiki.narc.fi/portti/index.php/...
Mitenkähän on jos on kaksoiskansalaisuus vaikkapa Suomi ja Israel missä on molemmissa pakko-armeija, pitääkö molemmat käydä? 53 1.3.2021 Kaksoiskansalaisuutta käsittelee Suomessa asevelvollisuuslain 7. luku. Toisessa valtiossa asevelvollisuuden suorittanut vapautetaan hakemuksesta varusmiespalveluksen suorittamisesta rauhan aikana.
Tuo LTO 8Lääkärintarkastusohje) vuodelta 1943 kiinostaisi ja siellä koodi D35 palveluksesta vapautuksen syynä, löytyisikö teiltä tietoa ? Noissa kysymyksissä… 34 26.2.2021 Vuoden 1943 lääkärintarkastusohjesäännössä koodilla 35 on useita alakoodeja, mutta 35 sellaisenaan viittaa tarkemmin määrittelemättömään henkiseen vajavaisuuteen, ja D-luokitus sen perusteella asevelvollisuudesta kokonaan vapauttamiseen.
Mitä tarkoittaa sodanaikaisissa1939-44 kantakorteissa merkintä LTO E 80 ja E 73 g? Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastolle. 30 22.2.2021 Vuoden 1943 lääkärintarkastusohjesäännössä koodien merkitykset ovat seuraavat: 73 g. Pitkäaikainen munaistauti (Nephrosis, nephritis chronica. Nephroscleroris. Hypertonia maligna). E viittaa varmasti tai todennäköisesti ohimenevään vikaan, vammaan tai sairauteen. 80. Hartian ja yläraajan viat, vammat ja sairaudet. E-luokituksen selite tässä tapauksessa on "Leikkaushoitoon mahdollisesti soveltuvat tapaukset".    
Miksikä kutsutaan "laatikkoa" johon painetaan sisään mäntä, joka laukaisee räjähteen? Aku Ankassa TNT:tä (dynamiittia) tai vastaavia räjähteitä räjäytetään… 85 19.2.2021 Pioneerialan asiantuntija kertoi kyseessä olevan sähkösytytyskoje. Klassisissa malleissa sähkövaraus saadaan aikaan kampea pyörittämällä ja sitten painetaan nappia (tai näissä tosi old-school -laitteissa painetaan laukaisukampi pohjaan). Laitteesta löytyy useita mainintoja Kansalliskirjaston digitoimista historiallisista sanoma- ja aikakauslehdistä. Kuvaa en valitettavasti löytänyt, mutta laitteen käyttöä on kuvaillut esim. pioneerivänr. Saarinen Rajan turva -lehdessä vuonna 1929: "Odotamme vain, käsi sähkösytytyskojeen avaimessa, suojaisessa paikassamme kaikessa rauhassa, kunnes kaikki omat joukkomme ovat ehtineet omalle rannallemme ja yhä vain vaanimme hetkeä, jolloin viholliset marssivat sillalle ja sitten hirveä räjähdys, valtavat...
Mitä tarkoittaa kantakortin kutsuntapäätöksen "Siirr. Nv II lk. B 31" vuoden 1928 kutsunnoissa. 77 17.2.2021   A. Viljasalon aikalaisohje kutsuntaikäisille kertoo seuraavaa: "Nostoväen toiseen luokkaan siirretään ne asevelvolliset, jotka ovat olleet kutsunnassa, mutta joita ei ole hyväksytty vakinaiseen palvelukseen, sekä ne, jotka palveltuaan 9 kuukautta vian tai sairauden takia vapautetaan vakinaisesta palveluksesta, ellei heitä tällöin kokonaan vapauteta asevelvollisuudesta." Siirron nostoväen toiseen luokkaan on aiheuttanut silloisen lääkärintarkastusohjesäännön kohta 31. Hyvin epämuodostunut rintakehä. B merkitsee lievemmän laatuista tapausta, josta seuraa vapautus rauhan ajaksi. Sama kohtalo kohtasi 1920-luvulla noin kolmannesta kustakin ikäluokasta. Lähteitä ja taustaa: Ahlbäck, A. (2010). Soldiering and the making of Finnish manhood...
Onko koskaan merivoimien aluksia siirretty merivartioston käyttöön, eli voitaisiinko yksi merivoimien tilaamista neljästä ylisuuresta korvetista varustella… 45 10.2.2021 Merivoimilla on käynnissä Laivue 2020 -hanke, jossa korvataan merivoimien seitsemän poistuvaa alusta neljällä modernilla korvetilla. Alusten rakentamisen odotetaan käynnistyvän 2022. Rajavartiolaitoksella on vuorostaan käynnissä Vartiolaiva 2025 -hanke, jossa suunnitellaan kolmen vanhentuneen vartiolaivan korvaamista kahdella uudella monitoimialuksella. Alusten ominaisuuksia koskeva vaatimusmäärittely on käynnissä. Historiasta löysin muutamia tapauksia, joissa merivoimien aluksia on siirretty Rajavartiolaitokselle tai sen edeltäjille. 1930-luvun alussa merivoimat lainasi toimintaansa aloittavalle merivartiolaitokselle neljä vanhaa raivaajaa. Sotien jälkeen merivoimat luovutti lakkautetulta Suojeluskuntajärjestöltä saamastaan kalustosta...