Tiedonhaun opastus

Tiedonhaun opastus

Tiedonhaun opastuksessa pyrimme antamaan yleisopastuksen tiedonhaussa. Mikäli etsit oman kirjastosi aineistoa tai ohjeita oman verkkokirjastosi käyttöön, sinun kannattaa etsiä niitä verkkokirjastostasi. Suurin osa kirjastoja löytyy Finna.fi:stä, Finna-kirjastojen hakuohje. Kirjastojen verkko-osoitteet ovat haettavissa myös Kirjastohakemistossa.

Tässä kokonaisuudessa annamme neuvoja, miten tietoa kannattaa hakea, mistä on hyvä lähteä liikkeelle ja millaisia tapoja voi käyttää päämääränsä saavuttamiseksi. Ensimmäinen askel on miettiä, mitä etsii ja miten syvällisesti. Sen jälkeen on valittava tapa, jolla etsii. On syytä miettiä, riittääkö verkosta löytyvä tieto vai löytyisikö painetuista lähteistä painavampaa tietoa, tekeekö yksinkertaisen haun vai lähteekö tutkimaan erikoistietokantoja.

Ongelma = kysymys

Etsimisen alkuun auttaa ongelman jäsentely. Koita lausua mielessäsi kysymys, johon olet etsimässä vastausta.

Pohdi, millä mielellä lähdet tietoa hakemaan. Joskus tietoa tarvitaan vain pinnallisesti ja vähän, jos etsit vaikkapa Aleksis Kiven syntymävuotta ja -paikkaa, et tarvitse runsasta määrää lähteitä, riittää kun löydät sen, josta löytyy luotettava vastaus. Silloin tiedonhakua ei tarvitse kovinkaan paljon suunnitella.

Joskus etsitään laajaa määrää lähteitä syvällisempään työhön. Aleksis Kiven tuotannon merkitystä koskevaa tutkielmaa varten joutuu tietoja etsimään ajatuksella ja pidempään.

Joskus aikaa saattaa olla rajallisesti, myös käytössä olevat välineet voivat määritellä sitä, mistä ja miten tietoa etsitään.

Esitä siis kysymys ja jos se on laaja aiheeltaan, esitä lisäkysymyksiä, jaa kokonaisuutta osiin ja kirjoita osa-alueita ja jäsennystä muistiin.

Aihe

Kun näin olet analysoinut, mitä haet, voit pohtia tiedonhakuun sopivia näkökulmia ja käsitteitä. Jos aihe on selkeä ja yksinkertainen, tämä on helppoa, mutta jo esimerkiksi esitelmän tekoon Aleksis Kivestä tarvitaan tietoa monesta näkökulmasta. Voit yrittää vaikkapa valita muutama keskeisen sanan, hakusanan, joilla lähdet liikkeelle.

Sinun kannattaa myös kartoittaa, mitä tiedät aiheesta ennestään. Se auttaa oman aiheen jäsennyksessä ja myös jo alkuun haussa. Jos vaikkapa tuntee Aleksis Kiven Seitsemän veljestä, tietää jo, että se kuuluu Suomen kirjallisuuden klassikkoihin. Näitä tietoja voi käyttää hyväksi haussa, esimerksi hakusanoina voi käyttää Kivi Aleksis ja suomenkielinen kirjallisuus, Kivi Aleksis ja klassikot. 

Sen jälkeen kannattaa arvioida, mikä on keskeistä haussa eli mikä kuuluu aiheeseen ja mikä ei, mikä on oman käsittelysi näkökulma. Aleksis Kiven tuotantoa voi etsiä hakusanoilla Kivi Aleksis ja tuotanto, mutta tuotannon merkitys aiheena vaatii jo enemmän tutkimista. Tuotannon listauksen lisäksi on tutustuttava tuotantoon  ja sitä käsittelevään analyysiin. Silloin haku lähtee liikkeelle esimerkiksi sanoilla Kivi Aleksis ja merkitys, Kivi Aleksis ja vaikutus tai myös eri teosten nimillä ja vaikkapa analyysi-hakusanalla.

Jos käsitteitä on vaikea keksiä, niitä voi etsiä sanastoista. Hyvä paikka on Finto.

Syvällisyys

Se, miten paljon ja miten syvällistä tietoa tarvitaan, ohjaa sitä miten ja mistä hakea tietoa. Jos etsit nopeasti vaikkapa tietoa siitä, minä vuonna Ranskan suuri vallankumous tapahtui, yksinkertainen haku verkosta tai vaikkapa Wikipedia-hakuteoksesta riittää. Haulla Ranskan suuri vallankumous tulee vuosilukukin esiin. Jos taas etsit esitelmätietoa kouluun, tarvitset enemmän lähteitä ja sinun kannattaa etsiä tietoa verkosta, koulukirjoista ja ehkä kirjastonkin aineistoista. Vaikkapa opinnäytteeseen tarvitaan syvällisempää ja erikoistuneempaa tietoa, jota haetaan erikoistietokannoista, erikoiskirjastoista tai yliopistokirjastojen aineistoista.

Haenko vai kysynkö?

Kun olet tutkinut ongelmaasi ja analysoinut, mitä etsit, täytyy päättää, miten aloitat tiedonhaun. Useimmiten tietoa lähdetään googlettamaan, melkein yhtä usein kuitenkin päätetään kysyä. Sosiaalinen media on tuonut kaverilta kysymiselle ihan uuden merkityksen: keskustelupalstoilla, Facebookin ryhmissä sekä lehtien ja erikoissivustojen kommentointiosuuksissa keskustellaan ja etsitään tietoa aiheesta kuin aiheesta. Kirjastoissa toimii tietopalvelu, jonka puoleen voi kääntyä. Se toimii sekä kirjaston tiloissa että verkossa. Suomen kirjastoilla on yhteinen verkkotietopalvelu Kysy kirjastonhoitajalta.

Vanhoja vastauksia selaamalla voi myös löytää vastauksen ongelmaansa. Vastauksia on kertynyt jo yli 50 000.

Kysymyksiä voi esittää myös muille kirjastoille verkossa sekä asiantuntijapalveluille. Lista näistä löytyy Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun info-sivulta.

Jos mieltä askarruttava vaiva on lääketieteellistä laatua, on parempi kääntyä terveydenhuollon puoleen oman terveyskeskuksen, Omakannan tai Omaolon kautta. Kansalaisneuvonta opastaa viranomaisasioissa oikeaan paikkaan (poliisi, verot, Kela, maistraatit, te-palvelut).

Painetut lähteet ja verkkotiedonlähteet

Verkosta löytyy lyhyitä hakuteosmaisia tietoja, syvällisempiä analyysejä, viranomaisten tuottamaa tietoa ja tutkimuksia, kaunokirjallisuutta, tieteellisiä artikkeleita ja lehtiä. Verkkotiedonlähteet ovat siis hyvin moninaisia ja monista aiheista löytyy laaja kirjo tiedonlähteitä. Painettuja lähteitä ei pidä kuitenkaan unohtaa. Syvällisemmät tutkimukset löytyvät usein edelleen vain painettuina versioina ja esimerkiksi tutkimuskirjallisuus ja erikoisalojen hakuteokset ovat useilla aloilla suurelta osin edelleen painettua materiaalia.

Painettujen tiedonlähteiden ja verkkotiedonlähteiden etsiminen on suunnilleen samanlaista käytännössä. Haut rakennetaan samoin ja niitä voidaan laajentaa samoin. Samat hakusanat ja -tavat ovat käyttökelpoisia sekä verkossa että kirjastojen aineistotietokannoissa. Kirjastojen aineistotietokannoissa teosten kuvailut sisältävät asiasanoja, jotka löytyvät Finto.fi:stä. Sitä kannattaa tutkia, jollei haku tuota tulosta.

Sekä verkossa että kirjastojen aineistotietokannoissa on käytössä tarkennettuja hakuja, joita on myös hyvä käyttää, jos haku ei ole yksioikoinen. Kirjaston tietokannasta haulla Seitsemän veljestä saadaan ensimmäiseksi tulokseksi teos Seitsemän veljestä, mutta jos halutaan tutkia Seitsemän veljeksen sisältöä, on hyvä hakea tarkalla haulla esimerkiksi hakusanoilla Seitsemän veljestä ja sisällönanalyysi.

 

Seuraava: Haun suunnittelu

 

sarjakuva helmet.