Valtakunnallinen kehittämistehtävä (VAKE)

Valtakunnallinen kehittämistehtävä (VAKE) on kirjastolain määrittelemä tehtäväkokonaisuus.  VAKE-tehtävää hoitaa Helsingin kaupunginkirjasto ja sen toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Laki yleisistä kirjastoista (2016) määrittelee valtakunnallisen kehittämistehtävän näin: ”Yleisten kirjastojen toiminnan tasapuoliseksi tukemiseksi valtakunnallisella kehittämistehtävällä toteutetaan yleisten kirjastojen yhteisiä palveluja ja edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa” (29.12.2016/1492 7 §). 

Tunnetuin osa VAKE:n toimintaa on kaikkien kirjastojen ja asiakkaiden käyttöön tuotetut verkkopalvelut, joista suurin osa tunnetaan Kirjastot.fi-palveluina:

 • Kirjastot.fi-sivusto uutis-, koulutusilmoitus- ja tiedotuspalveluineen sekä ammattisivuineen
 • Biblioteken.fi uutis-, koulutusilmoitus- ja tiedotuspalveluineen sekä ammattisivuineen
 • Libraries.fi-sivusto tarjoaa perustiedot suomalaisesta kirjastoalasta englanniksi
 • Kirjastohakemisto ja sen upokkeiden ja rajapintojen avulla kirjastojen sivuille tuotetut tiedot (myös ruotsiksi ja englanniksi)
 • Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu (myös ruotsiksi ja englanniksi)
 • Kirjasampo.fi ja Sivupiiri kirjallisuustietokannat ja toimituksellinen sisältö (myös ruotsiksi)
 • Kirjastokaista.fi video-, audio- ja suoralähetyspalvelu
 • Musiikkikirjastot.fi-sivusto tarjoaa hyvät musiikin haun välineet ja musa-artikkeleja
 • Makupalat.fi-linkkikirjasto tarkastettujen verkkosivustojen haku
 • eKirjasto kaikkien yleisten kirjastojen digimateriaalien hakuliittymä
 • Fono.fi hakuliittymä YLE:n levystön tietokantaan (ei saavutettava, uusi ratkaisu suunnitteilla)

Kirjastot.fi-sivustolta löytyy myös tietoa tiedonhaun opastukseen, digitaitoihin ja muuhun kirjastotyössä ajankohtaiseen. Sivusto tarjoaa kotipesän myös erityispalveluille ja monille hankkeille. Kirjastot.fi tarjoaa käynnin kirjastotilastoihin sekä kehittämistyöjaluja, kuten Raportointipalvelun. Helsingin kaupunginkirjaston kaukopalveluyksikkö on myös osa VAKE-toimintaa.

Yhteistoiminnan ja kehittämisen edistämistä valtakunnallisesti

Valtakunnallinen kehittämistehtävä edistää myös kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa ja toimii kansallisissa verkostoissa yli sektori- ja toimialarajojen. Tärkeä osa yhteistoimintaa on Finna-vision toteuttaminen. 

Kansallista yhteistoimintaa edistetään myös järjestämällä yhteisiä kokouksia OKM:n, aluehallintovirastojen ja kehitys- ja erityistehtävää hoitavien kirjastojen kanssa AKE-linja-kokousten nimellä. Kokoukset toteutetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa ja kokousten muistiot ovat luettavissa Kirjastot.fin verkkosivuilta.

Ennen kehittämistehtävää Helsingin kaupunginkirjasto toimi yleisten kirjastojen keskuskirjastona vuoteen 2018. Keskuskirjastotoimintaa koskevat muistiot ovat saatavissa Kirjastot.fi –toimituksen kautta  (toimitus@kirjastot.fi).
Kirjastot.fi – palvelukokonaisuutta käsitellään Kirjastot.fi:n koordinaatioryhmässä. Ryhmässä on edustus eri kirjastosektoreista ja ryhmän muistiot ovat luettavissa koordinaatioryhmän verkkosivuilta.

Valtakunnallinen kehittämistehtävä edistää myös tiedolla johtamista toimimalla aktiivisesti tilastotyöryhmässä, sekä osallistumalla tietoa tukevan päätöksenteon välineiden kehittämiseen. Kirjastojen vaikuttavuudesta ja tiedolla johtamisesta voi lukea lisää Vaikuttavuus-sivustolta.

Lisää VAKE tehtävästä ja verkostotoiminnasta myös VAKE-esitteestä (saavutettava tekstiversio), joka on tuotettu myös ruotsiksi (saavutettava tekstiversio) ja englanniksi (saavutettava tekstiversio).

Kehittämistehtävät laissa ja asetuksessa: