Yleisten kirjastojen konsortio

Yleisten kirjastojen konsortio perustuu vapaaehtoiseen sopimukseen. Se mahdollistaa kirjastoille yhteistyön hankinnoissa ja luetteloinnissa sekä koulutuksessa, tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Konsortio vaikuttaa aktiivisesti kirjastoille kehitettäviin e-palveluihin.

Konsortion käyttö hankinnoissa on tullut ajankohtaiseksi e-aineistojen yleistyessä, sillä digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksiin ja tekniikoihin liittyy paljon erityiskysymyksiä. Aineistoneuvottelut käydään usein kansainvälisten toimijoiden kanssa. Palvelun käytettävyys ja tekninen sopivuus on testattava eri laitteiden ja kirjastojärjestelmien kanssa, ja ennen kaikkea verkkoaineiston käyttöönotto sekä markkinointi on järkevää tehdä yhdessä. Tämä säästää kustannuksia ja antaa mahdollisimman suuren medianäkyvyyden

Kaikki yleiset kirjastot voivat liittyä

Yleisten kirjastojen konsortion toimintaa koordinoi Helsingin kaupunginkirjasto – yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Jäseniksi voivat liittyä kaikki yleiset kirjastot tekemällä konsortiosopimuksen.

Ensimmäiseksi on kilpailutettu e-aineistoja

Konsortio toimii yhteistyössä KL-Kuntahankintojen kanssa. Kilpailutettavat aineistot määritellään konsortion jäsenten kesken. Kilpailutuksen tuloksena on puitesopimus, johon kirjastot voivat liittyä. Konsortioon osallistuminen ei velvoita hankkimaan aineistoja.

Huomio myös metatietoprosessiin, tiedotukseen ja markkinointiin

Yleisten kirjastojen konsortio on mukana metatietoprosessin uudistamisessa. Päämääränä on, että toimintatavat yhtenäistyvät. Tämä mahdollistaa valtakunnallisen yhteisluettelon Melindan käytön yleisissä kirjastoissa.

Yhteistä viestintää ja markkinointia kehitetään päämääränä verkkoaineistojen sujuva löydettävyys. Tämä tapahtuu tekemällä valtakunnallisia palveluja, opetus- ja markkinointimateriaaleja ja yhtenäistämällä tunnuksia. Yhteisesti tuotettavat aineistot takaavat, että pienetkin kirjastot saavat e-markkinointimateriaaleja. Viestinnän ja markkinoinnin yhteistyökumppanina on Kirjastot.fi sekä kaikki liittyneet kirjastot.

Lisätietoja:
Marja Hjelt
marja.hjelt@hel.fi

KL-kuntahankinnat