Kirjastoala ja kehittäminen

Kun Suomessa puhutaan kirjastoista, tarkoitetaan yleensä yleistä kirjastoa. Sellainen on lain mukaan (Laki yleisistä kirjastoista) löydyttävä jokaisesta Suomen kunnasta. Kirjastoja voit hakea Kirjastohakemistosta kunnittain tai kirjastotyypeittän. Kirjastolaissa on määritelty tehtäviä kunnille, mutta laissa osoitetaan myös alueelliset ja valtakunnalliset kehittämistehtävät.

Aluellisesta kehittämistehtävästä vastaavat yhdeksän ns. AKE-kirjastoa. Ne järjestävät koulutuksia, vertaisoppimista ja muita tilaisuuksia, joiden avulla kirjastoammattilaiset voivat päivittää osaamistaan.

Valtakunnallisesta kehittämistehtävästä vastaava ns. VAKE-kirjasto tuottaa verkkopalveluja, joita jokaisen kirjaston ei kannata tehdä yksittäin. VAKE myös kehittää kirjastojen yhteistoimintaa ja keskinäistä viestintää.

Kehittämistehtävien toteuttamista ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Erityistehtäviä ja lakisääteistä kirjastotoimintaa

Lain pohjalta voidaan määritellä myös erityistehtäviä asioihin, joiden katsotaan vaativan erityistä huomiota. Tällä hetkellä erityistehtäviä ovat:

Yleisten kirjastojen lisäksi lailla säädettyjä kirjastoja ovat Kansalliskirjasto, Saavutettavuuskirjasto Celia sekä Varastokirjasto. Yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja erilaiset erikoiskirjastot kirjastot ovat taustaorganisaatioittensa ylläpitämiä.

Kehittämishankkeita ja erityisavustuksia

Kirjastojen rahoitus on kuntien vastuulla, mutta toimintaa lasketaan rahoitettavaksi myös valtion myöntämän peruspalvelurahoituksen kautta. Kehittämis- ja erityistehtäviä varten myönnetään erilliset avustukset valtion budjetista.

Tietoa kirjastoverkosta ja kehittämistoiminnasta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla 

Kirjastoille myönnetään kehittämistyötä varten vuosittain erityisavutuksia Aluehallintoviraston kautta. Kunkin vuoden painopisteet julkaistaan loppukesästä ja hakuaika on syksyllä. Tietoa avustuksista löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön avustussivuilta.

Aluehallintoviraston Kirjastotoimi-sivuilta löytyy tietoa ja ajankohtaista avustusasiaa. AVI:n viestintäkanavat löytyvät luettelona, osa niistä on vain kirjastoja koskevaa, osa yhteisiä kasvatuksen ja kulttuurin kanssa. 

Osiosta Hankkeet löytyvät linkit Kirjastot.fi-sivustolta löytyviin hankkeisiin ja Julkaisut-osiosta erilaisiin raportteihin ja julkaisuihin vuosien varrelta.

Videolla kokemuksia AKE-toiminnasta