Kirjastot ja kehittäminen

1.1.2018 voimaan astuvan Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen mukaisesti valtakunnallista kehittämistehtävää hoitaa Helsingin kaupunginkirjasto. Alueellisia kehittämistehtäviä hoitavia kirjastoja ovat Joensuun, Kuopion, Lahden, Oulun, Porvoon, Rovaniemen, Tampereen, Turun ja Vaasan kaupunginkirjastot. Valtakunnallisella ja alueellisella kehittämistehtävällä korvataan aiempi keskus- ja maakuntakirjastojärjestelmä.

Valtakunnallisesta kehittämistehtävästä säädetään laissa seuraavasti:"Yleisten kirjastojen toiminnan tasapuoliseksi tukemiseksi valtakunnallisella kehittämistehtävällä toteutetaan yleisten kirjastojen yhteisiä palveluja ja edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa. Yhteisten palvelujen toteuttamisessa kehittämistehtävää tulee hoitaa yhteistyössä yleisten kirjastojen ja muiden kirjastojen kanssa."

Alueellisesta kehittämistehtävästä säädetään mm. seuraavasti: "Alueellisella kehittämistehtävällä luodaan edellytyksiä toimialueen yleisten kirjastojen toiminnan vahvistumiselle. Kehittämistehtävällä tuetaan toimialueen yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa. Kehittämistehtävää hoitava kirjasto toimii yhteistyössä muiden kehittämistehtävää hoitavien yleisten kirjastojen, valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston ja muiden kirjastojen kanssa."