Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto

Erikoiskirjastoja ovat julkishallinnon, yksityisten ja valtionapua saavien tutkimuslaitosten, säätiöiden ja yhteisöjen sekä yritysten kirjastot ja tietopalvelut.


Erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden verkosto (EriK), johon voivat liittyä edellä mainitut erikoiskirjastot ja tietopalvelut, valitsee keskuudestaan vuosittain Erikoiskirjastojen neuvoston.

Erikoiskirjastojen neuvosto (ErikN) valvoo erikoiskirjastojen etua, edistää erikoiskirjastojen yhteisten päämäärien toteuttamista ja tekee erikoiskirjastot näkyväksi osaksi kirjastoverkkoa, omaa kehysorganisaatiotaan ja yhteiskuntaa. Voit liittyä Erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden verkostoon ottamalla yhteyttä neuvoston sihteeriin.

Erikoiskirjastot ja tietopalvelut näkyväksi osaksi kirjastojen verkkoa ja niiden erikoisalan tieto ja osaaminen kaikkien saataville!