Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto EriK

Erikoiskirjastoja ovat julkishallinnon, yksityisten ja valtionapua saavien tutkimuslaitosten, säätiöiden ja yhteisöjen sekä yritysten kirjastot ja tietopalvelut.

Erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden verkosto (EriK) koordinoi ja kehittää toimialan yhteistyötä. Voit liittyä Erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden verkostoon ottamalla yhteyttä neuvoston sihteeriin.

Erikoiskirjastojen neuvosto (ErikN) on verkoston jäsenistä nimetty ryhmä, joka toimii yhteydenottotahona ja neuvottelukumppanina erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden näkemyksiä ja tarpeita koskevissa asioissa.

Erikoiskirjastot ja tietopalvelut näkyväksi osaksi kirjastojen verkkoa ja niiden erikoisalan tieto ja osaaminen kaikkien saataville!