Kirjastoalan tilastot

Vuosittaisia kirjastoalan tilastoja julkaistaan erikseen yleisten kirjastojen ja tieteellisten kirjastojen toiminnasta.

Yleisten kirjastojen tilastoinnista ja tilastotietokannan ylläpidosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tietokannan tilastotietojen tuotantoon osallistuvat Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomen yleiset kirjastot ja Aluehallintovirasto. Ahvenanmaan kirjastoilla on erillinen tietokanta.

Yleisten kirjastojen tilastot

Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi

Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta

Ahvenanmaan kirjastojen tilastotietokanta

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilastosivu