Tekijänoikeudet ja kirjastotyö

Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva määräämisoikeus, josta säädetään tekijänoikeuslaissa ja tekijänoikeusasetuksessa. Pääsääntö on, että teosten käyttö on luvanvaraista kunnes tekijän (kirjailija, kääntäjä, säveltäjä, äänikirjan lukija, kuvittaja, valokuvaaja jne.) kuolemasta on kulunut 70 vuotta. Tekijänoikeussuojaa saavat teoskynnyksen ylittävät luovan työn tulokset. 

Mikäli kirjasto haluaa käyttää tekijönoikeuden alaista materiaalia, pitää useissa tapauksissa hankkia lupa joko teoksen tekijältä tai häntä edustavalta järjestöltä. Lupatarpeista voi kysyä tekijänoikeusjärjestöiltä ja kustantajilta. Joihinkin yleisimpiin käyttöihin löytyy ohjeita myös tämän sivun materiaalista. 

Tekijänoikeuksia koskevia neuvoja ja ohjeita

Teosten käyttöluvat

Tekijänoikeusjärjestöt edustavat jäsenistöään tekijänoikeusasioissa. Niiltä ja teosten tekijöiltä voi kysyä kirjaston oikeuksista käyttää teoksia esimerkiksi tapahtumissa ja verkkolähetyksissä. 

Kansainvälisiä tekijänoikeusasioita käsitteleviä järjestöjä

  • EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) – Yleiseurooppalainen kirjastojen lobbausjärjestö, jonka toiminnassa tekijänoikeus on ollut keskeisellä sijalla.
  • IFLA Committee on Copyright and other Legal Matters (CLM) Kansainvälisen kirjastoalan järjestön tekijänoikeusasioita käsittelevä komitea.
  • WIPO (World Intellectual Property Organization) – Kansainvälinen immateriaalioikeuksien suojaa edistävä järjestö.