Julkaisut

Julkaisuja voi ehdottaa sivulle ottamalla yhteyttä toimitus@kirjastot.fi. Hankkeissa tai työryhmissä syntyvät julkaisut löytyvät niiden sivujen yhteydestä. Vanhoja, sivunäkymästä poisvedettyjä julkaisuja voi kysyä toimitukselta. Kaikki pdf-tiedostot eivät ole saavutettavia.

Kirjastoalan suosituksia ja linkkejä viranomaistietoon

Aluehallintoviraston kyselyjä ja tutkimusraportteja

Selvityksiä ja hankkeita

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin -projekti 2011–2014:

Raportteja

Opinnäytetöitä

Opinnäytetöitä voi etsiä oppilaitosten tietokannoista:

Tutkimustietoa pelaamisesta

Kansainvälisiä suosituksia ja raportteja

Linkkejä muille julkaisusivuille