Julkaisut

Tällä sivulla olevat linkit pyritään pitämään ajantasaisina, mutta Kirjastot.fi:stä riippumattomista syistä on osa materiaaleista saattanut kadota verkosta. Kaikki pdf-tiedostot eivät ole saavutettavia. Julkaisuja voi ehdottaa sivulle ottamalla yhteyttä toimitus@kirjastot.fi. Hankkeissa tai työryhmissä syntyvät julkaisut löytyvät niiden sivujen yhteydestä. Vanhoja, sivunäkymästä poisvedettyjä julkaisuja voi kysyä toimitukselta.

Kirjastoalan suosituksia ja linkkejä viranomaistietoon

Alehallintoviraston kyselyjä ja tutkimusraportteja

Selvityksiä ja hankkeita

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin -projekti 2011-2014:

Raportteja

Opinnäytetöitä

Opinnäytetöitä voi etsiä oppilaitosten tietokannoista:

Tutkimustietoa pelaamisesta

Kansainvälisiä suosituksia ja raportteja

Linkkejä muille julkaisusivuille