Julkaisut

Tällä sivulla olevat linkit pyritään pitämään ajantasaisina, mutta Kirjastot.fi:stä riippumattomista syistä on osa materiaaleista saattanut kadota verkosta. Kaikki pdf-tiedostot eivät ole saavutettavia. Julkaisuja voi ehdottaa sivulle ottamalla yhteyttä toimitus@kirjastot.fi .

Kirjastoalan suosituksia ja linkkejä viranomaistietoon

Selvityksiä ja hankkeita

Raportteja

Opinnäytetöitä

Opinnäytetöitä voi etsiä oppilaitosten tietokannoista:

Tutkimustietoa pelaamisesta

Kansainvälisiä suosituksia ja raportteja

Linkkejä muille julkaisusivuille