Kirjastot aikuisten lukemisen edistäjinä -hanke 2017–2018

Lukemisesta puhutaan ja kirjoitetaan paljon, mutta mitä lukeminen oikeastaan on tänä päivänä? Ja miksi kirjastojen perustehtävä on yhä edistää aikuisten lukemista? Miten lukemista voidaan edistää uusissa lukemisympäristöissä? Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Helsingin kaupunginkirjaston hallinnoima hanke Kirjastot aikuisten lukemisen edistäjinä (2017-2018) pyrki löytämään joitakin vastauksia näihin kysymyksiin.

Tavoitteena on ollut herättää keskustelua aikuisten lukutaidosta ja lukemaan innostamisesta sekä siitä, pitäisikö kirjastojen luoda kriittinen katse omaan toimintaansa lukemisen edistäjinä. 

Hankkeen aikana kartoitettiin, miten yleiset kirjastot ovat edistäneet aikuisten lukutaitoa, lukuinnostusta sekä monilukutaitoa. Tässä suhteessa raportti kuvaa aikuisten lukemisen edistämisen nykytilaa ja esittelee hyviä käytänteitä. Hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota lukutaidon heikkenemiseen ja niihin kohderyhmiin, jotka käyttävät ehkä harvemmin kirjastoa. Tällaisia kohderyhmiä
ovat mm. nuoret miehet ja maahanmuuttajat sekä ns. heikot lukijat. Varusmiesten lukutottumuksia ja -taitoa selvitettiin tämän tavoitteen näkökulmasta verkkokyselyllä Karjalan prikaatissa keväällä 2018. 

Tallenteet Kirjastokaistalla:

Harri Sahavirta esittelee hankkeen tuloksia "Innostammeko vain vahvoja lukijoita?",

Heli Koivu ja Harri Sahavirta: Library goes Army – mitä varusmiehet lukevat?

Esitykset pidetty 14.5.2018 Lukemisen tasa-arvoa -seminaarissa

Infografiikkaa lukututkimuksen tuloksista