Ohjeet ja suositukset

Kirjastotyössä tarvitaan ohjeistusta monista eri aiheista. Tälle sivulle on koottu joitain suosituksia. Kattavaa listausta ei pysty luomaan, sillä normit ja käytännöt ovat toisaalta eri laeissa, viranomaisohjeissa tai kuntien käytännöissä, toisaalta eri kirjastotoimijoiden yhdessä sopimia toimintatapoja. Mikäli haluat jonkun ohjeen täällä julkaistavaksi, ota yhteyttä toimitus@kirjastot.fi