Kuvailu ja luettelointi

Tälle sivulle on koottu tietoa kuvailusta ja luetteloinnista.

Kansalliskirjaston sivustolta löytyy osio Palvelut organisaatioasiakkaille. Sieltä löytyy esimerkiksi metatietoon, kuvailuun ja tunnuksiin liittyviä resursseja. Kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut

Kuvailuun liittyviä asiantuntijaryhmiä ja tiedonlähteitä

Sanastoja ja luokitustietoa

Formaatteja

Tietovarantoja

Toimijoiden tunnisteet

ISNI-tunnus on luovan työn tekijöiden yksilöivä tunniste. ORCID-tunnistetta käytetään tutkijoiden tunnistamiseen.

Julkaisuja yksilöivät tunnukset

IISBN-tunnus identifioi kirjat,ISMN-tunnus nuottijulkaisut ja ISSN-tunnus jatkuvasti ilmestyvät julkaisut. URN-tunnus on digitaalisen resurssin, kuten verkkojulkaisun, ainutkertainen, pysyvä standarditunnus. DOI-tunnistetta käytetään yleisesti tieteellisessä julkaisemisessa.
Elektronisten julkaisujen identifiointiopas
antaa perustiedot elektronisten julkaisujen identifioinnista toiminnallisten tunnuksien (Persistent Identifiers, PID) avulla.

Julkaisuja