Info


Helsingin kaupunginkirjasto – yleisten kirjastojen keskuskirjasto sai vuonna 1995 Opetusministeriöltä tehtäväkseen toimia Ulkomaalaiskirjastona nyk. Monikielisenä kirjastona Suomessa. Tätä tehtävää varten kaupunginkirjasto saa erityisen valtionavustuksen.

Katso Monikielisen kirjaston esittelyvideo kuudella kielellä: suomeksienglanniksiruotsiksiarabiaksisomaliksi ja persiaksi.

Tehtävä

Monikielisen kirjaston tehtävänä on Suomessa asuvan vieraskielisen väestön kirjastopalvelujen tukeminen, yhteyksien solmiminen koti- ja ulkomaisiin yhteistyötahoihin, tiedotus ja neuvonta sekä aineiston hankinta yhteiskäyttöön sellaisilla kielillä, jotka meillä ovat harvinaisia ja joiden käyttäjiä Suomessa on vähän.

Päävastuu vieraskielisen väestön yleisistä kirjastopalveluista on edelleen kunnilla.

Monikielisen kirjaston toiminnan yksityiskohtaisemmista tavoitteista sovitaan vuosittain OKM:n ja Helsingin kaupunginkirjaston kesken käytettävissä olevan määrärahan sallimissa puitteissa. (OPM 12.1.1995, 27/650/94).

Aineiston hankinta

Monikieliseen kirjastotoimintaan myönnetyillä varoilla hankitaan kirjastojen yhteiskäyttöön aineistoa sellaisilla kielillä, jotka meillä ovat harvinaisia. Tehtävään ei sisälly aineiston hankinta pohjoismaisilla kielillä eikä seuraavilla kielillä: englanti, saksa, ranska, italia, espanja, viro ja venäjä.

Kirjastot hankKatso Monikielisen kirjaston esittelyvideo kuudella kielellä:kivat vieraskielistä aineistoa asiakkaidensa tarpeisiin, myös meillä harvinaisilla kielillä, asukaspohjansa mukaan. Monikielisen kirjaston kokoelmalla tuetaan kirjastojen asiakaspalvelua.

Monikielisen kirjaston henkilökunta opastaa tarvittaessa kirjastoja vieraskielisen aineiston hankinnassa ja antaa tietoa aineiston hankintapaikoista.

Kokoelma

Monikielisen kirjaston kokoelma on sijoitettu Helsingin Pasilan kirjaston osastoille. Pääosa kokoelmasta on kirjallisuutta, jota on yli 80 kielellä niin lapsille, nuorille kuin aikuisille. Lisäksi hankimme musiikkia, elokuvia, aikakauslehtiä, äänikirjoja ja e-kirjoja.  Monikielisen kirjaston ja Helsingin kaupunginkirjaston yhteiset kirjakokoelmat ilmenevät kokoelmatilastosta: 

Kokoelmat_kirjat_kaikki kielet_2020.xlsx.

Esite

Monikielisen kirjaston esite on saatavilla 21 kielellä.

Lisätietoja: monikielinenkirjasto@hel.fi.

Olemme myös Facebookissa: www.facebook.com/monikielinenkirjasto.