Kirjastoautot

Kirjastoautotyöryhmän pääasiallisena tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa säännöllisin väliajoin järjestettävät kirjastoautopäivät. Ryhmä järjestää myös erilaisia ammattitapaamisia, tiedottaa autotyöasioista, opastaa ja neuvoo kollegoita tarpeen tullen.