Kirjastoauton tekniset laatusuositukset – yleisiä suunnitteluperusteita kirjastoautoa hankkiville

Kirjastoautojen tekniset laatusuositukset ovat ohjeelliset suositukset uusien kirjastoautojen suunnittelun ja hankinnan tueksi kirjastoautoja tilaaville kirjastoille ja autojen valmistajille. Suomen kirjastoseuran kirjastoautotyöryhmä on laatinut suosituksen yhdessä autonvalmistajien kanssa. Tekstiä on käyty läpi ja päivitetty kirjastoautopäivien ja yhteisten kokoontumisten yhteydessä. Tekstiä on vuosien mittaan ajantasaistettu uusien direktiivien vaatimusten mukaiseksi, ottaen huomioon erilaiset vaihtoehdot auton toteuttamisessa (linja-auto-/ vs. kuorma-automalli). Laatusuositukset on viimeksi päivitetty 13.11.2020. Laatusuositus ei käsittele polttoaineen tai voimanlähteen eri vaihtoehtoja (diesel, kaasu, sähkö).

Autonvalmistajien yhteystiedot ovat asiakirjan lopussa, samoin esim. tulostukseen soveltuva pdf-versio.

SISÄLLYS

 1. YLEISTÄ
 2. ALUSTAN VAATIMUKSET
  1. Massat
  2. Keskeiset mitat
  3. Jousitus
  4. Maavara
  5. Jarrujärjestelmä
  6. Paineilmalaitteet
  7. Polttoainesäiliö
  8. Ajopiirturi
 3. VOIMANSIIRTO
  1. Moottori
  2. Voimansiirtolaitteet
 4. ALUSTAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
 5. RENKAAT
 6. OHJAAMO
 7. KORIN VAATIMUKSET
  1. Korista yleisesti
  2. Korikehikko
  3. Tuulettimet ja ilmastointi
  4. Lattia
  5. Ovi ja portaikko
 8. TYÖTILAT
  1. Istuimet
  2. Pöydät
  3. Hyllyt
 9. KORIN SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
  1. Yleistä
  2. IT-varustelu
  3. Katto ja valaistus
 10. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
 11. TARKASTUKSET
 12. ASIAPAPERIT
 13. HUOLLOT
 14. KOULUTUS

1.YLEISTÄ

Kirjastoauto on siinä työskentelevän henkilökunnan tärkein, päivittäinen työväline. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että kirjastoauton henkilökunta osallistuu täysipainoisesti uuden kirjastoauton hankinta- ja suunnitteluprosessiin heti alusta lähtien. Kirjastoauton hankinta ja valmistus perustuvat tekniseen erittelyyn, kirjastoautoja koskeviin asetuksiin ja muihin viranomaisten asiaa koskeviin määräyksiin. Tähän asiakirjaan on koottu yleisiä suunnittelusuosituksia ja erilaisia vaihtoehtoja teknisissä ratkaisuissa kirjastoauton hankinnan.

Ennen tarjouspyynnön julkaisemista suositellaan ehdottomasti vuoropuhelua autonvalmistajien kanssa. Tämä suositus on mainittu myös hankintalaissa. Julkaista saa myös luonnoksen, ”esitarjouspyynnön”, jonka pohjalta tekninen vuoropuhelu voidaan aloittaa. Tarjouspyynnön jättämisen jälkeen, ennen tarjousten saantia, vuoropuhelua ei voida käydä. Mitä markkinavuoropuhelu on / Yleisiä uskomuksia vuoropuhelusta

Kirjastoauton on toimittava Suomen ilmasto-olosuhteissa mikä on otettava huomioon niin korin suunnittelussa, materiaalien ja varusteiden valinnassa kuin asennustyössä. Kirjastoauton henkilökunnan turvallisuus ja työolosuhteet tulee huomioida erityisesti rakenteiden suunnittelussa. Tarjoukseen tulee liittää alustan ja korin tarkat tekniset tiedot ja mitat. Toimittajan on esitettävä tilaajalle ennen rakennusvaihetta luettelo niistä materiaaleista, tarvikkeista ja muista varusteista joita aiotaan käyttää.

Valmistajan tulee huolehtia siitä, että auto on mahdollisimman tarkkaan tilaajan toiveiden mukainen. Valmistajalla on vastuu että ajoneuvo saadaan rekisteröityä tieliikenne käyttöön kirjastoautoksi.

Sekä kirjastoauton alustan että korin toimittajalla on oltava vähintään yksi huoltotoimipiste Suomessa.

2. ALUSTAN VAATIMUKSET

Alusta voi olla kirjastoauton alustaksi sopiva 4x2- tai 3-akselityyppinen alusta tai jokin muu alusta, jonka tulee täyttää kaikki voimassa olevat säädökset ja määräykset. Alustan tulee olla yhteensopiva kirjastokäyttöön rakennettavan korin kanssa.

2.1 Massat

Auto tulee toimittaa halutun autotyypin maksimimassoille rekisteröitynä.

2.2 Keskeiset mitat

Kirjastoauton mitat tulee täyttää valmistuessaan senhetkiset määräykset. Tarvittaessa valmistajan tulee selvittää tilaajalle onko tilaajan toivoma ajoneuvon mitta tilatulle tuotteelle mahdollinen.

Kirjastoauto rekisteröidään kuorma-autoksi, jonka suurin sallittu pituus on 13 metriä. Matalalattiamallit ja normaalia pienemmät/suuremmat autot voidaan tehdä erikoistilauksesta.

2.3 Jousitus

Suositetaan että autoon rakennetaan sekä nosto- että laskuominaisuus Lisävarustuksena voidaan pyytää kallistus (niiaus oikealle puolelle)

2.4 Maavara

Maavaran tulee olla riittävä tilaajan käyttöympäristö huomioon ottaen. Suositellaan sen kuitenkin olevan vähintään noin 200 mm.

2.5 Jarrujärjestelmä

Jarrupolkimella toimiva automaattinen tai manuaalinen pakokaasujarru. Hydraulinen tai sähkötoiminen hidastin voidaan hankkia lisävarusteena (jos ei ole vakiovaruste). Valmistajan tulee kertoa tilaajalle ajoneuvon jarrujärjestelmästä / jarrujärjestelmistä sekä siitä, saako lisävarusteena vielä jonkinlaisen hidastimen.

2.6 Paineilmalaitteet

Paineilmajärjestelmän ulkopuolinen täyttö pikaliittimellä tulee sijoittaa joko ohjauspyörän läheisyyteen tai tilaajan toivomaan paikkaan. Auton alustassa tulee olla tarpeellinen määrä paineilmasäiliöitä. Järjestelmä tulee mitoittaa niin, että mikäli asiakasovi toimii paineilmalla, se voidaan avata ja sulkea tavoitteena 100 + 100 kertaa käynnistämättä moottoria. Säiliöiden mitoitustoive ei koske ajoneuvoa, jossa asiakasovi toimii sähköllä.

2.7 Polttoainesäiliö

Dieselautossa suositellaan vähintään 300 litran polttoainesäiliötä, joko yhtenäisenä tai useampana säiliönä. Polttoainesäiliö tulee sijoittaa niin, että se ei pudota auton maavaraa. Polttoainesäiliön materiaalin tulee olla muovia, ruostumatonta terästä tai alumiinia.

2.8 Ajopiirturi

Trafin ohjeiston mukaan lakisääteinen digitaalinen ajopiirturi tulee olla alustassa valmiina.

3. VOIMANSIIRTO

3.1 Moottori

Kirjastoauton moottorin tehon suositetaan olevan vähintään 280 hv/ 205 kW. Moottorin tulee täyttää Euro-normin päästörajavaatimukset tai voimassa olevien säädösten vaatimukset.

Moottori voidaan sijoittaa alustan etuosaan (kuorma-autoalustainen) tai takaosaan (linja-autoalustainen). Moottorin sijoittamisella alustassa on huomioitava kirjasto-osan sisätilojen hyötypinta-alat.

Pakoputket on sijoitettava niin, että savuhaittoja ei synny sisätiloihin.

3.2 Voimansiirtolaitteet

Vaihteisto voi olla manuaalinen, puoliautomaattinen tai täysautomaattinen. Vaihdelaatikon suojaus iskuilta on pyrittävä varmistamaan. Vetopyörästön välityksestä (nopea, keskinopea tai harva välitys) neuvotellaan myyjän kanssa. Lisävarusteeksi on oltava mahdollisuus hankkia ketjunheittolaite tai sorasirotin.

4. ALUSTAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Alustan sähköjärjestelmän tulee olla riittävä pohjoisiin ilmasto-oloihin.

Lataustehon suositellaan olevan noin 300 A. Vaihtoehtoisesti lataus voidaan suorittaa aggregaattijärjestelmällä.

Autossa tulee olla käynnistys-/käyttöakut, joiden teho vastaa kirjastoauton käyttötarkoitusta. Akkujen verkkolatauspistoke sijoitetaan tilaajan toivomaan paikkaan.

Käyttöakut on sijoitettava pesu- ja roiskevedeltä hyvin suojattuun, tuuletettavaan ja lämmitettävään koteloon. Ne kiinnitetään liikkumattomiksi valmistajan tarkoittamasta paikasta. Akut on voitava huoltaa ilman, että kaapeleita tarvitsee irrottaa. Mikäli alustassa on erilliset käynnistysakut, niiden sijoitus alustatoimittajan vakiopaikassa.

Autoon tulee olla järjestelmän valinnan yhteydessä mahdollista sijoittaa dieselaggregaatti.

5. RENKAAT

Auto toimitetaan sekä kesä- että talvirenkailla, ellei toisin sovita. Renkaiden tulee täyttää ajoneuvon vaatimukset. Vanteet toimitetaan pulttisuojilla, tasapainotettuina (etuakselilla).

6. OHJAAMO

Istuimien tulee olla ilmajousitetut monisäätöistuimet. Kaikissa istuimissa tulee olla kolmipisteturvavyöt. Istuimien tulee olla säädösten mukaiset ja hyväksytyt. Tilaajalla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa istuinten valintaan. Ohjaamossa tulee olla tehostettu melueristys, jos sellainen on saatavissa.

Ohjaamon ulkopuoliset varusteet:

 • Sähkösäätöiset taustapeilit
 • Lukittavat ovet, optiona keskuslukitus, jonka on toimittava myös päävirran ollessa poiskytkettynä. Toimitetaan kolmet (3) avaimet.
 • Kattoluukku ohjaamon etuosassa (kuorma-autoalustainen)
 • Aurinkolippa
 • Apukaukovalot tuulilasin yläpuolelle, puskuritasoon tai maskiin
 • Osa peileistä voidaan tilaajan niin halutessa korvata myös kamerajärjestelmällä
 • Ylimääräiset suuntavilkut/jarruvalot yläkulmissa, voimassa olevien säädösten mukaiset.

 7. KORIN VAATIMUKSET

7.1 Yleistä

Kirjastoauton korin tärkeimpiä vaatimuksia on riittävän suuren tilan saaminen käyttäjille, työntekijöille ja kirjastoaineistolle.

Auton korikehikko on kantava rakenne joko itsenäisesti tai yhdessä mahdollisen alustan rungon kanssa. Ennen korikehikon valmistamista on toimittajan esitettävä piirustukset tilaajalle.

Alustan valmistajan velvollisuus on oma-aloitteisesti antaa korin valmistajalle riittävät tiedot alustan ja korin yhteen liittämisestä. Korirakenteen tulee olla materiaalivalinnoiltaan niin kestävä, että se kestää sen oletetun käyttöiän, vähintään 15 vuotta.

Korin kaikkien osien valinnoissa on pyrittävä käyttämään standardi- ja vakio-osia. Korirakenne ei saa vaikeuttaa alustan huoltotöitä.

Alustarakennetta ei saa muuttaa niin, että varaosat eivät sovi paikoilleen tai niiden vaihto käy hankalaksi. Auto on valmistettava niin, että korjaukset, osien vaihto ja huolto (esim. valot, nostimet, lämmittimet, invertterit) sekä tarkastukset voidaan tehdä ilman suuritöistä rakenteiden purkamista.

7.2 Korikehikko

Kirjastoauton korikehikon on oltava rakenteeltaan ehdottoman luja, koska kirjahyllyjen paino aineistoineen kohdistuu huomattavalta osalta korin seinien rakenteeseen.

Korikehikon tulee olla ruostumatonta materiaalia. Korikehikossa käytettävät levyt ja profiilit tulee puhdistaa ja suojata huolellisesti korroosiota vastaan sekä sisä- että ulkopuolelta. Suojaus on tehtävä siten, että suoja-aineita ei joudu asiaankuulumattomiin paikkoihin.

Ulko- ja sisäseinien välinen tila tulee eristää vettä hylkivällä materiaalilla. Kaikki listat ja levyt tulee kiinnittää niin, että kosteus ei pääse niiden läpi.

Vedenpoistoaukot on porattava sellaisiin kohtiin, että rakenteiden sisään ei keräänny kondensio- tai muuta vettä.

Moottoritilan ja lisälämmitintilan luukkuihin tehdään palonsammutusaukot. Suositellaan sammutinjärjestelmän asentamista autoon.

7.3 Tuulettimet ja ilmastointi

Tuuletuslaitteet eivät saa aiheuttaa suurimmallakaan teholla häiritsevää ääntä tai vetoa. Tuuletuslaitteissa tulee olla vaihdettavat suodattimet.

Autossa tulee olla vähintään ajonaikainen ilmastointi. Moottorin käynnistä riippumaton ilmastointi tulee olla mahdollista saada lisävarusteena.

7.4 Lattia

Kirjastoauton lattian tulee kestää sisämateriaalien paino ja tilapäinen suuri henkilökuorma. Lattian materiaalin tulee olla hyvin kulutusta kestävä ja liukuestepintainen.

Lattian tulee olla helposti puhtaana pidettävä sekä hyvin lämpöä ja ääntä eristävä. Pintamateriaalien valinnassa on kiinnitettävä huomiota meluntorjuntaan.

7.5 Ovi ja portaikko

Oven on oltava määräysten mukainen. Se voi olla joko sähköllä tai paineilmalla toimiva. Oven avausmekanismi ei saa aiheuttaa vaaratilanteita. Teknisessä vuoropuhelussa ennen tarjouspyyntöä tulee varmistua, että osapuolilla on samanlainen näkemys teknisistä ominaisuuksista, mitoista ja sijainnista.

Korin oviaukon ja portaikon tulee olla toimivia ja turvallisia. Portaikon askelmien määrän ja askelnousun tulee olla sellaisia, että ne eivät haittaa kenenkään autoon pääsemistä. Portaikossa tulee olla turvallisuutta lisäävät kaiteet.

Oviaukon läheisyys ja portaikon edusta tulee valaista tehokkaasti. Portaikossa tulee olla säädettävä lämpöpuhallin.

Apuaskelman tulee toimia painikkeesta kojetaulusta. Hälytysääni ja/tai merkkivalo muistuttaa apuaskelman ulkona olosta moottorin käynnistyessä.

Portaikkoon tulee olla mahdollista asentaa invaluiska tai -hissi.

8. TYÖTILAT

Kirjastoauton sisätilojen suunnittelussa on huomioitava sekä kirjastonhoidon että henkilökunnan työolosuhteiden tarkoituksenmukaisuus. Eri kirjastoautomallien myötä työtilojen suunnittelu sekä istuimien ja muiden yksityiskohtien muotoilu tulee tehdä ergonomisesti.

Kaikkien kalusteiden tulee olla viimeistelty niin, että niissä ei ole teräviä reunoja tai muuta sellaista, johon henkilökunta tai asiakkaat voivat satuttaa itsensä.

Suositetaan, että autoon rakennetaan WC. Korjauksen ja huollon helppouteen tulee kiinnittää huomiota.

8.1 Istuimet

Ohjaamossa olevien istuimien tulee olla ilmajousitettuja ja kolmipisteturvavöin varustettuja. Virkailijan kannalta on miellyttävämpää, jos myös matkustajan istuinten istuinsuunta ajonaikana on eteenpäin. Tarvittaessa ohjaamon virkailijatuolien istuinosien tulee olla pystyasentoon nostettavia.

Ohjaamon istuinten lukumäärästä on sovittava tilauksen yhteydessä.

8.2 Pöydät

Pöytien sijoittelussa tulee huomioida autossa työskentelevien henkilöiden määrä ja auton alustalaitteiden sijoittelu.

Virkailijatilassa olevien pöytien korkeuden tulisi olla säädettävissä ja niiden alle tulee jäädä riittävä jalkatila. Pöytälevyjen tulee olla kulutusta kestävää materiaalia. Pöytälaatikoissa tulee olla tilaa erilaisille toimisto- ja kirjastotarvikkeille.

8.3 Hyllyt

Hyllyrakenteissa on otettava huomioon se, että kirjastoautossa on tarjolla monipuolista aineistoa, jonka koko ja muoto vaihtelee. Hyllyjen tulee olla helposti itse säädettävät, ja niiden tulee kantaa kirjastoaineiston paino. Hyllyjen sijoittelussa ja suunnittelussa on huomioitava myös aineiston painojakauma.

Hyllyrakenteista osan voivat muodostaa vaihdettavat kirjavaunut. Kirjavaunujen tulee olla lukittavat ja rakenteeltaan sellaiset, että ne eivät ajon aikana pääse liikkumaan.

9. KORIN SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

9.1 Yleistä

Tilaaja määrittää tarjouspyyntövaiheessa autoon tulevien sähkölaitteiden käyttötarpeen ja valmistaja määrittää niiden edellyttämän sähköjärjestelmän. Pysäkkiaikainen ilmastointi vaatii lisäakkuja tai aggregaatin. Huoltovapaita korilaiteakkuja on erilaisia, uusin vaihtoehto on litiumakut. Kuten käynnistysakut, myös korilaiteakut on sijoitettava pesu- ja roiskevedeltä hyvin suojattuun, tuuletettavaan ja lämmitettävään koteloon. Ne kiinnitetään liikkumattomiksi valmistajan tarkoittamasta paikasta. Akkujen huolto- / vaihtotyö ei saa olla kohtuuttomasti hankalampaa sarjavalmisteisiin kuorma- ja linja-autoihin verrattuna.

Invertterin teho tulee määrittää käyttötarpeen mukaan. Valmistajan tulee selvittää tilaajan tarpeet ja sen perusteella suositella mikä tulee olemaan invertterin vähimmäisteho.

Korilaiteakuille lisävoimaksi on mahdollista asentaa aurinkopaneeli (1 paneeli n. 7 amppeeria). Suositellaan yön aikana ladattavia järjestelmiä.

Sähköpistokkeita (230 V) tulee olla eri puolilla autoa riittävästi. Pistokkeita on hyvä sijoittaa myös sellaisiin kohtiin joissa niitä ei juuri auton hankintahetkellä tarvita, sillä käyttötarve voi muuttua myöhemmin.

9.2 ICT-varustelu

Tietotekniikan vaatima kaapelointi ja ATK-pistokkeiden asennus tehdään korinvalmistuksen yhteydessä. ATK-kaapeleita on oltava mahdollista asentaa jälkikäteen lisää.

9.3 Katto ja valaistus

Kirjastotilan perusvalaistuksen voi hoitaa valokatolla, kattoikkunalla tai sisävalaistuksella. Kattoon suositellaan asennettavaksi vähintään yksi kattoluukku, jonka on täytettävä varauloskäyntivaatimukset. Kattoikkuna suositellaan varustettavan joko kattoverhoilla tai säädettävillä kaihtimilla.

Sisävalaistus toteutetaan led-valoilla ja tarpeen mukaan riittävällä määrällä kohdevalaisimia. Valaisinten on annettava riittävä valaistusteho, ja niihin on sisällyttävä valaisinkohtaiset muuntajat. Valaistus ei saa heijastua tuulilasiin, pitää häiritsevää ääntä tai aiheuttaa radiohäiriöitä.

Auton muuhun valaistukseen kuuluvat WC:n valaisin, käyntivalot oven yläpuolella, askelmavalo, valo moottoritilaan ja helmakoteloon sekä korin ulkokylkiä valaisevat työvalot (lisävaruste). Sisään- ja uloskäyntinappi varustetaan valolla.

Korin kattovalaistuksen käyttökytkimet asennetaan tilaajan toivomuksen mukaan. Kojetaulun painokytkimien valaistus on himmeä.

Kaikkien valaisinten/polttimoiden tulee olla laadukkaita ja pitkäikäisiä. Niiden tulee olla helposti itse vaihdettavia.

10. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Auton työtilan lämmitys tulee järjestää niin että autossa on koko matkalta tasainen ja riittävä lämmitys. Pattereiden alareunan korkeuden on oltava noin 50 mm lattiasta. Lämmitysjärjestelmän vesiputket tulee asentaa soveltuvin osin koritilaan ja ulkopuolinen putkisto tulee eristää tehokkaasti. Porraskoteloihin tulee asentaa askelman lämmitysputki, joka eristetään hyvin.

Kirjastotilassa, ohjaamossa ja mahdollisessa takavirkailijatilassa tulee kussakin olla vähintään yksi kiertoilmapuhallin. Kirjastotilan puhallin tulee sijoittaa lähelle keskiovea, ja siihen on kiinnitettävä potkusuojat, jotka voi tarvittaessa irrottaa. Puhaltimen on oltava säädettävä ja siinä on oltava erilliset käyttökytkimet. Kiertoilmapuhaltimien moottorit on voitava vaihtaa kennoja irrottamatta.

Kuljettajan jalkatilaa lämmittämään tulee asentaa helposti säädettävät ja suunnattavat puhallussuuttimet, joiden lämpö otetaan etulämmityslaitteesta.

Ohjaamo- ja kirjastotilan lämpötilaa tulee voida säätää termostaateilla, jotka asennetaan auton etu- ja takaosaan.

11. TARKASTUKSET

Tilaaja on oikeutettu korin rakentamisen tarkastamiseen ja lähettämään sitä varten edustajansa tehtaalle. Tarkastuskäynnit kustantaa tilaaja. Kyseeseen tulevat seuraavat tarkastukset:

 • Alustaa vastaanotettaessa tarkastetaan, että alusta on tilaussopimuksen mukainen.
 • Korikehikon ollessa valmis tarkastetaan mm. hitsaussaumat ja vedenpoistoaukot ja se että kehikko on piirustusten mukainen.
 • Kalustamisvaiheen lopussa tarkastetaan, että kalustus on tehty sovitulla tavalla.
 • Lopputarkastus tehdään auton valmistuttua.

12. ASIAPAPERIT

Alustan toimituksen yhteydessä on toimitettava seuraavat asiapaperit:

 • Katsastukseen ja rekisteröintiin tarvittavat paperit
 • Takuutodistukset
 • Ruosteenestokäsittelyn takuutodistus ja suositus uusintakäsittelyjen ajoista
 • Käyttö- ja huolto-ohjekirjat suomen- tai tarvittaessa ruotsinkielisinä
 • Lisäksi suositellaan, että kirjastoautolle otetaan erillinen lasivakuutus.

13. HUOLLOT

Huoltopalvelu: Alustan toimitukseen kuuluu maksuton luovutushuolto. Auto on otettava huoltoon kohtuullisen ajan kuluessa tilaajan ilmoituksesta.

Varaosahuollot: Sekä alustan että korin valmistajat/ toimittajat ovat velvollisia toimittamaan kaikkia merkkinsä varaosia kohtuullisella toimitusajalla ja hinnalla vähintään 15 vuoden ajan alustan ja korin toimituspäivästä lukien. Alustan kulutusluonteiset osat on toimitettava yhden viikon ja harvemmin tarvittavat osat kuukauden toimitusajalla. Autoon ei saa asentaa sellaisia alihankkijoidenvalmisteita, joiden varaosan saannin jatkuvuus on epävarmaa.

14. KOULUTUS

Alustatoimitukseen kuuluu maksuton käyttäjäkoulutus, joka on laadittu yhdessä korivalmistajan kanssa. Koulutusta annetaan tilaajan kanssa sovitulle määrälle henkilöitä. Mahdolliset matkustus- ja yöpymiskulut koulutettavien osalta maksaa tilaaja.

Laatusuosituskokouksessa (Teams) 13.11.2020 paikalla olleet:

Autonvalmistajien edustajat:

Henkilö Sähköpostiosoite
Conlog Oy: Mikael Siro (etunimi.sukunimi@conlog.fi)
DAF Trucks: Juha Saarela (etunimi.sukunimi@nordictruckcenter.fi)
Jeti Industries Oy: Niko Andersson (etunimi.sukunimi@jeti.fi)
Kiitokori Oy: Olli Aarnio (etunimi.sukunimi@kiitokori.fi)
Scania Suomi Oy Jarmo Putus (etunimi.sukunimi@scania.fi)
Volvo Finland Ab: Antti Heinonen (etunimi.sukunimi@volvo.com)
Janne Kangaskolkka (etunimi.sukunimi@volvo.com)
Tommi Pyöriä (etunimi.sukunimi@volvo.com)
   

Kirjastoseuran työryhmän jäsenet:

Henkilö Sähköpostiosoite
Teemu Hiltunen (etunimi.sukunimi@turku.fi)
Teppo Seppinen (etunimi.sukunimi@kouvola.fi)
Sanna Kuosa (etunimi.sukunimi@lahti.fi)
Tiedosto