Yleisten kirjastojen tunnus, saavutettavuus ja selkokieli

Yleisten kirjastojen tunnus

Yleisten kirjastojen neuvosto päätti kokouksessaan 10.–11.11.2016 (pöytäkirja) suositella kirjastoille yhteisen tunnuksen käyttämistä. Kirjastopalvelut ovat kaikille avoimia palveluja, joiden saavutettavuus edellyttää kirjaston tunnistamista fyysisessä tilassa ja verkossa. 

Kirjastotunnus erottaa yleisen kirjaston palvelun muista kirjasto-sanaa käyttävistä tuotteista. Se myös merkitsee kirjaston tilat rakennuksissa, joissa on monia toimijoita. Parhaimmillaan tunnus ohjaa satunnaisen ohikulkijan kirjastoon silloinkin kun paikkakunta on vieras tai kirjoitetun tekstin lukeminen on hankalaa.

Tunnusta voivat käyttää yleiset kirjastot, joiden toiminnan perustana on laki yleisistä kirjastoista.

Kirjastotunnus koostuu merkistä ja siihen liitettävästä sanasta kirjasto eri kielillä. Tunnuksen käytöstä on laadittu lyhyt ohje, jonka soveltaminen ei vaadi kirjaston tai kunnan oman grafiikan muuttamista. Tunnus on rekisteröity tavaramerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksessa numerolla 268880.

Tunnuksen originaalit löytyvät Kirjastot.fi:n materiaalipankista ja tunnusta koskeviin tiedusteluihin tai eri tiedostomuotoja koskeviin toiveisiin vastaavat Kirjastot.fi:ssä graafikko Harri Oksanen ja viestinnänsuunnittelija Päivi Litmanen-Peitsala.

Saavutettavuus

Yleisten kirjastojen tunnuksen käyttöönotto on osa toimia, joilla kirjastopalvelujen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä pyritään tekemään aikaisempaa parempaa fyysisessä tilassa ja verkossa.

Vuonna 2016 hyväksyttiin Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus, joka on opas käytännön työhön, suunnitteluun, kehittämiseen ja itsearviointiin. Suosituksessa tunnistetaan ilmiöitä ja käyttäjäryhmiä, joita on saavutettavuuden kannalta hyvä pohtia. Jos parannustoimet auttavat toimintaesteisten asiointia kirjastossa, auttavat ne myös muita.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 2016 direktiivin julkisten palvelujen verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. Sen määräyksiä sovelletaan parhaillaan kansalliseen lainsäädäntöön. Määräykset tulevat koskemaan myös kirjastojen verkkopalveluja.

Jaakko Tiinanen: Kohti saavutettavampaa kirjastoa - kirittäjänä asiakaslähtöisyys ja kiristyvä lainsäädäntö, esitys Keskuskirjastokokouksessa 19.1.2017.

Tämän sivun liitteenä kirjaston opasteiden suunnittelemiseksi kohdelista mahdollisista opastettavista aiheista kirjastotilassa sekä Oodi-keskustakirjaston suunnittelussa syntynyt konseptiteksti opasteiden filosofiasta. Lisäksi tiedostona on myös Helmet-sivuston ylläpitäjille laadittu ohje saavutettavan verkkosisällön tuottamiseen.

Materiaalia saavutettavuudesta verkossa

Selkokieli

Selkokieli kirjastossa #1: Selkokieli ja käyttäjäryhmät

Selkokieli kirjastossa #2: Asiakaspalvelu ja selkokieli

Selkokieli kirjastossa #3: Selkokielellä kirjoittaminen