Uutiskirjeet

Kirjastot.fi:n palveluista toimitetaan kolmea temaattista uutiskirjettä: Kirjallisuuskirjettä, Tiedonhaun uutiskirjettä, Kirjastotyössä-kirjettä. Näiden tilaus tehdään erikseen Creamailer-uutiskirjepalvelun avulla. Kirjeet saa suoraan omaan sähköpostiin tilaamalla.

Kirjallisuuskirje

Kirjasammon ja Kirjastokaistan kirjallisuuskirje on kaikille kirjallisuuden ystäville omistettu uutiskirje. Kerran kuussa lähetettävä kirjallisuuskirje tarjoaa lukuvinkkejä ja tietoa kirjallisuudesta artikkeleina ja videoina sekä vastauksia kirjallisuus-aiheisiin kysymyksiin!

Kirjallisuuskirjeen sisällöistä vastaavat Kirjasampo, Kirjastokaista, Sivupiiri ja Kysy kirjastonhoitajalta.

Tiedonhaun uutiskirje

Kirjastoissa tiedonhakutaidot ja -lähteiden arviointi kuuluvat perusammattitaitoon. Tiedonhaun uutiskirje pyrkii erityisesti auttamaan sekä tiedonhaun ammattilaisia että muita luotettavia lähteitä kaipaavia hyvien tiedonlähteiden tunnistamisessa ja uusien  seuraamisessa.

Vinkit on koottu Makupalat.fi:n aineistoista, Kysy kirjastonhoitajalta -palvelusta ja muiden tiedonlähteiden piiristä. Kirje lähetetään kerran kuussa ja numerot kootaan arkistoon, josta ne ovat myöhemminkin luettavissa.

Uutiskirje on osa Kirjastot.fi:n tiedonhaun kokonaisuutta.

Kirjastotyössä-uutiskirje

Kirjastotyössä-uutiskirjeessä tutustutaan kirjastoihin ja kirjastolaisiin eri puolilla Suomea. Katse käännetään isojen kirjastojen sijaista pienempiin kirjastoyksiköihin, myös lähikirjastoihin. Tietoa jakamalla saadaan hyvät käytänteet ja vinkit kiertoon tekijöiden kesken. Uutiskirjeet on teemoitettu eri aiheiden pohjalta. 

Uutiskirje on osa valtakunnallista kehittämistehtävää ja sitä julkaisee Kirjastot.fi.