Uutiskirjeet

Kirjallisuuskirje

Kirjasammon ja Kirjastokaistan kirjallisuuskirje on kaikille kirjallisuuden ystäville omistettu uutiskirje. Kerran kuussa lähetettävä kirjallisuuskirje tarjoaa lukuvinkkejä ja tietoa kirjallisuudesta artikkeleina ja videoina sekä vastauksia kirjallisuus-aiheisiin kysymyksiin!

Kirjallisuuskirjeen sisällöistä vastaavat Kirjasampo, Kirjastokaista, Sivupiiri ja Kysy kirjastonhoitajalta.

Tiedonhaun uutiskirje

Kirjastoissa tiedonhakutaidot ja -lähteiden arviointi ovat kuuluneet perusammattitaitoon. Kun tieto on yhä useammin vain verkossa, on tärkeää aktiivisesti seurata palvelujen ja sivustojen sisältöä. Tätä helpottamaan on luotu Tiedonhaun uutiskirje, jossa tuodaan esiin Makupalat.fi:n, Kysy kirjastonhoitajalta ja muista tiedonlähteitä aktiivisesti etsivien palvelujen piiristä vinkkejä ja uutisia.

Google ja Wikipedia näyttäytyvät kirjastojenkin arjessa nopeina keinoina etsiä vastauksia. Helppous saattaa hämärtää lähdekritiikkiä ja katveeseen jäävät usein arvokkaat tiedonlähteet, joihin haku ei helposti osu. On tärkeää pystyä tekemään ero tutkittujen tiedonlähteiden ja satunnaisten tulkintojen välillä.

Tiedonhaun uutiskirje pyrkii auttamaan tiedonhaun ammattilaisia ja hyviä tiedonlähteitä kaipaavia. Se keskittyy esittelemään hyviä ja ajankohtaisia lähteitä sekä niiden käyttöä tiedonhaussa.

Uutiskirje on osa Kirjastot.fi:n tiedonhaun kokonaisuutta sekä tiedonhakuun liittyvää Tieto-lista-keskustelua. Kaikki listan kirjautuneet käyttäjät tulevat saamaan kirjeen automaattisesti. Kirjeen voi tilata, vaikka ei kuuluisikaan tieto-listalle. Tiedonhaun uutiskirjeen voi peruuttaa kirjeen alalaidasta löytyvästä linkistä.

Tiedonhaun uutiskirjeen arkisto