Yleisten kirjastojen yhteinen tunnus käyttöön

 

Yleisten kirjastojen tunnus

Yleisten kirjastojen neuvosto päätti marraskuun 2016 kokouksessaan yleisten kirjastojen palvelua tarkoittavasta tunnuksesta. Sen käyttö helpottaa tunnistamaan kirjaston tilat, verkkopalvelut ja aineistot silloinkin kun kirjastolla tai palvelulla on erisnimi. Tunnuksen käyttöä yleisten kirjastojen materiaaleissa ja opasteissa suositellaan.

Yleistä kirjastoa merkitsevän tunnuksen - kuvion ja sanallisen ilmaisun - käyttö on tullut ajankohtaiseksi toisaalta asiakkaiden kotipaikkakuntien vaihtelevuuden ja toisaalta verkkotiedonhaun tottumusten takia. Vaikka olisi pitkäaikaisella kotipaikkakunnallaan tiennyt missä kirjasto on, ei vieraalla paikkakunnalla tätä kaikille avointa palvelua ole helppo havaita katutilassa. Myöskään verkkotiedonhaussa googlettelun tuloksena löytyneistä palveluista ei välttämättä ensi silmäyksellä havaitse palvelun tuottajaa. Lisäksi ”kirjasto”-sanan käyttö on siirtynyt myös kaupallisiin palveluihin. Kirjastotunnuksen sijoittaminen tiloihin, opasteisiin ja verkkosivuille helpottaa kirjastolain tarkoittaman kaikille avoimen ja maksuttoman palvelun tunnistamista.

Yleisten kirjastojen palvelutunnuksen käyttö

Yleisten kirjastojen palvelutunnus on suunniteltu käytettäväksi yhdessä kirjastojen graafisten elementtien tai kunnan visuaalisten tunnusten kanssa. Se on lisättävissä tapauskohtaisesti sopivaan paikkaan ikään kuin ”visa-tunnus” pankkikorttiin. Tunnus koostuu merkistä ja siihen liittyvästä sanasta kirjasto, bibliotek tai library. Kirjastot.fi:n materiaalipankissa on tunnuksen tiedostoja yksikielisinä, kaksikielisinä ja kolmikielisinä. Kirjasto voi tilannekohtaisesti harkita, mitä kieliversiota käyttää.

Yleisten kirjastojen tunnus on rekisteröitävänä tavaramerkiksi. Rekisteröinnin varmistuttua merkki on suojattu niin, että sen käyttöön on oikeus ainoastaan yleisellä kirjastolla, jonka palvelu on kirjastolain mukaista.

Tulossa sivukokonaisuus tunnuksesta ja saavutettavuudesta

Kirjastot.fi:ssä kootaan tällä hetkellä saavutettavuuteen liittyvää tietoa ja ohjeita kirjastoille. Yleisten kirjastojen tunnus on osa tätä kokonaisuutta. Tavoitteena on, että kirjastotilassa, tilan ulkopuolella ja verkossa palvelut olisivat helposti tunnistettavissa ja käytettävissä. Sivukokonaisuus tulee olemaan päivittyvä, sillä julkiselle palvelulle asetettavat saavutettavuusvaatimukset tulevat lähi vuosina tarkentumaan.  

Monissa kirjastoissa tehdään työtä esteettömyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi. Toivommekin esimerkkejä ja selvityksiä osaksi sivukokonaisuutta. Mikäli kirjastossanne on tehty selvityksiä, ohjeita tai suosituksia hyvistä käytännöistä, jaamme niitä mielellämme koko kirjastokentän avuksi.

Sivuston auetessa julkaisemme myös esimerkkejä yleisten kirjastojen tunnuksen tähänastisista soveltamisista. Joissain kirjastokimpoissa yhteinen merkki on jo mukana materiaaleissa ja esimerkiksi kirjastoille jaetuissa Kirjastot.fi:n palveluiden kirjanmerkeissä se on käytössä.

Yleisten kirjastojen tunnus käyttöön vähittäin

Toivomme, että kirjastot ottavat uuden tunnuksen huomioon suunnitellessaan verkkosivuja, tiedotus- ja markkinointimateriaaleja sekä opasteita. Kirjastot.fi auttaa soveltamaan merkin sijoittelussa. Valtakunnallisesti käytössä olevien palvelujen osalta käymme neuvotteluja myös palveluiden tuottajien kanssa, jotta esimerkiksi verkkokirjastoihin ja e-palveluihin tunnuksen sijoitus voitaisiin tehdä sivupohjiin yhteisesti.

Näyttävää tiedotusta tunnuksen käyttöönotosta ei tehdä, sillä jos merkki ei vielä ole laajasti käytössä, on iso lanseeraus harhaanjohtavaa. Kun tunnus on saanut suojauksen, tiedottaa Kirjastot.fi asiasta myös lehdistötiedotteella. Tällöin uutinen on tavaramerkiksi rekisteröinti.

Ohessa tiedostona yleisten kirjastojen tunnuksen graafinen ohje ja linkki materiaalipankkiin sekä saavutettavuuteen liittyviä kokonaisuuksia. 

Lisätietoja:

Päivi Litmanen-Peitsala
Viestinnänsuunnittelija
Kirjastot.fi
plp@kirjastot.fi

Yleisten kirjastojen tunnus ja saavutettavuus
Ohje ja tunnusoriginaalit Kirjastot.fi:n materiaalipankissa
Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus
Makupalat.fi:n linkkikokoelma saavutettavuudesta