YKN Metatietoryhmä

Yleisten kirjastojen neuvosto perusti syksyllä 2020 Yleisten kirjastojen metatietoryhmän. Työryhmän tärkeimpinä tavoitteina on kartoittaa yleisten kirjastojen kuvailutyöhön liittyviä haasteita ja resursseja, olla mukana kuvailutyön organisointiin liittyvässä tahdonmuodostuksessa ja suunnitella yleisten kirjastojen tiekarttaa kohti Kansalliskirjaston Metatietovisiota.

Jäsenet

Antti Heikkinen Oulu
Kaisa Hypén Turku
Katriina Jylhä Vaasa
Saijamari Pakkala Tampere
Marjut Puominen Helsinki
Matti Sarmela VAKE
Janne Seppänen Lahti
Sirpa Tuomisto Kokkola
Leena Vainikainen Pori
Mari Vidgren Kuopio

Julkaisut

Yhteyshenkilö

Kaisa Hypén
kaisa.hypen@turku.fi
044 907 2943

Ks. myös Kuvailu ja luettelointi