Kohti metatietovisiota: yleiset kirjastot ja linkitetty kirjastodata

Kirjastoaineistojen kuvailu on mullistumassa kuluvan vuosikymmenen aikana. Muutoksen moottoreina ovat linkitetyn datan tietomalli, sitä tukeva BIBFRAME-formaatti ja tietomallia soveltava metatietovaranto Melindan uusi alusta. Muutosten myötä mahdollistuu RDA-kuvailusäännöstön monipuolinen hyödyntäminen. 

Muutoksen taustalla vaikuttaa ja sitä raamittaa helmikuussa 2020 ilmestynyt Kansalliskirjaston metatietovisio, jonka mukainen metatieto on kattavaa, ajantasaista, laadukasta, luotettavaa ja auktorisoitua. Laadukas ja avoin metatieto muodostaa eettisen perustan myös tekoälyn kehitykselle.

Linkitetyn datan tietomalli muuttaa merkittävästi kuvailutyön luonnetta. Linkittäminen korvaa jatkossa osan primaarikuvailusta ja säästää näin kuvailutyötä. Tavoitteena on, että kukin kirjastoaineisto kuvaillaan vain kerran ja kaikki toimijat käyttävät tätä kuvailutietuetta. 

Myös metatiedon esittämisen tavat tulevat muuttumaan ja viimekädessä uudistuksesta hyötyvät kirjastojen asiakkaat. Tiedonhaun mahdollisuudet monipuolistuvat ja jaettuja metatietovarantoja hyödyntämällä voidaan tarjota tasalaatuista metatietoa kaikille tiedonhakijoille. Verkkokirjastojen hakunäkymiä rikastetaan linkittämällä tietueita muihin verkon sisältöihin.

Uudistukset vaikuttavat koko metatiedon ekosysteemiin, myös yleisissä kirjastoissa tehtävään kuvailutyöhön, tiedonhakuun ja kokoelmatiedon käyttöön. Muutosten läpivienti edellyttää tulevina vuosina henkilökunnan koulutusta ja järjestelmien päivitystä sekä sen pohdintaa, miten kuvailutyö on järkevää organisoida uudessa tilanteessa. 

Muutosten vaikutuksia on syytä ennakoida mahdollisuuksien mukaan jo nyt. Tätä varten on yleisten kirjastojen neuvoston aloitteesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana perustettu Kohti metatietovisiota: selvitys yleisten kirjastojen metatietovirroista ja -työstä sekä niihin liittyvistä haasteista -projekti. Huhtikuussa käynnistyneessä projektissa selvitetään yleisissä kirjastoissa tehtävää metatietotyötä ja sen haasteita sekä kirjastojen varautumista ja tahtotilaa liittyen tuleviin muutoksiin. Periaatteena on, että metatietovisiossa määritellyt metatiedon ominaisuudet ohjaavat myös yleisten kirjastojen kuvailutyötä.

Projektissa ollaan yhteydessä kaikkiin kirjastotietokantaa ylläpitäviin kirjastoihin ja kimppoihin sekä kuullaan kirjastojärjestelmien toimittajia ja muita metatiedon tuottajia. Siinä kuvataan nykyisiä metatietovirtoja ja pyritään ennakoimaan sitä, miten uudet toimintamallit tulevat niitä muuttamaan. Projektissa tuotetaan tietoa tulevien päätösten tueksi ja hahmotellaan strategioita, joilla muutokseen voitaisiin reagoida ja siihen vaikuttaa. 

Projektin väliraportti esitellään yleisten kirjastojen neuvoston syyskokouksessa marraskuussa ja siinä yhteydessä arvioidaan myös jatkoprojektin tarvetta. Selvitysprojekti päättyy helmikuussa 2023.

Turun kaupunginkirjasto hallinnoi projektia, ja sen ohjausryhmään kuuluvat Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto, Rebekka Pilppula (pj.), Turun kaupunginkirjasto, Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto, Niina Salmenkangas, Tampereen kaupunginkirjasto ja Matti Sarmela, VAKE. Projektin asiantuntijaryhmänä toimii yleisten kirjastojen nimittämä metatietoryhmä. 

Lisätiedot:
projektipäällikkö Kaisa Hypén, Turun kaupunginkirjasto, puh. 044 907 2943, kaisa.hypen@turku.fi

Kansalliskirjaston metatietovisio pdf
YKN:n metatietoryhmä