Yleisten kirjastojen suunta 2016–2020

YKN päätti syksyllä 2013, että YKN strategia 2011–2016 päivitetään ja uudistetaan vuosille 2016–2020. Sitä varten perustettiin työryhmä, joka vaihtoi näkökulmaa ja päätti työstää YKN strategian sijaan asiakirjan, joka keskittyy laajempiin linjauksiin ja antaa kirjastoille ideoita omien strategioiden laatimisiin.

Yleisten kirjastojen suunta 20162020: Kansalaisen kirjasto Olennainen osa suomalaista osaamista

Yleisten kirjastojen suunta 20162020 -asiakirjaan liittyvää materiaalia

Edeltävä julkaisu

Työryhmän jäsenet:
Salla Erho, vs. kirjastotoimenjohtaja Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto
Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja Helsingin kaupunginkirjasto – Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
Pirkko Lindberg, kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto – Pirkanmaan maakuntakirjasto
Rebekka Pilppula, kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Joensuun seutukirjasto – Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto

Sihteerit:
Päivi Litmanen-Peitsala, viestinnänsuunnittelija Kirjastojen valtakunnalliset verkkopalvelut, Kirjastot.fi
Erkki Lounasvuori, johtava suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto – Yleisten kirjastojen keskuskirjasto