Yleisten kirjastojen suunta -asiakirjat

Yleisten kirjastojen suunta-asiakirjat kokoavat yleisiä linjauksia ja antavat kirjastoille ideoita omien strategioiden laadintaan. 

Uusi Yleisten kirjastojen suunta -asiakirja vuosille 2021–2025 on valmistunut. Se käsiteltiin YKN:n kokouksessa huhtikuussa 2021.Tämä asiakirja on päivitysluonteinen niin, että esiin nostetaan juuri nyt ajankohtaisia teemoja. Aikaisempi Suunta-asiakirja vuosille 2016–2020 on edelleen ajankohtainen ja sitä kannattaa lukea rinnan uuden kanssa.

Yleisten kirjastojen suunta 2021–2025

Onneksi on kirjasto! Yleisten kirjastojen suunta 2021–2025 (pdf)

Till all lycka finns biblioteket! Riktlinjer för de allmänna biblioteken 2021–2025 (pdf)

Luckily there is the library! The Way Forward For Public Libraries 2021–2025 (pdf)

Asiakirjan esittlyä varten on valmistettu diasarjat suomeksi ja ruotsiksi. Ne löytyvät Kirjastot.fi:n materiaalipankista

Yleisten kirjastojen suunta 2016–2020

Kansalaisen kirjasto – Olennainen osa suomalaista osaamista. Yleisten kirjastojen suunta 2016–2020 (pdf).

Medborgarens bibliotek – En väsentlig del av finländskt kunnande. Riktlinjer for de allmänna biblioteken 2016–2020 (pdf).

Library for Citizens – An essential part of the Finnish know-how. The Way Forward for Public Libraries 2016–2020 (pdf).

YKN-strategia 2011–2016

Yleisten kirjastojen neuvoston strategia 2011–2016 (pdf).  

Strategi för Rådet för de allmänna biblioteken 2011–2016 (pdf).

Council for Public Libraries Strategy 2011–2016 (pdf).