Yleisten kirjastojen suunta -asiakirjat

Yleisten kirjastojen suunta-asiakirjat kokoavat yleisiä linjauksia ja antavat kirjastoille ideoita omien strategioiden laadintaan. 

Uusi Yleisten kirjastojen suunta -asiakirja vuosille 2021–2025 on valmisteilla. Se käsitellään YKN:n kokouksessa huhtikuussa 2021. Tämä asiakirja tulee olemaan päivitysluonteinen niin, että esiin nostetaan juuri nyt ajankohtaisia teemoja. Aikaisempi Suunta-asiakirja vuosille 2016–2020 on edelleen ajankohtainen ja sitä kannattaa lukea rinnan nyt valmisteilla olevan kanssa.

Yleisten kirjastojen suunta 2016–2020

Kansalaisen kirjasto – Olennainen osa suomalaista osaamista. Yleisten kirjastojen suunta 2016–2020 (pdf).

Medborgarens bibliotek – En väsentlig del av finländskt kunnande. Riktlinjer for de allmänna biblioteken 2016–2020 (pdf).

Library for Citizens – An essential part of the Finnish know-how. The Way Forward for Public Libraries 2016–2020 (pdf).

YKN-strategia 2011–2016

Yleisten kirjastojen neuvoston strategia 2011–2016 (pdf).  

Strategi för Rådet för de allmänna biblioteken 2011–2016 (pdf).

Council for Public Libraries Strategy 2011–2016 (pdf).