Yleisten kirjaston neuvoston työvaliokunta ja sen jäsenet

Työvaliokunnat tehtävät:

  • valmistella neuvoston kokoukset ja toimia neuvoston toimeenpanevana elimenä.

Tehtäviensä hoitamiseksi työvaliokunta:

  • edustaa neuvostoa eri sidosryhmien kanssa käytävissä neuvotteluissa ja keskusteluissa, antaa lausuntoja, nimeää tarvittaessa neuvoston edustajat toimielimiin ja työryhmiin,tiedottaa neuvoston toiminnasta.

Työvaliokuntaan kuuluvat:

  • neuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Työvaliokunnan toimikausi on kaksi vuotta. Jäsen voi kuulua työvaliokuntaan kaksi peräkkäistä toimikautta. Kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita. Valtakunnallisen kehittämisyksikön edustaja osallistuu työvaliokunnan kokouksiin. Työvaliokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien läsnä on vähintään neljä työvaliokunnan jäsentä.

Työvaliokunnan muistiot

Työvaliokunnan jäsenet:

Kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, puheenjohtaja 2018-2019
Oulun kaupunginkirjasto 
Kaarlenväylä 3
PL 15, 90100 Oulu
Gsm +358 50 3618 109
jouni.paakkola@ouka.fi

Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja Marita Ahola, 2017-2018; 2018-2019
Vaasan kaupunginkirjasto 
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Gsm +358 40 5211863
marita.ahola@vaasa.fi 

Kirjastotoimenjohtaja Seija Laitinen-Kuisma, varapuheenjohtaja ja valmistelija, 2017-2018; 2018-2019
Jyväskylän kaupunginkirjasto 
Vapaudenkatu 39–41
PL 50, 40101 Jyväskylä
Puh 014 266 4093
seija.laitinen-kuisma@jkl.fi 

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Launonen, 2019-2020
Mikelin seutukirjasto
Raatihuoneenkatu 6
50100 Mikkeli
Puh. 044 794 2460
virpi.launonen@mikkeli.fi

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg, 2018-2019
Tampereen kaupunginkirjasto
Pirkankatu 2
33210 Tampere
PL 152, 33101 Tampere
Gsm +358 400 985991
pirkko.lindberg@tampere.fi

Kirjastotoimenjohtaja Päivi Savinainen 2017-2018, 2018-2019
Kuopion kaupunginkirjasto

Maaherrankatu 12
70100 Kuopio
Gsm +358 44 7182 311
paivi.savinainen@kuopio.fi

Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Satu Soppela-Hyle,  2018-2019
Harjavallan kaupunginkirjasto

Myllykatu 1
29200 Harjavalta
Gsm +358  44 432 5337
satu.soppela-hyle@harjavalta.fi

Erityissuunnittelija Aija Laine
Helsingin kaupunginkirjasto 
PL 4212, 00099 Helsingin kaupunki
Puh. 09 310 85619, Gsm + 358 40 6503238
aija.laine@hel.fi

 

Varajäsenet:

Kirjastopalveluiden päällikkö Malin Hollmén 2019-
Porvoon kaupunginkirjasto
Papinkatu 20
PL 96, 06101 Porvoo
Gsm +358 040 1447 637
malin.hollmen@porvoo.fi

Kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen, 2018-2019
Helsingin kaupunginkirjasto
Kellosilta 9
00520 Helsinki
Gsm +358 40 554 8861
katri.vanttinen@hel.fi