Yleisten kirjaston neuvoston työvaliokunta ja sen jäsenet

Työvaliokunnan tehtävät ja toiminta

Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella neuvoston kokoukset ja toimia neuvoston toimeenpanevana elimenä.

Tehtäviensä hoitamiseksi työvaliokunta edustaa neuvostoa eri sidosryhmien kanssa käytävissä neuvotteluissa ja keskusteluissa, antaa lausuntoja, nimeää tarvittaessa neuvoston edustajat toimielimiin ja työryhmiin,tiedottaa neuvoston toiminnasta.

Työvaliokuntaan kuuluvat neuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, viisi muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Työvaliokunnan toimikausi on kaksi vuotta. Jäsen voi kuulua työvaliokuntaan kaksi peräkkäistä toimikautta.

Kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita. Valtakunnallisen kehittämisyksikön edustaja osallistuu työvaliokunnan kokouksiin.

Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien läsnä on vähintään neljä työvaliokunnan jäsentä.

Työvaliokunnan jäsenet

Kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, puheenjohtaja 2018-2019, 2020-2021
Oulun kaupunginkirjasto 
Kaarlenväylä 3
PL 15, 90100 Oulu
+358 50 3618 109
jouni.paakkola@ouka.fi

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula, varapuheenjohtaja ja valmistelija,
2020- 2021
Turun kaupunginkirjasto 
Linnankatu 2, 20100 Turku
+358 50 590 7691
rebekka.pilppula@turku.fi

Kirjastotoimenjohtaja Susann Forsberg, 2020-2021
Kokkolan kaupunginkirjasto
Isokatu 3, 67100 Kokkola
+358 44 780 9564
susann.forsberg@kokkola.fi

Kirjastotoimenjohtaja Selja Kunttu, 2020-2021
Kouvolan kaupunginkirjasto
Salpausselänkatu 33, 45100 Kouvola
+358 20 615 7262
selja.kunttu@kouvola.fi

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg, 2018-2019, 2020-2021
Tampereen kaupunginkirjasto
Pirkankatu 2
33210 Tampere
PL 152, 33101 Tampere
+358 400 985991
pirkko.lindberg@tampere.fi

Kirjastopalvelujohtaja Siina Vieri, 2020-2021
Porin kaupunginkirjasto
Gallen-Kallelankatu 12, 28100 Pori
+ 358 44 701 5829
siina.vieri@pori.fi

Viestinnän suunnittelija Johanna Laurila
Helsingin kaupunginkirjasto 
PL 4212, 00099 Helsingin kaupunki
+358 40 190 6390
johanna.laurila@hel.fi

Varajäsenet

Kirjastopalveluiden päällikkö Malin Hollmén 2019-2020, 2020-2021
Porvoon kaupunginkirjasto
Papinkatu 20
PL 96, 06101 Porvoo
Gsm +358 040 1447 637
malin.hollmen@porvoo.fi

Kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen, 2018-2019, 2020-2021
Helsingin kaupunginkirjasto
Kellosilta 9
00520 Helsinki
Gsm +358 40 554 8861
katri.vanttinen@hel.fi