Lausunnot, kannanotot, suositukset ja kommentit

Yleisten kirjastojen neuvoston antamat lausunnot, kannanotot, suositukset ja kommentit:

Suomen kirjastoseuran lausunnot ja kannanotot