Lausunnot, kannanotot, suositukset ja kommentit

Suomen kirjastoseuran lausunnot ja kannanotot

Yleisten kirjastojen neuvoston antamat lausunnot, kannanotot, suositukset ja kommentit:

Tiedosto