Yleisten kirjastojen neuvoston pöytäkirjat

Yleisten kirjastojen neuvoston pöytäkirja-aineisto ei ole kaikilta osin saavutettavaa, sillä kokouksiin liittyviä liitteitä ja esitysmateriaaleja ei historialliselta osalta ole mahdollista muokata saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.