Perustavan kokouksen pöytäkirja

Keskuskirjastokokouksen pöytäkirja

Aika: perjantai 12.9.2003 klo 10.15-14.00

Paikka: Helsingin pääkirjaston auditorio

1. Kokouksen avaus

Kirjastotoimen johtaja Maija Berndtson avasi kokouksen ja totesi, että käsiteltävän aiheen, Yleisten kirjastojen neuvoston perustamisen vuoksi kokouksen on syytä virallisesti järjestäytyä ja siitä on tehtävä pöytäkirja.

2. Puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maija Berndtson, sihteeriksi Hannu Taskinen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Laatu ja Marja Malminen.

3. Läsnäolijoiden toteaminen

Kokoukseen oli kutsuttu edustaja kaikista maakuntakirjastoista. Läsnä olivat: Ritva Anttila (Kouvola), Birgitta Aurén (Vaasa), Maija Berndtson (Helsinki), Sunniva Drake (Espoo), Rispa Elonheimo (Seinäjoki), Eija Karjalainen (Lappeenranta), Timo Koivu (Hämeenlinna), Helinä Kolehmainen (Kokkola), Liisa Laatu (Jyväskylä), Terttu Lehtola (Porvoo), Marja Malminen (Lahti), Inkeri Näätsaari (Turku), Helvi Puolakka (Oulu), Hannu Taskinen (Helsinki), Hilkka Vanajoki (Mikkeli) ja Tuula Ylisalmi (Tampere).

Sihteeri ilmoitti, että muut kirjastot yhtä lukuun ottamatta olivat ilmoittaneet, että edustaja ei pääse kokoukseen. Poissa olevat maakuntakirjastot Ahvenanmaata lukuun ottamatta ovat ilmaisseet myönteisen kantansa kirjastojen yhteiselimen perustamiseen.

4. Yhteiselimen perustamisen tausta ja valmisteluprosessi

Puheenjohtaja palautti mieleen niitä toimivan kansallisen kirjastoverkon kehittämisen sekä yleisten kirjastojen edun kannalta keskeisiä tarpeita, joiden vuoksi myös yleisten kirjastojen olisi muiden sektoreiden tavoin järjestyttävä. Hän kävi läpi myös valmisteluprosessin keskuskirjaston työkokouksesta helmikuussa 2003 valmistelutyöryhmän ehdotukseen kesäkuussa 2003.

Alustusta seuranneen yleiskeskustelun jälkeen kokous halusi ensin katsoa, millaisen elimen se perustaa, ennen kuin se lopullisesti päättää perustamisesta. Kokous halusi siis käsitellä ensin sääntöehdotuksen.

5. Säännöt

Kokous teki valmistelutyöryhmän sääntöehdotukseen useita parannuksia; muutoksia, lisäyksiä ja poistoja. Hyväksytyt säännöt ovat tämän pöytäkirjan liitteenä.

Yhteiselimen nimeksi tuli ehdotuksen mukaisesti Yleisten kirjastojen neuvosto . Ensi vaiheessa neuvostossa ovat edustettuina keskuskirjasto ja maakuntakirjastot, mutta kokous päätti myös neuvoston pohjan laajentamisen valmistelusta:

Kaikki maakuntakirjastot pitävät tämän vuoden loppuun mennessä maakuntakirjastokokouksen, jossa Yleisten kirjastojen neuvosto esitellään ja jossa alueen kirjastojen kanssa pohditaan, miten muiden kuin maakuntakirjastojen edustus neuvostossa voitaisiin toteuttaa. Kokouksissa käydyn keskustelun tulokset toimitetaan neuvoston työvaliokunnalle tiedoksi, joka puolestaan tekee ensi vuoden ensimmäiseen neuvoston kokoukseen ehdotuksen edustuksen laajentamisen kannalta tarpeellisista sääntömuutoksista.

Todettiin, että Yleisten kirjastojen neuvoston perustamista esitellään Turussa kirjastonjohtajien neuvottelupäivien yhteydessä 3.10.2003 pidettävässä yleisten kirjastojen kokouksessa. Tällöin käsitellään myös neuvoston laajentamista.

6. Neuvoston perustaminen

Kun säännöt oli hyväksytty, kokous katsoi, että niiden puitteissa toiminta voidaan aloittaa ja päättiYleisten kirjastojen neuvoston perustamisesta.

7. Neuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan neljän muun jäsenen valitseminen

Kokous totesi, että koska se oli päättänyt neuvoston perustamisesta ja sen säännöistä, se voi neuvostona tehdä tarpeelliset järjestäytymistä koskevat päätökset.

Sääntöjen mukaan neuvoston työvaliokunnan toimikausi on kaksi vuotta. Jatkuvuuden turvaamiseksi päätettiin, että ensimmäisellä kerralla valitaan varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä vuodeksi. Erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla.

Neuvoston puheenjohtajaksi valittiin Maija Berndtson, varapuheenjohtajaksi Helvi Puolakka ja työvaliokunnan muiksi jäseniksi Birgitta Aurén (erovuorossa), Liisa Laatu (erovuorossa), Inkeri Näätsaari ja Leila Utriainen. Varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan erovuoroisten jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2004 lopussa.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

Maija Berndtson

   

Hannu Taskinen

puheenjohtaja

   

sihteeri


Pöytäkirjan tarkastettu

Liisa Laatu

   

Marja Malminen

   

   

   

Liite: Yleisten kirjastojen neuvoston säännöt