Pöytäkirja 2/2013

Yleisten kirjastojen neuvoston kokouksen pöytäkirja 2/2013

Kokousaika: Perjantai 8.11.2013 kello 9.30 - 15.50 
Kokouspaikka: Pasilan kirjaston auditorio, Helsinki 

1. Kokouksen avaus

YKN:n puheenjohtaja Tuula Haavisto avasi kokouksen Nenäpäivän hengessä ja totesi avaavansa viimeisen kerran YKN-kokouksen, sillä sallitut kaksi kaksivuotiskautta puheenjohtajana ovat tulleet täyteen.

2. Ilmoitusasiat ja kuulumiset  

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi -seminaari 3.12.2013
Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä järjestää kaikille kirjastosektoreille suunnatun seminaarin 3.12.2013. Aiheena on tilasto- ja muun datan hyödyntäminen kirjaston strategia toteuttamisessa. Paikka on Helsingin kaupunginkirjaston auditorio Pasilassa. Seminaarin ohjelma on valmis, tiedotus aloitettu ja ilmoittautuminen alkaa, kun etäyhteyksiä on saatu testattua. Kansalliskirjasto kerää tilaisuudesta palautteen.
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1379674695826.html.

3. Läsnäolijat

Todettiin, että läsnä olivat seuraavat edustajat: 

Keskuskirjasto, maakuntakirjastot ja suurten kaupunkien edustajat

Läsnä: Tuula Haavisto (Keskuskirjasto), Inkeri Jurvanen (Hämeenlinna), Rebekka Pilppula (Joensuu), Seija Laitinen-Kuisma (Jyväskylä), Erkki Romppainen (Kajaani), Susann Forsberg (Kokkola), Merja Sali (Kouvola), Marja Tiittanen-Savolainen (Kuopio), Marja Malminen (Lahti), Päivi-Linnea Pötry (Lappeenranta), Leena Parviainen (Mikkeli), Pirkko Lindberg (Oulu), Asko Hursti (Pori), Aleksi Haapanen (Porvoo), Salla Erho (Rovaniemi), Mervi Heikkilä (Seinäjoki), Paula Rautaharkko (Tampere), Inkeri Näätsaari (Turku), Birgitta Aurén (Vaasa), Oili Sivula (Espoo), Katariina Ervasti ja Anna-Mari Rantala (Vantaa).

Maakunta-alueiden edustajat
Läsnä: Anita Luokkanen (Luumäki), Marita Hakala (Lapua), Soile Kokkonen (Savonlinna), Ari Koistinen (Suomussalmi), Kaija Viskari (Riihimäki), Pekka Termonen (Kannonkoski), Katariina Kupiainen (Kotka), Eija Leivo (Inari), Marko Ojala (Ylöjärvi), Solveig Lund (Pedersöre), Lea Tserni-Puittinen (Lieksa), Eila Ainali (Kalajoki), Liisa Häyrinen (Heinola), Satu Soppela (Harjavalta), Antti Karhos (Karkkila), Tiina Salo (Raisio).
Poissa: Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon edustajat.

Läsnä luennoitsijoina (esiintymisjärjestyksessä) 
Kulttuuriasiainneuvos Hannu Sulin (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
Toimistopäällikkö Virva Nousiainen-Hiiri (Helsingin kaupunginkirjasto)
Suunnittelija Aino Ketonen (Helsingin kaupunginkirjasto)
Suunnittelija Aija Laine (Turun kaupunginkirjasto)
Suunnittelija Pirjo Sallmén (Kirjastot.fi)
Suunnittelija Tapani Sainio (Kansalliskirjasto)
Tietohallintopäällikkö Jussi Vehviläinen (Helsingin kaupunginkirjasto)
Laatuhankekoordinaattori Hanna Kaisti (Hämeenlinnan kaupunginkirjasto)
Viestinnän suunnittelija Päivi Litmanen-Peitsala (Kirjastot.fi)

Läsnä sihteerinä 
Johtava suunnittelija Erkki Lounasvuori (Keskuskirjasto, YKN:n sihteeri) 

Läsnä kokousmuistiinpanoja tekemässä 
Suunnittelija Nina Granlund (Kirjastot.fi)

4. Kokouksen päätösvaltaisuus ja pöytäkirjatarkastajien sekä ääntenlaskijoiden sekä valinta 

Sääntöjen mukaan neuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet edustajista. Todettiin kokouksen päätösvaltaisuus: paikalla 37, poissa 2 edustaja.

  • Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Inkeri Jurvanen ja Merja Sali, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5. Esityslistan hyväksyminen

  • Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä: Kirjastot.fi:n ohjausryhmään 2 jäsenen nimeäminen, ks. kohta 6.

6. Puheenjohtajan ja uusien jäsenten valitseminen työvaliokunnan erovuoroisten tilalle vuosiksi 2014 - 2015 

Puheenjohtajan valinta, taustaa: 
Puheenjohtaja Tuula Haaviston puheenjohtajakausi YKN:ssä päättyy tämän vuoden lopussa, eikä häntä sääntöjen mukaan voida valita uudelleen, koska hän on johtanut puheenjohtajuutta jo kaksi kautta 2010/2011 ja 2012/2013. Uuden puheenjohtajan valitsee YKN-kokous. Työvaliokunta otti 11.9.2013 kokouksessaan ennalta kantaa: yksimielinen kannatus Joensuun seutukirjaston kirjastotoimenjohtajan Rebekka Pilppulan valitsemiseksi uudeksi puheenjohtajaksi. 

  • Valittiin YKN:n puheenjohtajaksi 2014 - 2015 kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula (Joensuun seutukirjasto) 

Työvaliokunnan jäsenten valinta, taustaa:

Erovuorossa työvaliokunnasta: Pirkko Lindberg, joka on ollut 2 peräkkäistä 2-vuotiskautta. Erovuorossa, mutta on valittavissa uudeksi 2-vuotiskaudeksi: Jaana Tyrni.

  • Valittiin työvaliokuntaan 2014 - 2015 kirjastotoimenjohtaja Tiina Salo (Raision kaupunginkirjasto) sekä kirjastopalvelujen johtaja Jaana Tyrni (Espoon kaupunginkirjasto). Jaana jatkaa työvaliokunnan varapuheenjohtajana.

Työvaliokunnan varajäsenen valinta, taustaa: 
Työvaliokunnan varajäsenyydestä erovuorossa: Virpi Launonen, joka on ollut sallitut 2 peräkkäistä 2-vuotiskautta.

  • Valittiin työvaliokuntaan 2014 - 2015 varajäseneksi kirjastotoimenjohtaja Eija Leivo (Inarin kunnankirjasto) 

Kirjastot.fi:n ohjausryhmään 2 jäsenen nimeäminen vuosiksi 2014 – 2015

Neuvosto valitsee yleisten kirjastojen edustajat Kirjastot.fi:n ohjausryhmään.

  • Valittiin Kirjastot.fi:n ohjausryhmään vuosiksi 2014 – 2015 Soile Kokkonen (Savonlinnan kaupunginkirjasto) ja Salla Erho (Rovaniemen kaupunginkirjasto)

7. OKM:n puheenvuoro

Kulttuuriasiainneuvos Hannu Sulin kertoi tuoreimpia kuulumisia ministeriöstä. Hallituksen esitys vuoden 2014 talousarvioksi on kirjastojen kannalta parempi kuin monien muiden kulttuurialan toimijoiden. Valtionavustuksiin yleisten kirjastojen toimintaan on tulossa muutaman prosentin lisäys, perustamishankkeet ovat saamassa saman summan kuin vuonna 2013, veikkausrahoista saataviin avustuksiin on tulossa pieni vähennys ja Keskustakirjasto saanee 30 miljoonan euron varauksen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeena.

OKM ei esitä yksittäisten tehtävien karsimista toimintaohjelmaan kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi vuosina 2014 – 2017. Sen sijaan OKM esittää rakenteellisia muutoksia: päivähoidon, esi- ja perusopetuksen, kunnan yleisten kirjastojen, yleisen kulttuuritoimen ja asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen valtionrahoitus budjetoitaisiin kokonaisuudessaan OKM:n pääluokkaan ja kunnan rahoitusosuus poistettaisiin. Kunnat toimisivat edelleen palvelujen järjestäjinä. 

Valtionosuusjärjestelmä VOS tarvitsee uudistuksia nykyisten vanhentuneiden ja monimutkaisten säännösten tilalle. Uudistus on osa hallituksen kuntauudistusta. VOS kaipaa ennen kaikkea yksinkertaistamista ja vähemmän laskentakriteereitä, jotka ovat usein myös päällekkäisiä. Yleisperiaatteeksi on kaavailtu: asukasluku x hinta x kerroin.

Lopuksi Hannu kertoi edistävänsä, että kirjaston tiloihin liittyvät uudistukset tulisi nähdä osana kokonaisvaltaista palvelukonseptia, jolloin ne rahoituksellisesti kuuluisivat kehittämisavustuksien piiriin, mikä helpottaisi ja nopeuttaisi toteutumista.

Hannun esitys verkossa  

8. Yleisten kirjastojen konsortio, kilpailutus, digitointi ja eKirjasto 
http://www.kirjastot.fi/konsortio/

Toimistopäällikkö Virva Nousiainen-Hiiri kävi aluksi läpi, mitä kaikkea on ehtinyt tapahtua parissa vuodessa ”Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin”, SSYK-hankkeessa: laadittu strategia ja sille toimintasuunnitelma, luotu sisältöjä, annettu opastusta ja neuvontaa, ideoitu yhden luukun periaatetta ja helppokäyttöistä pääsyä e-aineistoihin sekä tehty monipuolista yhteistyötä useiden tahojen kanssa.

Virvan yleisesitys verkossa (julkaisun alussa)

Suunnittelija Aino Ketonen jatkoi käymällä läpi, mitä kaikkea on tehty Yleisten kirjastojen konsortion aikaansaamiseksi. Konsortion perustaminen on pitkäjänteistä puuhaa ja on vaatinut useita neuvotteluja sekä Kuntaliiton että Helsingin kaupungin lakimiesten kanssa. Aikataulussa ollaan eli ensi vuoden alussa kirjastoilla on mahdollisuus liittyä konsortion jäseniksi.

Ainon esitys verkossa  

Virva jatkoi kertomalla Kilpailutus ja kilpailutustyöryhmän kokouksesta, joka pidettiin syyskuussa 2013. Työryhmän tavoitteena on löytää keinoja parantaa kirjastojen tarjouspyyntöjä, laatia mallitarjouspyyntö tai ohje kilpailuttamisesta sekä laatia raportti.

Virvan esitys verkossa (julkaisun lopussa) 

Suunnittelija Aija Laine vuorostaan kertoi otsikon ”Digitointi ja Omeka-julkaisualusta”, mitä on tähän mennessä tapahtunut. Kirjastoille lähetettiin elokuussa 2013 digitointikysely ja siihen vastasi 64 kirjastoa. Monet kirjastot (23) ovat jo aloittaneet digitoinnin ja suunnitteilla 25 kirjastossa. Digitointia hankaloittaa erityisesti ajan ja resurssien puute. Valtakunnallisesti toivottiin: ohjeistusta tekijänoikeuskysymyksiin, ohjelmistoratkaisuja, tukipalvelua, yhteistoimintaa, valtakunnallista digitointisuunnitelmaa ja rahoitusratkaisuja.

Aija kertoi, että kirjastojen yhteiseksi julkaisualustaksi on valittu Omeka, joka on avoimella lähdekoodilla toteutettu digitaalisen aineiston hallinta- ja tarjontaohjelmisto. Käyttöönotto aloitettiin syyskuussa ja mukaan pääsee ottamalla yhteyttä: aija.laine@turku.fi 

Aijan esitys verkossa

Johtava suunnittelija Erkki Lounasvuori kertoi eKirjastosta, josta on tarkoitus tulla yleisten kirjastojen yhteinen e-aineistojen käyttöliittymä. eKirjastossa on jo haettavissa Ellibsin kautta hankittuja e-kirjoja. Ensi vuoden puolella eKirjastossa on mukana videoita, radio-ohjelmia ja kirjastojen digitoimia aineistoja. Palvelu julkistetaan vielä tämän vuoden puolella, verkko-osoite ei vielä ole julkinen.

9. Pedagogiset informaatikot: mediakasvatus ja verkostoituminen

Suunnittelija Pirjo Sallménin aihe oli pedagogiset informaatikot. Pirjo esitti kysymyksiä: Tiedätkö kuinka monta pedagogista informaatikkoa Suomen yleisissä kirjastoissa työskentelee ja millaisin toimenkuvin? Millaista pedagogista osaamista heiltä vaaditaan? Olisiko alamme kannalta merkityksellistä, että kaikki kyseisen tittelin omaavat muodostaisivat yhtenäisen ryhmän, jotta tietäisimme keitä he ovat ja millaista työtä tekevät? Jos tämä ryhmä saataisiin verkostoitumaan ja toimimaan yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti, meillä olisi kirjastoissa tietty joukko, jotka jokainen tunnistaisi mediakasvatukseen tavalla tai toisella liittyväksi. Myös muille mediakasvatuksen toimijoille kirjastoissa tehtävä mediakasvatustyö näkyisi ulospäin paljon selkeämmin. Pirjon esityksessä on listattuna ”Hyvä malli” toimenpiteineen.

Pirjon esitys verkossa

10. IFLA Singapore 2013

Kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto kertoi runsaitten kuvien kera elokuussa pidetystä IFLA konferenssista Singaporessa. Monella suomalaisella osanottajalla oli ennalta mielessä, että Singaporessa voi tutustua uusiin hienoihin digitaalisiin ratkaisuihin, mutta ei se ainakaan kirjastoissa erityisesti näkynyt. Autoritäärisissä valtioissa tietyt asiat on helppo ajaa läpi, jos johto näin päättää. Kattavan kirjastoverkon rakentaminen oli yksi tällainen asia Singaporessa ja kymmenessä vuodessa se syntyikin, useat ostoskeskuksien yhteyteen. Lopputulos ei ollut huono. Kirjastot ovat varsin perinteisiä ja tosi kovassa käytössä + hyvässä järjestyksessä. Singaporessa kaikki on kaupallista ja kirjastoissakin tätä ”hyödynnettiin”, esim. kirjastoille vapaaehtoistyötä tekevillä sai olla useampi nide kerralla lainassa. Vapaaehtoisesta kirjastotyöstä sai myös pisteitä auton ostamiseen mikä ei tässä pienessä valtiossa ollut mikään helppo, nopea ja halpa hankintatoimenpide. Itsepalvelukirjastot ovat myös tavallisia Singaporessa.

Tuulan matkaraportti verkossa

11. Ajankohtaista kentältä: Pecha Kucha esityksiä (6min 40 sec)  

CC0, Creative Commons –lisenssi 
http://creativecommons.fi/
Suunnittelija Tapani Sainio kertoi, minkälaisiin lisensiointiratkaisuihin Finnassa on päädytty ja mitä se edellyttää mukaan tulevilta kirjastoilta, arkistoilta ja museoilta. Mukaan tulevien tahojen on allekirjoitettava sopimus, joka mahdollistaa Finnassa olevien tietojen avoimen käytön CCO:ssa määriteltyjen ehtojen puitteissa.

Tapanin esitys verkossa

RFID ja kirjastot 
Tietohallintopäällikkö Jussi Vehviläinen kertoi, minkälaiseen RFID-ratkaisuun perusteluineen on päädytty Helsingin kaupunginkirjastossa.

Jussin esitys verkossa  

Aineiston valinnan, hankinnan ja luetteloinnin työprosessin yksinkertaistaminen
Kirjastotoimenjohtaja Seija Laitinen-Kuisma kertoi Jyväskylän ja BTJ:n yhteisestä hankkeesta, missä tavoitteena on saada aineistot mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti asiakkaiden käyttöön ja yksinkertaistaa kirjastossa tehtäviä työketjuja. Hankkeen myötä on käynyt selville mm.: luettelointiprosessi on poikkeuksellisen hyvin resurssoitu, uutuuskirjojen laskujen määrä pitäisi olla pienempi ja muovitus yksi hidastustekijä. Kokoelmatyö vaatii kokonaisuudistuksen, jossa mietittävä yksittäisen kirjaston ja kimpan välinen yhteistyö koko kirjastoverkon kannalta.

Seijan esitys verkossa  

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojekti
- Selvitys verkossa 
Kirjastotoimenjohtaja Antti Karhos kertoi Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektista, johon osallistui alueelta 11 kirjastoa ja 3 kirjastoautoa. Mukana oli avokokoelmista kauno- ja tietokirjoja sekä aikuisten että lasten kokoelmista. Kokoelmia verrattiin mm. lainoihin ja miten uutuuskirjat liikkuivat.

Antin esitys verkossa  

Oulussa tapahtuu 1: Kirjakaappi ja Kirjastoreitti mobiilitehtävineen. 
Oulussa tapahtuu 2: Liikkuva mikroluokka ja UBI on interaktiivinen palvelu. 

Kirjastotoimenjohtaja Pirkko Lindberg kertoi neljästä uudesta asiasta, mitkä on toteutettu Oulun kaupunginkirjastossa viime aikoina.

Pirkon esitys verkossa  

Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden yleisten kirjastojen laatuprosessi
Laatuhankekoordinaattori Hanna Kaisti kertoi, miten prosessi on edennyt. Tavoitteena on laatia käytännöllinen laatukäsikirja ja edistää kirjastojen verkostoitumista. Työ eteni siten, että ensin kirjastonpalvelut jaettiin pienempiin kokonaisuuksiin (asiakas- ja tietopalvelu, tilat, laitteet aukiolo ym.) ja jokaiselle kokonaisuudelle määriteltiin tavoitteet, indikaattorit, toimet ja itsearviointikysymykset. Tavoitteiden taustalla olivat YKN:n määrittelemät arvot: Tiedon saannin vapaus, Ennakkoluulottomuus, Yhteisöllisyys, Luotettavuus, Avoimuus ja Tasa-arvo. Laatukäsikirja valmistuu joulukuussa 2013.

Hannan esitys verkossa 

11. YKN strategia ja toimintasuunnitelma 2012 - 2016  

11.1. YKN-strategian päivittäminen

YKN strategian päivittämisryhmä valittiin pari vuotta sitten neuvoston kokouksessa, mutta se ei koskaan aloittanut työtään ja osa jäsenistä on jo siirtynyt muihin tehtäviin. 

  • Valittiin 5 jäsentä YKN strategian uudistamistyöryhmään: Salla Erho (Rovaniemi), Tuula Haavisto (Helsinki), Pirkko Lindberg (Oulu), Päivi Litmanen-Peitsala (Keskuskirjasto) ja Rebekka Pilppula (Joensuu). Neuvoston sihteeri on työryhmän jäsen ja kokoonkutsuja.

11.2. Toimintasuunnitelman (TS 1-10) käsittely

TS 1. Toiminnan kehittäminen

Kansallinen käyttäjäkysely 2013
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/kayttajakysely2013.html 
Neuvoston puheenjohtaja totesi, että yleiset kirjastot voisivat aktiivisemmin osallistua muutaman vuoden välein toteutettavien käyttäjäkyselyjen markkinointiin ja tuloksien analysointiin. Kyselyt ovat saaneet merkittävän näkyvyyden medioissa.

Kestävä kehitys kirjastoissa
http://www.kirjastot.fi/fi-FI/kestavakehitys/ 
Hankkeen lopputuloksena on kolme opasta kirjastoille, asiakkaille ja päättäjille-

SSYK: maakunnallinen koulutus kiertue käynnissä
http://sahkoisetsisallot.kirjastot.fi/ 
Maakunnallisten koulutuskiertueiden kautta kerrotaan e-aineistoista ja työpajoissa, kuinka niitä käytetään. Syksyn 2013 ja talven 2014 aikana tilaisuuksia järjestetään kaikissa maakuntakirjastoissa.

Yleisten kirjastojen konsortio, ks. asialista kohta 8  

Kaukopalvelutilastot

  • Yleisten kirjastojen neuvosto otti myönteisen kannan kaukopalvelutilastoista luopumisesta muiden kuin maakuntakirjastojen kohdalla.

Aukioloajat voimavarana
Työvaliokunnan kokouksessa syyskuussa keskusteltiin pitkään kirjastojen aukioloajoista ja niiden merkityksestä. Vapaaehtoistyöllä on liittymäkohta aukioloaikoihin, samoin itsepalvelukirjastoilla. Aika moni kokousväestä nosti kätensä, kun kysyttiin, onko kokemusta itsepalvelukirjastoista tai suunnitelmia sellaisen perustamisesta. Asia on kaikkiaan laaja ja ansaitsee perusteellisen käsittelyn.

  • Jaana Tyrni valmistelee aukioloajoista ja vapaaehtoistyöstä alustuspohjaisen keskustelutilaisuuden kevään 2014 YKN-kokoukseen.

TS 2. Aineiston saatavuus

Varastokirjaston vetämä kaikkien kirjastosektoreitten yhteinen kokoelmapoliittinen työryhmä on kokoontunut muutamia kertoja ja laatinut raportin: ”Kokoelmayhteistyön mahdollisuuksista Suomessa”.

  • Jos rahoitus järjestyy, niin yleiset kirjastot tarvitsisivat jonkun kokoelma-alaa tuntevan kirjoittajan, joka linjaisi konkreettisia toimenpiteitä, miten yleisten kirjastojen tulisi yhteisesti ja erikseen kehittää, varastoida ja poistaa kokoelmiaan. 

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojekti
- Selvitys verkossa 

Aineiston valinnan, hankinnan ja luetteloinnin työprosessin yksinkertaistaminen:
Jyväskylän ja BTJ:n yhteinen hanke, missä tavoitteena on saada aineistot mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti asiakkaiden käyttöön ja yksinkertaistaa kirjastossa tehtäviä työketjuja. Hankkeen myötä on käynyt selville mm.: luettelointiprosessi on poikkeuksellisen hyvin resurssoitu, uutuuskirjojen laskujen määrä pitäisi olla pienempi ja muovitus yksi hidastustekijä. Kokoelmatyö vaatii kokonaisuudistuksen, jossa mietittävä yksittäisen kirjaston ja kimpan välinen yhteistyö koko kirjastoverkon kannalta. 
Seija Laitinen-Kuisma kertoi hankkeesta kohdassa 11.
- Seijan esitys verkossa  

SSYK-hanke 
tarkoituksena on luoda kysyntää vastaava e-aineistokokoelma kirjastoille ja tarjota sitä asiakkaiden käyttöön yhteisen eKirjaston kautta.
http://sahkoisetsisallot.kirjastot.fi/  

Musavarasto on asia, jota ei ole pystytty yrityksistä huolimatta ratkaisemaan valtakunnallisesti. Vantaan pääkirjaston varastoi nyt musiikkia, mutta sen oikean sijoituspaikan pitäisi olla Varastokirjasto, mutta heillä ei ole siihen henkilöresursseja, varastointi tilaa kyllä löytyy.

TS 3. ”Kokoelmavarastosta” kohtaamispaikaksi

Tähän kuuluvat Keskustakirjaston ja kaikkien muidenkin kirjastojen suunnitelmat ja tehdyt toimenpiteet kirjastotilojen käytöstä. Hannu Sulin kertoi edistävänsä, että kirjaston tiloihin liittyvät uudistukset tulisi nähdä osana kokonaisvaltaista palvelukonseptia, jolloin ne rahoituksellisesti kuuluisivat kehittämisavustuksien piiriin, mikä helpottaisi ja nopeuttaisi toteutumista.

TS 4. Markkinointiosaamisen vahvistaminen

Yleisten kirjastojen viestintästrategiaa kaivataan kirjastokentälle, jotta kirjastoissa tehty työ ja toimenpiteet saadaan suunnitellusti markkinoitua asiakkaille, päättäjille ja itsellemme. Viestinnän suunnittelija Päivi Litmanen-Peitsala koordinoi viestintään liittyviä asioita valtakunnallisesti. Päivin mukaan ensimmäiseksi tarvitaan kirjastokalenterin kautta toimiva sähköpostirinki kaikille viestinnästä vastaaville, jotta viestit saavuttavat kaikki nopeasti ja samanaikaisesti.
- Päivin esitys verkossa 

TS 5. Verkostoituminen – uusia ja vanhoja yhteistyökumppaneita

Singaporen IFLA 2013 konferenssissa oli näkyvästi esillä: 
IFLA Trend Report ( http://trends.ifla.org/ ) ja IFLA Principles for Library eLending ( http://www.ifla.org/node/7418 ).

IFLA Trend Report on laaja kooste Internetin vaikutuksista kirjastoon ja muuhunkin yhteiskuntaan. Trendejä on 5. Tuula Haavisto on tehnyt niistä suomenkieliset tiivistelmät, jotka ovat luettavissa Tuulan matkaraportista.

TRENDI 1: Uudet teknologiat sekä laajentavat että kaventavat joukkoa, jolla on pääsy informaation äärelle.
TRENDI 2: On-line –opetus demokratisoi ja hajauttaa oppimista maailmanlaajuisesti.
TRENDI 3: Yksityisyyden ja tietosuojan rajat määritellään uudelleen.
TRENDI 4: Tiiviisti yhteen kytkeytyneessä maailmassa kuunnellaan uusia ääniä ja ryhmiä, jotka voimistuvat.
TRENDI 5: Uudet teknologiat mullistavat maailmanlaajuisen informaatiotalouden.
- Ks. tarkemmin Tuulan matkaraportti verkossa sivulta 16 alkaen.

YLE-yhteistyö
Viestinnän suunnittelija Päivi Litmanen-Peitsala on edistänyt yhteistyötä YLEn kanssa monipuolisesti ja menestyksellisesti.

Näitä jo tehdään:
*Kirjastokaistalla on Yle-edustus ohjausryhmässä, yhteistuotantoja ja yhteisiä julkaisuja.
*Kysy kirjastonhoitajalta: Vaski-ohjelmat, Teksti-TV-poiminnat
*Kirjasampo: Kirjakalenteri – viikon ja kuukauden kirjallisuusohjelmat teos- ja tekijätietoineen + mahdollisuus suoraan varaukseen – lukupiiritoiminto
•Vaski-kirjastot: projekti, jossa yhteistyötä ohjelmatuotannossa kirjaston sivuilla, Kysy kirjastonhoitajalta viikoittain suorana radiossa, Mitä Vaski lukee kerran kuukaudessa, Yle kulmilla ym. teemoja kirjastossa, mm. SeniorSurf, Turun kirjamessut
•Kokkola: viikoittaiset kirjallisuusvinkit Radio Keski-Pohjanmaan taajuuksilla suorana
*Tiedotusyhteistyö: ohjelmavinkit, Pikkukakkosen kirjavinkit
*Neuvottelu Ylen aineistojen näkyvyydestä kirjastojen sivuilla ja tilassa
*Keskustelu Ylen aineistojen näkyvyydestä ekirjasto.kirjastot.fi –tarjottimessa
*Ylen Suora Linja: verkkotoiminnan esittelyn suunnittelu e-kirjasto, konsortio, Finna, ym.
*Yhteisten ideariihien järjestäminen kirjastojen ja Ylen verkkoasioista

Lisäksi on suunnitteilla useita muita yhteistyöprojekteja.
- Päivin esitys verkossa 

TS 6. Rutiinitoiminnoista asiantuntijatyöhön

Mobiilikirjastot
tulossa, ensimmäisten joukossa HelMet-, Outi- ja Piki-kirjastot.

Itsepalveluvaraukset
käytössä jo monissa kirjastoissa ja laajenee, jos Axiell saa kehitettyä ns. kevyen version Origo-kirjastoille. 

TS 7. Ammattimaisen johtajuuden ja esimiestyön vahvistaminen

Ei uutta mainittavaa. Painopiste on enemmän kunnan kuin kirjaston organisaatiossa.

TS 8. Verkkotyö, Kansallisesti merkittävät kirjastohankkeet…

Kuvailutiedot avoimiksi
Tämän vuoden syyskuun alusta yleisten kirjastojen BTJ:ltä ostamat kuvailutiedot ovat taannehtivasti avoimia. Jatkossa niin uusia kuin vanhojakin kuvailutietoja voidaan käyttää myös kirjastojärjestelmien ulkopuolisissa tietojärjestelmissä ja -sovelluksissa. Ensi vaiheessa tämä tarkoittaa, että yleisten kirjastojen kokoelmat saavat näkyvyyden KDK:n Finnassa ja yhteisluettelo Melindassa.
- ks. tiedote

KDK, Finna, Melinda ja UKJ 
Yleiset kirjastot seuraavat aktiivisesti kaikkia näitä ja osallistuvat kehittämistyöryhmiin. Melindaa varten on oma yleisten kirjastojen Melinda-ryhmä, joka suunnittelee, valmistelee ja koordinoi yleisten kirjastojen liittymiset kansalliseen yhteisluetteloon.

Joensuun seutukirjasto 
Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän kehittäminen jatkuu. Kehittämisessä ovat mukana Mikkeli, Oulu ja Rovaniemi: tulossa lähiaikoina yhteinen ”korkean paikan leiri”, jonka jälkeen uudelleenarvioidaan järjestelmät ja päätetään, valitaanko tuotantoon Evergreen tai Koha. Tuotantoon on tarkoitus mennä keväällä 2014.

TS 9. Medialukutaitojen tukeminen

Pedagogiset informaatikot
- ks. Pirjo Sallménin esitys verkossa 

Mediakasvatusta yhteistyössä koulujen kanssa pidetään tärkeänä.

TS 10. Innovatiivisuus ja rohkeus

Tähän kohtaan ei ollut muuta kommenttia kuin, että ollaan innovatiivisia ja rohkeita jatkossakin.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50