Tutkimukset, selvitykset ja julkaisut

Tälle sivulle kokoamme linkkejä kirjastojen ympäristötyöhön liittyviin julkaisuihin ja tutkimustuloksiin.

Suomalaisia julkaisuja

Kestävä kehitys kirjastoissa -hanke (20112012) laati julkaisun Green@library kirjastojen ekologinen kestävyys suomeksi ja englanniksi. Hankkeessa tehtiin ensimmäinen kyselytutkimus kirjastojen ympäristötietoisuuden tilasta.
Suomenkielinen julkaisu
Englanninkielinen julkaisu

Kirjastojen ympäristötietoisuus -kysely, 2020

Ilmastonmuutoksen hillintä ja hiilineutraalius
Opetusministeriön selvitys Kestävän kehityksen tavoitteet taiteen ja kulttuurin toiminnassa 

Kestävän kehityksen tavoitteenasetanta ja mittaaminen kunnissa
Hankkeen loppuraportin kooste

Matkalla hiilineutraaliksi
Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisu

Päästövähennysten vastuunjako - tutkimus ekotukiverkostolle
Tutustu tutkimukseen

Vipinää kestävään kehitykseen
Lataa tästä Agenda 2030 -työkirja kunnille

 

Kansainvälisiä julkaisuja 

Kohti ympäristötietoista kirjastoa

Miten ympäristötietoisuus ja -työ ovat kehittyneet suomalaisissa kirjastoissa? Mitkä ovat tulevaisuuden askelmerkit? Näistä puhutaan kansainvälisen International Journal of Librarianship -julkaisun artikkelissa Steppingstones to More Sustainable Public Libraries in Finland: From Individual Initiatives toward National Guidelines and Standards.

Artikkelin ovat kirjoittaneet Kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle hankkeen hankejohtaja Harri Sahavirta ja hankekoordinaattori Leila Sonkkanen sekä Ulla Pötsönen. 

IFLA:n (The International Federation of Library Associations and Institutions) julkaisuja:

The Green Library – Die grüne Bibliothek

Going Green: Implementing Sustainable Strategies in Libraries Around the World — Buildings, Management, Programmes and Services

10 Reasons for Environmental Sustainability in (Public) Libraries

Eblidan (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) julkaisuja Kestävän kehityksen tavoitteista kirjastoissa.
Tutustu julkaisuihin Eblidan sivuilla