Tutkimukset ja julkaisut

Tälle sivulle kokoamme linkkejä kirjastojen ympäristötyöhön liittyviin julkaisuihin ja tutkimustuloksiin.

Suomalaisia julkaisuja ja tutkimuksia

Kestävä kehitys kirjastoissa -hanke (20112012) laati julkaisun Green@library kirjastojen ekologinen kestävyys suomeksi ja englanniksi. Hankkeessa tehtiin ensimmäinen kyselytutkimus kirjastojen ympäristötietoisuuden tilasta.
Suomenkielinen julkaisu
Englanninkielinen julkaisu

Ilmastonmuutoksen hillintä ja hiilineutraalius
Opetusministeriön selvitys Kestävän kehityksen tavoitteet taiteen ja kulttuurin toiminnassa

Matkalla hiilineutraaliksi
Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisu

Vipinää kestävään kehitykseen
Lataa tästä Agenda 2030 -työkirja kunnille

Kestävän kehityksen tavoitteenasetanta ja mittaaminen kunnissa
Hankkeen loppuraportin kooste

Päästövähennysten vastuunjako - tutkimus ekotukiverkostolle
Tutustu tutkimukseen

Kansainvälisiä julkaisuja ja tutkimuksia

Kohti ympäristötietoista kirjastoa

Miten ympäristötietoisuus ja -työ ovat kehittyneet suomalaisissa kirjastoissa? Mitkä ovat tulevaisuuden askelmerkit? Näistä puhutaan kansainvälisen International Journal of Librarianship -julkaisun artikkelissa Steppingstones to More Sustainable Public Libraries in Finland: From Individual Initiatives toward National Guidelines and Standards.

Artikkelin ovat kirjoittaneet Kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle hankkeen hankejohtaja Harri Sahavirta ja hankekoordinaattori Leila Sonkkanen sekä Ulla Pötsönen. 

IFLA:n (The International Federation of Library Associations and Institutions) julkaisuja:

The Green Library – Die grüne Bibliothek

Going Green: Implementing Sustainable Strategies in Libraries Around the World — Buildings, Management, Programmes and Services

10 Reasons for Environmental Sustainability in (Public) Libraries

Eblidan (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) julkaisuja Kestävän kehityksen tavoitteista kirjastoissa.
Tutustu julkaisuihin Eblidan sivuilla