Pöytäkirja 2/2011

Yleisten kirjastojen neuvoston logo Yleisten kirjastojen neuvoston kokouksen 2/2011 pöytäkirja

Aika:        14.9.2011 klo 12.00 –17.10
Paikka:    Espoo, Sellon kirjasto, Akseli-sali

Ihan aluksi Espoon kaupunginkirjaston kirjastotoimenjohtaja Jaana Tyrni toivotti osallistujat tervetulleiksi Espooseen Sellon kirjastoon.

Jonas Tanan valokuvasarja:
YKN 14.9.2011 Sellon kirjasto, Espoo 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tuula Haavisto avasi kokouksen klo 12.05

2. Neuvoston kokoonpanossa tapahtuneiden muutosten kirjaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Keskuskirjasto, maakuntakirjastot ja suuret kaupungit (Espoo ja Vantaa)

Läsnä: Maija Berndtson (Keskuskirjasto), Inkeri Jurvanen (Hämeenlinna), Rebekka Pilppula (Joensuu), Erkki Romppainen (Kajaani), Susann Forsberg (Kokkola), Merja Sali (Kouvola), Marja Tiittanen-Savolainen (Kuopio), Marja Malminen (Lahti), Ritva Nurminoro (Lapin maakuntakirjasto), Leena Priha (Lappeenranta), Leena Parviainen (Mikkeli), Pirkko Lindberg (Oulu), Asko Hursti (Pori), Terttu Lehtola (Porvoo), Mervi Heikkilä (Seinäjoki), Tuula Haavisto (Tampere), Ulla-Maija Maunu (Turku), Birgitta Aurén (Vaasa), Jaana Tyrni (Espoo) ja Tuulikki Aho (Vantaa).

Poissa: Keski-Suomen maakuntakirjastojen edustaja

Maakunta-alueiden edustajat

Läsnä: Marja Huuhtanen (Imatra), Marita Hakala (Lapua), Jaana Sopanen (Joroinen), Ari Koistinen (Suomussalmi), Eeva-Liisa Kullberg (Kannus), Airi Halonen (Iitti), Tiina Heinänen (Sodankylä/Pelkosenniemi), Liisa Asiala (Orivesi), Kristiina Perttu (Vähäkyrö), Lea Tserni-Puittinen (Lieksa), Raija Seppänen (Haukipudas), Ullamaija Hirvonen (Iisalmi), Riitta Kuisma (Sysmä), Karri Hara (Rauma), Antti Karhos (Karkkila), Karolina Zilliacus (Kemiönsaari).

Poissa: Hämeen ja Keski-Suomen maakunta-alueen edustajat.

Läsnä luennoitsijoina: Kulttuuriasiainneuvos Barbro Wigell-Ryynänen (Opetus- ja kulttuuriministeriö), tietopalvelupäällikkö Sinikka Luokkanen (Hämeen ammattikorkeakoulu), toimistopäällikkö Virva Nousiainen-Hiiri (Helsingin kaupunginkirjasto), suunnittelijat Antti Pakarinen ja Timo Tuominen (Kirjastot.fi), palvelupäällikkö Kaisa Hypen (Turun kaupunginkirjasto) ja projektisuunnittelija Jaska Järvilehto (Vantaan kaupunginkirjasto).

Läsnä sihteerinä: neuvoston sihteeri, johtava suunnittelija Erkki Lounasvuori Keskuskirjastosta.

Läsnä Kirjastot.fi:stä: Nina Granlund kokousmuistiinpanoja tekemässä ja Jonas Tana valokuvaajana.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi, kun kaikista mahdollisista edustajista (39) oli paikalla yli puolet. Paikalla oli 36 edustajaa ja poissa 3 edustajaa. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla-Maija Hirvonen (Iisalmi) ja Marja Tiitanen-Savolainen (Kuopio). Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Uusien jäsenten valitseminen työvaliokunnan erovuoroisten tilalle vuosiksi 2012 – 2013

Kokouksen puheenjohtajana toimi 5. kohdan ajan Ritva Nurminoro. YKN:lle valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, työvaliokuntaan 2 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen.

Puheenjohtajan valinta:
Kaudelle 2012 – 2013 valittiin puheenjohtajaksi Tuula Haavisto (Tampere).

Työvaliokunnan varsinaisten jäsenten valinta:
Jäsenet: Tuula Haavisto, pj. (Tampere), Mervi Heikkilä (Seinäjoki), Asko Hursti (Pori), Inkeri Jurvanen (Hämeenlinna), Pirkko Lindberg (Oulu), Ritva Nurminoro (Rovaniemi), Kari Pohjola (Salo) ja sihteerinä Erkki Lounasvuori (Keskuskirjasto)
Erovuorossa: Inkeri Jurvanen ja Pirkko Lindberg.
Uusiksi jäseniksi valittiin: Pirkko Lindberg ja Jaana Tyrni (Espoo).

Työvaliokunnan varajäsenten valinta:
Varajäsenet: Karri Hara (Rauma) ja Virpi Launonen (Mikkeli)
Erovuorossa: Virpi Launonen
Varajäseneksi valittiin: Virpi Launonen.

YKN:n varapuheenjohtajan valinta:
Varapuheenjohtajaksi valitaan joku työvaliokunnasta, ei kuitenkaan sihteeriä.
Varapuheenjohtajaksi valittiin: Ritva Nurminoro.

6. Yleisten kirjaston edustajien (2 henkilöä) valinta Kirjastot.fi:n ohjausryhmään kaudeksi 2012 – 2013

Kirjastot.fi:n ohjausryhmään valittiin: Ari Mäkiranta (Joensuu) ja Ulla-Maija Maunu (Turku).

7. Opetus- ja kulttuuriministeriön terveiset

Opetus- ja kulttuuriministeriön terveiset välitti kulttuuriasiainneuvos Barbro Wigell-Ryynänen. Barbro kertoi hallitusohjelmasta ”Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi”. Kulttuuriyksikön keskeinen tähtäin on kulttuurin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen (palvelujen saatavuus, syrjäytymisen ehkäiseminen, muukalaisvihamielisyyden vastustaminen). Kirjastot ovat esillä: kirjastojen merkittäväksi rooliksi mainitaan lukutaidon ja lukuharrastuksen edistäminen. Erityisesti kirjastojen ja koulujen yhteistyötä painotetaan.

KDK:sta Barbro kertoi ajankohtaiskuulumisia. KDK:n perusidea on saattaa muistiorganisaatioiden digitoidut aineistot kansalaisten vapaaseen käyttöön. Projektin uusi vaihe on alkanut keväällä 2011. KDK:n ohjaus ym. ryhmissä on edelleen myös yleisten kirjastojen edustus. KDK:n palvelukokonaisuudesta tulee poikkeuksellinen verrattuna mm. Europeanaan, joka on pääasiallisesti aineistojen välitykseen ja säilytykseen keskittyvä ohjelma.

OKM ehdottaa toteuttamassaan Yhdessä enemmän –selvityksessä, että kansallisten muistiorganisaatioiden ohjaus kerätään yhteen, Kansalliskirjasto irrotetaan Helsingin yliopistosta ja Varastokirjasto yhdistetään hallinnollisesti Kansalliskirjastoon. Näkövammaisten kirjasto on ehdotettu siirrettäväksi Näkövammaisten säätiön hallinnoitavaksi.

Hallitus on aloittanut ensi vuoden budjetin käsittelyn. Kirjaston kehittämisavustusten näkymät ovat tässä vaiheessa melko hyvät, mutta vielä ei ole mahdollista antaa täsmällistä tietoa.

Ohjausryhmässä kyseltiin Kirsti Kekin viran kohtaloa. Barbro kertoi, että se laitettaneen täytettäväksi, mutta että ajankohdasta ei ole tietoa.

Kirjastolain uudistus on aloitettu, sitä valmisteleva lakimies on valittu. Kuntarakenteen muutoksista odotetaan tietoja, koska ne vaikuttavat lakiin.

Ministeriön sähköinen asiakirjahallinta, Salama, ei vielä sovellu hakemusten täyttämiseen, joten edelleen ministeriöön lähetettävät hakemukset toimitetaan paperiversioina. Avustuskäytännöt muuttuvat siten, että alueelliset ja paikalliset avustukset myönnetään ELY-keskuksissa, valtakunnalliset ja maakunnalliset OKM:ssä. Ensin mainitut hakemukset toimitetaan Hankerekisterin (

http://hankkeet.kirjastot.fi/ ) kautta ELY:ille, jälkimmäiset OKM:n lomake 1:llä 31.10.2011mennessä ELY-keskuksiin.

Barbro kertoi lyhyesti myös kansainvälisestä yhteistyöstä. SPLQ:n ( Scandinavian Public Library Quarterly ) päätoimittajuus on ollut Suomessa ja siirtyy nyt Ruotsiin. Samalla, koska Ruotsissa ja Norjassa yleisten kirjastojen asiat ovat Kansalliskirjaston alaisia, lehti muokattiin uudelleen SLQ:ksi (Scandinavian Library Quarterly). Lehden sisältö tulee siis muuttumaan jonkin verran. Jää nähtäväksi, millä tavoin tämä vaikuttaa lehden toimintaan ja levikkiin. Barbro kertoi myös, että Eblidassa aiotaan aloittaa jatkotyö kirjastojen yhteisen White paper:in luomiseksi.
Barbron esitys verkossa

8. Uutta ja ajankohtaista

IFLA 2011 kuulumiset
Kirjastotoimen johtaja Maija Berndtson, Keskuskirjasto

Maija Berndtson kertoi kokousväelle IFLA 2012 edistymisestä. Puerto Ricon IFLA-kokouksessa kuultiin Helsingissä järjestettävän kokouksen final announcement, se on myös julkaistu verkossa. Sieltä voi käydä katsomassa ohjelmaa, satelliittikokouksia sekä kirjastovierailuja. IFLA:n järjestämisessä päätösvalta on kolmella taholla: IFLA:ssa, K.I.T.:ssä sekä paikallisella järjestävällä taholla. Esimerkiksi kirjastovierailut on täytynyt hyväksyttää IFLA:ssa, joten listalla ovat vain ne kirjastot, jotka IFLA:n mielestä olivat esim. sopivan välimatkan päässä.

Maija halusi lähettää viestin kirjastoille, jotka ovat vierailulistalla, että he toimittaisivat sivuilleen lukupaketin kirjastostaan englanniksi. IFLA:n esitteessä kirjastoista ei ole juurikaan esittelytekstejä, joten niitä olisi tärkeää olla kirjastojen omilla sivuilla. Lisäksi Maija halusi viestittää kirjastoille, että vapaaehtoistoimintaan ilmoittautuneiden ja hyväksyttyjen henkilöiden esimiehet suhtautuisivat myötämielisesti vapaaehtoisten osallistumiseen kongressiin. Vapaaehtoisten toimintaa organisoi Tuula Ruhanen Helsingin yliopiston kirjastosta.

Kirjastojen edustajat antoivat palautetta kongressin tiedotuksesta. Heidän mielestään asiasta ei tiedoteta riittävästi. Maija kertoi Suomen järjestelyistä olevan tietoa sivulla, http://conference.ifla.org/past-wlic/2012/ifla78.htm. Lisäksi YKN:n jäsenet toivoivat, että Kristina Virtanen lähtisi kirjastokierrokselle tekemään IFLA:n kongressia tunnetummaksi kirjastoväelle, jotta kotimaasta saataisiin mahdollisimman suuri määrä kirjastoväkeä paikalle. Maija piti tätä hyvänä ajatuksena.
- IFLAn pääsivu: http://www.ifla.org/ 
- Suomen IFLAn pääsivu: http://conference.ifla.org/past-wlic/2012/ifla78.htm

Digitaalisten aineistojen työryhmä (työnimi)
Toimistopäällikkö Virva Nousiainen-Hiiri, Helsingin kaupunginkirjasto

Virva Nousiainen-Hiiri kertoi uuden työryhmän järjestäytymisestä ja tehtävistä. Projekti perustettiin 15.4.2011 pidetyssä neuvoston kokouksessa ja myöhemmin kesäkuussa neuvoston työvaliokunta nimitti siihen jäsenet, 8 henkilöä eri puolilta Suomea.

Järjestäytymiskokous pidettiin 31.8.2011. Digitaalisten aineistojen työryhmän päämääränä on selvittää e-aineistojen saamista yleisten kirjastojen lainattaviin kokoelmiin, lainaamisen ehtoja sekä rahoitusta ynnä muuta asiaan vaikuttavaa. Yhtenä tarkoituksena on valmistella yleisten kirjastojen näkökulma ja toivomukset kaikkien kirjastosektoreiden yhteiselle e-aineistostrategialle.

Työryhmä hakee syksyllä avustusta OKM:stä vuosille 2012-2014. Edeltävän projektin rahoilla selvitysmieheksi on jo palkattu vuoden 2011 loppuun asti Aija Laine Turun kaupunginkirjastosta. Aija toimii kokopäivätoimisesti hankkeen parissa.

Hankkeen ajankohtaiset asiat ovat toimintasuunnitelman luominen, hankkeen rahoituksen järjestäminen, tiedotus sekä yhteistyön luominen Next Median eReading-hankkeen kanssa, jossa koko kirjastoalan edustajana on Kai Ekholm Kansalliskirjastosta.
Virvan esitys verkossa

Aineiston varastointi, yhteiset käytännöt
Kirjastotoimenjohtaja Pirkko Lindberg, Oulun kaupunginkirjasto

Monet kirjastot, erityisesti maakuntakirjastot, ovat kamppailleet kirjavarastojensa kanssa. Varastoihin talletetun materaalin määrä on kasvanut monin paikoin mahdottoman suureksi, varastojen tilat ovat jääneet liian pieniksi varastokokoelmille.

Oulussa on tehty suuri varastomateriaalin uudelleenorganisointi ja poistotyö. Pirkko kertoi työn etenemisestä ja mainitsi, että sitä voidaan pitää yhtenä mallina varastojen käsittelylle. Oulussa varasto oli kasvanut liian mittavaksi monesta syystä, mm. siksi että kirjastolla on ollut osittainen vapaakappaleoikeus. Maakunnallista materiaalia on säilötty maakuntakirjastokokoelmaan varsin laajasti, myöskin siinä tapauksessa, että samaa materiaalia, esim. lehtiä säilytettiin myös paikalliskirjastoissa. Lisäksi lehtiä on säilytetty sidottuina vuosikertoina mikrofilmien sijaan. Muun muassa tästä käytännöstä luovuttiin. Pirkko esitteli muitakin periaatteita, joiden mukaan kokoelmaa kutistettiin.

YKN:n kokoustajat keskustelivat aiheesta. Erityisesti nousi esiin toive yhteisistä ohjeista maakuntakirjastojen varastojen aineistoista.
Pirkon esitys verkossa

Toimenpide: Päätettiin, että tövaliokunta ottaa asian työlistalleen ja perustaa työryhmän tekemään varastointiohjeet.

Musiikin varastointi ja 
Kirjastotoimenjohtaja Marja Malminen, Lahden kaupunginkirjasto.

Marja Malminen kertoi Lahden musiikkiosaston varastotilanteesta. Lahdessa musiikkiosastolta on poistettu suuri määrä materiaalia, mutta nyt ongelmana on se, että vaikka osa materiaalista olisi syytä säilyttää, tilat eivät Lahdessa riitä ja valtakunnallista musiikkivarastoa ei ole.

YKN keskusteli aiheesta. Ehdotettiin että sama ryhmä, joka pohtii yleispäteviä varastointiohjeita, miettii myös musiikkiaineiston varastoinnin ongelmaa.

Toimenpide: Päätettiin, että musiikin varastointi otetaan mukaan em. varastointityöryhmän tehtävälistalle.

Kaukopalvelukäytännöt
Kirjastotoimenjohtaja Terttu Lehtola, Porvoon kaupunginkirjasto.

Alun perin kaukopalvelutoimintaan on laadittu mittava määrä sääntöjä. Osa säännöistä on jo menettänyt merkitystään, mutta kirjastot eivät ole sopineet, mitä ehtoja noudatetaan, mitä ei. Terttu Lehtola esitteli tilannetta. Hän esitti toivomuksen, että kokouksessa keskusteltaisiin sääntöjen tarpeellisuudesta.

Monet kokouksen osallistujat totesivat, että esim. sääntö siitä, että materiaalia ei tilata muun kunnan kirjastosta, jos teos on omassa kokoelmassa, mutta lainassa, on vanhentunut. Monilla kunnankirjastoilla on yhteiset kimpat, joten näiden sääntöjen noudattamisessa ei olisi mieltä. Monet kunnat sijaitsevat lähekkäin ja näin ollen aineiston varaaminen ja kuljettaminen eivät olisi vaikeita toteuttaa, sen sijaan asiakkaan lähettäminen pois ilman hänen toivomaansa aineistoa olisi huonoa palvelua.

Toimenpide: Erkki Lounasvuori kertoi, että Keskuskirjasto ja Varastokirjasto OKM:n toivomuksesta tekevät Kaukopalveluselvityksen. Edellinen kaukopalveluselvitys on vuodelta 1990. Tertun esiin nostamat asiat voidaan huomioida uudessa Kaukopalveluselvityksessä.

KDK-katsaus
Johtava suunnittelija Erkki Lounasvuori, Keskuskirjasto ja palvelujohtaja Ulla-Maija Maunu, Turun kaupunginkirjasto.

Erkki sanoi KDK:n organisaatiota koskevien merkittävien asioiden tulleen jos esiin Barbro Wigell-Ryynäsen puheenvuorossa, joten hän luovutti puheenvuoron Ulla-Maijalle.

Ulla-Maija Maunu kertoi Vaski-kirjastojen tilanteesta. Keväällä 2011 on tehty päätös, jonka mukaan Ex libris priorisoi Vaskin kehittämistä. Tuotantoon meneminen siirtyy tältä vuodelta, mutta on realistista toivoa, että asiakasliittymä olisi valmis pääsiäisenä 2012.

Samassa yhteydessä Tuula Haavisto kertoi Tampereen järjestelmätilanteen olevan vielä hankala, mutta paranevan vähitellen. Vaikeuksia on myös Areenan ja Auroran toimivuudessa yhdessä.

Kirjastojen yhteystiedot ym. yhdestä paikasta
Suunnittelijat Antti Pakarinen ja Timo Tuominen, Kirjastot.fi.

Antti Pakarinen ja Timo Tuominen esittelivät mallia Kirjastot.fi:n kirjastotietokannan uudistamiseksi. Ajatuksena on helpottaa kirjaston tietojen päivittämistä sekä tarjota tietojen helppoa siirtämistä kirjastojen omille sivuille ja muihin sivuistoihin, joissa niitä halutaan tarjota. Kirjastojen yhteystietoihin kerätään koordinaatit, osoitteet, aineistotietokannat, aukioloajat, henkilökuntatiedot, palvelutietoja ynnä muu tarpeellinen. Tietokanta rakennetaan niin, että sen tietoja voi sellaisinaan näyttää omilla sivuilla helposti. Näin ollen kirjastojen tietojen ylläpitäminen helpottuu ja näkyy saman tien monessa paikassa. Järjestelmän on tarkoitus olla avoin myös niin, että kirjastojen yhteiseen sivustoon voidaan tuoda muualta tietoja. Pääasioiksi nousevat asiakas keskiössä ja palvelulähtöisyys. Mobiiliversio on myös jo suunnitteilla.

Kokousväki piti hanketta hyvänä ja kannatettavana. Keskusteltiin myös käytännön asioista: pohdiskeltiin, voitaisiinko järjestelmään rakentaa laskuri, jolla saataisiin helposti kirjaston aukiolotunnit vuodelta selville OKM:n tilastoja varten. Nyt ne tuottavat varsin suuren työn, koska ne on laskettava käsin.
Antin ja Timon esitys verkossa

Kirjasampo, 
Palvelupäällikkö Kaisa Hypen, Turun kaupunginkirjasto.

Kaisa Hypén esitteli Kirjasammon tilannetta. Kirjasammon betaversio julkistettiin Oulun kirjastopäivillä kesäkuussa, varsinainen julkistaminen tapahtuu kirjamessuilla Turussa 30.9.-2.10. Kaisa esitteli hieman Kirjasampoa: se on avointa dataa, käytössä ovat uudet sovellukset, jotka käyttävät semanttisen webin tekniikoita ja kuvaukset tuotetaan funktionaalisen luetteloinnin avulla. Kirjasammolla on Facebook-profiili, jossa palvelua markkinoidaan ja tuodaan esiin.

Ensi vuonna projektissa on tarkoitus määritellä ylläpito ja toimituskunta. Tarkoituksena on laajentaa yhteistyöverkkoa. Paikalliset kirjailija- ja kirjallisuussivustot on mahdollista siirtää Kirjasampoon. Kokousväki kaipasi Kirjasammon kuvauksia aineistotietokantoihin. Siirtämiseen tarvittavat tekniikat jäävät vielä mietittäviksi.
Kaisan esitys verkossa
- Kirjasammon verkko-osoite: http://www.kirjasampo.fi/

Hankerekisteri, 
Johtava suunnittelija Erkki Lounasvuori, Keskuskirjasto

Erkki Lounasvuori esitteli hankerekisteriä, jota käytetään jo tämän syksyn ELY-keskuksiin toimitettavissa avustusanomuksissa. Hän näytti hankerekisterin toimintaa ja painotti, että kirjastojen tulee itse syöttää hankeanomukset hankerekisteriin. Tee anomus -painikkeella sovellus tekee siitä anomuksen, jonka voi tulostaa ja lähettää postitse oman alueen ELY-keskukseen. Tulevaisuudessa hakemus toivottavasti voidaan lähettää sähköisesti.

ELY-keskusten päätökset lausuntoineen tulevat myös luettaviksi tätä kautta. Vielä ei ole lopullisesti päätetty, näkeekö lausunnon kaikki vai vain asianomainen kirjasto. Raportointi tehdään myös hankerekisteriin. Erkki kertoi, että hankkeen voi tallentaa, mutta jättää julkaisematta. Julkiseksi se muuttuu siinä vaiheessa, kun siitä tehdään ELY-keskukseen menevä anomus. Erkki toivoi, että kirjastot veisivät myös hyviä sekä huonoja käytänteitä hankerekisteriin. Hyvän käytänteen voi jakaa muille kirjastoille ja huono käytänne tai hylätty anomus voi toisissa olosuhteissa olla hyvän käytänteen tai uuden avustushakemuksen pohjana. 
- Hankerekisterin verkko-osoite: http://hankkeet.kirjastot.fi/

Musiikkibasaarin esittely
Projektisuunnittelija Jaska Järvilehto, Vantaan kaupunginkirjasto.

Jaska Järvilehto on vuoden 2011 kevään alusta selvitellyt kirjastojen yhteistä musiikkisivustoa. Ajatuksena on koota tietoja eri musiikkipalveluista sekä kirjastojen musiikkisivuilta yhteen paikkaan, esimerkiksi musiikin teemaesittelyjä ja aineistoesittelyjä. Lisäksi sivulle on tarkoitus tuoda Kysy kirjastonhoitajalta  -palvelu muodossa Kysy musiikkikirjastonhoitajalta sekä Linkkikirjaston musiikkilinkit. Myös pääsy Naxos music libraryyn vodaan rakentaa tänne. Naxos on käytössä 130 kirjastolla maassamme.

Jaska on käynyt läpi kirjastojen musiikkisivut ja tehnyt kyselyn kirjastoille siitä, millaisia palveja musiikkiosastot haluaisivat asiakkaille tarjota. Kävi ilmi, että kirjastoja kiinnostavat juuri teosesittelyt, teemaesittelyt ja musiikin tietopalvelu. YKN piti ideaa yhteisestä musiikkipalvelusta hyvänä, sitä tarvitaan. Varsinkin pienissä kirjastoissa, joissa ei ole omaa musiikkiosastoa tai erikoishenkilökuntaa, apua musiikkitiedon hakemiseen ja välittämiseen tarvitaan kipeästi. Tarkennettiin vielä, että palvelu on tarkoitettu nimenomaan asiakkaille, kaupallisten palveluiden vaihtoehdoksi ja rinnalle.

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä
Tietopalvelupäällikkö Sinikka Luokkanen, Hämeen ammattikorkeakoulu

Iltapäivän viimeisenä esiintyjänä paikalle oli saapunut Sinikka Luokkanen Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastosta. Hän esitteli Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmää ja sen aikeita. Asia oli YKN:n väelle suhteellisen tuntematon, koska valmisteluryhmä on niin uusi. Sen vuoksi se herätti paljon kiinnostusta ja keskustelua kokouksessa. Ryhmän toimeksiantona on määritellä kaikille kirjastosektoreille soveltuva järjestelmäkokonaisuus. Tavoitteena on tehdä 31.8.2012 mennessä projektisuunnitelma, jonka pohjalta päätetään erikseen hankinta- ja käyttöönottoprojektien käynnistämisestä. Ajatuksena on myös kirjastojärjestelmän hankkimisprosessin mallintaminen, jonka osana on tarkoitus luoda käsitemalleja tarvittavista toiminnoista prosessissa, järjestelmässä ja sen osissa.

YKN-väki kyseli, miksei yleisten kirjastojen väkeä ole ryhmissä enempää. Tuula Haavisto ja Sinikka totesivat, että yleisten kirjastojen väkeä ollaan juuri nyt pyytämässä mukaan tässä esittelyssä. Hanke on lähtenyt nopeasti liikkeelle, eikä sitä ole ennalta valmiiksi suunniteltu - työ on vasta alkamassa tässä vaiheessa.. Aikataulua pidettiin aika nopeana. Sinikka totesi, että se ei ole täysin joustamaton, mitään varsinaista kiirettä ei ole.

Kokouksessa esitettiin skeptisiä puheenvuoroja, mutta myös oltiin sitä mieltä, että yleisten kirjastojen ehdottomasti pitää osallistua ryhmän työskentelyyn ja sitäkin mieltä, että tämä mahdollisuus on varsin oivallinen ja sitä on odotettu jo pitkään.
Sinikan esitys verkossa

9. Toimintasuunnitelma 2011 - 2016

Tämän kohta jäi käsittelemättä ajan puutteen vuoksi. Tarkoitus oli puheenjohtajan ja sihteerin johdolla käydä läpi YKN:n uudistettu toimintasuunnitelma, joka on rakennettu YKN-strategiaan 2011-2016 pohjautuen. Samoin piti esitellä YKN:n Facebooksivut. Onneksi toimintasuunnitelmassa on paljon kohtia, joita käsiteltiin kokouksessa omana asiakohtana, joten ajan loppuminen ei ollut niin merkityksellistä, mutta tietenkin harmillista.

10. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10

Tuula Haavisto
puheenjohtaja 

Erkki Lounasvuori
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu:
Ullamaija Hirvonen
Marja Tiittanen-Savolainen