Uutisten ja ilmoitusten jättöohje

Uutiset ja ilmoitukset Kirjastot.fi:ssä ja Biblioteken.fi:ssä

Kirjastot.fi julkaisee uutisia sekä valtakunnallisesti kiinnostavia ilmoituksia ja kampanjatietoja. Myös tietoa koulutuksista ja seminaareista sekä avoinna olevista työpaikoista voi välittää sivuillamme. Kaikki jätetyt uutiset ja ilmoitukset lähtevät myös niitä tilanneiden sähköposteihin.

Ilmoitusehdotukset jätetään lomakkeilla ja tarkastuksen jälkeen toimitus julkaisee ne. Ilmoitusehdotuksen jättämiseen ei tarvita erillisiä tunnuksia. 

Uutiset

Kirjastot.fi:n uutiset ja Biblioteken.fi:n Nyheter ovat tarkoitetut kirjastoalaa koskeville tai kirjastoalaan vaikuttaville tiedotteille. Ne voi jättää omalla lomakkeella:

Koulutukset ja seminaarit, Avoimet työpaikat sekä Ilmoitukset ja kampanjat

Kirjastot.fi ja Biblioteken.fi välittävät tietoa kirjastoalan tapahtumista, julkaisuista, tilaisuuksista, työpaikoista ja vinkeistä ilmoituksilla omilla sivuillaan sekä lähettämällä tiedotteet tilaajien sähköpostiin.  

Valtakunnallisia ilmoituksia varten on yksi suomenkielinen ja yksi ruotsinkielinen jättölomake, joiden kentät muokkautuvat jätettävän ilmoitusaiheen mukaisesti. Kun luodaan ilmoitusta koulutuksesta tai seminaarista, lomake kysyy tilaisuuden aihetta sekä tapahtuman ajankohtaa. Jättölomakkeet:

Mikäli koulutus tai tapahtuma on kaksikielinen tai monikielinen, kannattaa tehdä ilmoitukset sekä Kirjastot.fi:n että Biblioteken.fi:n lomakkeelle. Tilaajat eivät ole samoja.

HUOM! Koulutus ja seminaarit sekä Fortbildning och seminarier -ilmoitusten erikoisohje

Koulutus ja seminaarit tai Kurser och utbilding -ilmoitusta jättäessäsi täytä myös tapahtuman sisällöstä kertovat aihevalinnat sekä tieto, mistä tapahtuman materiaali löytyy koulutuksen jälkeen. Nämä kentät avautuvat lomakkeella kun olet valinnut lomakkeella Koulutus ja seminaarit. Koulutuksen aihe toimii hakukriteerinä kuukausinäkymässä Kirjastoalan koulutuskalenterissa. Koulutuskalenteriin ilmoitus ohjautuu vain kun tapahtumalla on päivämäärä ja kellonaika. Mikäli kyseessä on esimerkiksi verkkokurssi, löytyy ilmoitus Koulutukset ja seminaarit -sivulta tai Fortbildning och seminarier -sivulta.

Miten merkitset päivämäärän ja kellonajan ilmoitukseen?

Tilaisuudella on yksi ajankohta

Päivämäärä- ja kellonaikakenttien kuva.

Kun tilaisuudella tai koulutuksella on tarkka päivämäärä ja kellonaika, merkitse se avautuviin kenttiin. Vain täyttämällä nuo tiedot ohjautuu ilmoitus Koulutuskalenterin kuukausinäkymään.

Tiedotteisiin tai työpaikkailmoituksiin ei päivämäärä- tai kellonaikakenttää kannata täyttää. Tarvittava ajankohtatieto merkitään niissä leipätekstiin.

Koulutus ei ole sidottu päivään tai toistuu esim. viikoittain

Jos kyseessä on verkkokurssi tai koulutusmateriaali, joka ei ole sidoksissa aikaan, jätä kentät tyhjiksi. Tällöin ilmoitus lähtee sähköpostiin ja näkyy sivuillamme, mutta ei Koulutuskalenterin kuukausinäkymässä.

Mikäli ilmoitat toistuvasta tilaisuudesta, jonka tapahtuma-ajat eivät ole peräkkäisinä päivinä, sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Voit tehdä ilmoituksen ensimmäisestä tilaisuudesta ja merkitä siihen myös muut päivämäärät. Voit myös tehdä jokaisesta päivästä erillisen ilmoituksen. Poistamme ilmoituksesta päivämäärät jos ne aiheuttaisivat tilaisuuden näkymisen jatkuvana. Koulutuskalenteri lukee alkuhetken ja päättymishetken merkiten tapahtuman kaikille päiville niiden välillä. 

Ennakoilmoituksen jättö

Voit ilmoittaa tilaisuudesta jo ennakkoon, vaikka ohjelma ei ole valmis. Merkitse silloin päivämäärä ja oletettu kellonaika. Näin varaat osallistujien kalenterista aikaa. Otsikoi ennakkoilmoitus selkeästi ENNAKKOILMOITUS. Kun ohjelma varmistuu, tee uusi ilmoitus ja lähetä osoitteella toimitus@kirjastot.fi pyyntö poistaa ennakkoilmoitus ja julkaista uusi. Uuden ilmoituksen julkaisemalla lähtee lopullinen tieto tilaajien sähköpostiin. Muokkaamalla vanhaa ilmoitusta ei postia lähde.

Tapahtuma- ja ideapankki

Tapahtuma- ja ideapankki on tarkoitettu hyvien ideoiden vinkkaamiseen. Sen ilmoitukset jätetään omalla lomakkeellaan. Niitä voi selata pankissa

 

Kirjastot.fi-toimitus ei vastaa ilmoituksissa mahdollisesti esiintyvistä asiavirheistä.

Ota yhteyttä: Kirjastot.fi.fi-toimitus – toimitus@kirjastot.fi