Kaukopalvelu

Kaukopalvelusta vastaa valtakunnallista kehittämistehtävää hoitava Helsingin kaupunginkirjasto.

Kaukopalvelu on osa kirjastojen ja tietopalveluyksiköiden kokoelmapolitiikkaa. Jos julkaisua ei löydy omasta kirjastosta, aineisto tilataan muualta. Tilaajana on yleensä asiakkaan toimeksiannosta kirjasto, mutta kehitys on viemässä kohti yhä suurempaa asiakastoimisuutta. Vastuu lainan sääntöjen mukaisesta käytöstä ja palautuksesta, maksujen suorittamisesta ja kadonneen tai vahingoittuneen aineiston korvaamisesta antajakirjastolle kuuluu asiakkaan kotikirjastolle, jos muuta ei ole sovittu.

Kirjastojen rinnalle tietoaineistojen toimittajina on tullut erilaisia kaupallisia välittäjiä. Niiden palvelut ovat yleensä elektronisesti käytettäviä, ja välitettävä aineisto on pääsiassa aikakauslehtiartikkeleita, sisällysluetteloita, raportteja yms. Monia näitä palveluja asiakkaat voivat itse käyttää luottokortilla maksaen ja ilman kirjaston välitystä. Näin osa kaukopalvelun vakiintuneista tehtävistä on siirtynyt asiakkaille.

Aineistojen yhteiskäyttöä

Aineistojen yhteiskäytön edistäminen on olennainen osa kaukopalveluideologiaa. Kustannusten nousu ja aineistomäärärahojen vähentyminen ovat johtaneet siihen, että kirjastojen on entistä vaikeampi hankkia kaikkea sen asiakkaiden tarvitsemaa aineistoa. Kirjastojen kokoelmien profiloituessa kokoelmayhteistyö ja aineistojen nopeat välitysmenetelmät tulevat entistä tärkeämmäksi. Julkisin varoin hankittu aineisto muodostaa yhteisen tietovarannon, josta kaukopalvelu välittää lainoja ja jäljenteitä tarvitsijoiden käyttöön.

Kaukopalvelu toimii kaksisuuntaisesti: omille asiakkaille tilataan julkaisuja muista kirjastoista, ja vastavuoroisesti muille kirjastoille lähetetään lainoja ja jäljenteitä omista kokoelmista.

Kaukopalvelun hakulinkit Finnassa

Kaukopalvelutyötä varten on Finnaan tehty valmiit hakurajaukset alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen kokoelmiin sekä laajasti ruotsinkielistä kirjallisuutta tarjoavien kirjastojen kokoelmiin. Oheisista linkeistä pääset oikopolkuihin. 

Aineistoja

Kaukopalvelun käsikirja (pdf)

Kaukopalvelun käsikirja on viimeksi päivitetty 31.3.2023. Käsikirjan toimittamisesta vastaa Suomen Tieteellisen Kirjastoseuran Aineiston saatavuus -työryhmä.

Kaukopalvelu HelMet-kirjastoissa

Kaukopalvelukysely
Keskuskirjaston kaukopalvelu toteutti marraskuussa 2015 verkkokyselyn kaukopalvelusta. Kysely suunnattiin sekä henkilöasiakkaille että kirjastoille, mukana oli myös erillinen osio liittyen Monikielisen kirjaston siirtokokoelmiin.

Webkake – kaukopalvelutilausten hallintaohjelma