Tiedonhaun opastus

Tiedon etsimisen alkuun auttaa oman tiedontarpeen jäsentely. Kannattaa pohtia, miten ja millä mielellä tietoa lähtee hakemaan. Joskus tietoa tarvitaan vain pinnallisesti ja vähän, joskus etsitään laajaa määrää lähteitä syvällisempään työhön. Aikaa saattaa olla rajallisesti, myös käytössä olevat välineet voivat määritellä sitä, mistä ja miten tietoa etsitään. Tässä muutamia vihjeitä.

Aihe

On hyvä pohtia, mitä varsinaisesti hakee. Jos aihe on selkeä ja yksinkertainen, tämä on helppoa, mutta jo esimerkiksi esitelmän tekoon kirjailijasta tarvitaan tietoa monesta näkökulmasta. Hyvä tapa on miettiä muutama käsite, hakusana, joilla lähtee liikkeelle. Jos käsitteitä on vaikea keksiä, niitä voi etsiä sanastoista. Hyvä paikka on Finto.

Syvällisyys

Se, miten paljon ja miten syvällistä tietoa tarvitaan, ohjaa sitä miten ja mistä hakea tietoa. Jos etsitään nopeasti vaikkapa tietoa siitä, minä vuonna Ranskan suuri vallankumous tapahtui, yksinkertainen haku netistä tai hakuteoksesta riittää. Jos taas etsitään esitelmätietoa kouluun, tarvitaan enemmän lähteitä ja tarkempaa hakua sekä internetistä että koulukirjoista, koulukirjaston hyllyiltä tai yleisen kirjaston aineistotietokannasta. Syvempää ja erikoisempaa tietoa tarvittaessa vaikkapa tutkielmaan, siirrytään erikoistietokantojen ja erikoiskirjastojen tai yliopistokirjastojen aineistojen äärelle.

Yksinkertainen vai monipuolinen haku

Hakuja voi tehdä myös eri näkökulmista, sen voi tehdä yksinkertaisella hakusanalla, useilla hakukäsitteillä sekä monesta näkökulmasta. Siinä vaiheessa, kun yksi hyvä lähde on jo löytynyt, voi tiedonhakua jäsentää lisää. Löytyneen teoksen tai sivuston kautta voi etsiä viitteitä muista lähteistä, lähdeluettelosta ja linkeistä.

Tarkan hakukäsitteen lisäksi kannattaa pohtia myös laajempia käsitteitä, Ranskan suuresta vallankumouksesta tietoa etsittäessä hakua voi laajentaa vallankumouksiin, yhteiskunnallisiin tapahtumiin sanastojen viitteiden mukaan tai kymmenluokituksen mukaan Ranskan historiaan uudella ajalla, historiaan, politiikkaan, sisäpolitiikkaan (luokituksia Ykl, Hklj).

Boolen operaattoreista on myös apua hakujen laajentamisessa ja rajoittamisessa sellaisissa ympäristöissä, joissa niiden käyttö on mahdollista. Näitä ovat kirjastojen aineistotietokannat ja useimmat erikoistietokannat, myös internetin selaimissa operaattoreiden käyttö on mahdollista.

Tiedonlähde

Netin hakukoneiden ja erikoishakemistojen sekä kirjaston aineistojen lisäksi tietoa etsitään usein vertaisryhmistä, keskusteluista, Facebookissa tai muissa vastaavissa sekä kysymällä ja lukemalla muiden kokemuksista. löytyvät myös sivustosta. Erittäin hyvä on muistaa, että tiedonhakua ja apua sen jäsentämiseen saa kirjastosta, paikan päällä tai verkon kautta. On myös olemassa muiden asiantuntijoiden kysy-palveluita, joiden puoleen voi kääntyä.

Tulosten analysointi

Kun tietoa on etsitty ja löydetty, on hyvä katsastaa, ovatko tiedonlähteet sellaisia, joita voin käyttää, ovatko ne riittävän hyvät ja löytyykö niistä tieto, jota lähdettiin hakemaan. Tiedonlähteiden sisältöä voi arvioida tiedon osuvuuden lisäksi myös sen mukaan, kuka tiedon on julkaissut (virallinen taho, harrastelija), kuinka tuoretta ja ajantasaista tieto on, kuinka moni siteeraa tai näyttää käyttävän juuri tätä tiedonlähdettä.

Jos haun tuloksista ei löydykään sopivaa materiaalia, kannattaa pohtia aihetta ja käytettyjä hakukäsitteitä sekä hakutapoja uudelleen.

Lähdekritiikistä löytyy tietoa mm. Makupalat.fi-kokoelmassa Faktat ja mediakritiikki.

Boolen operaattorit

Hakusanoja voidaan yhdistellä, jotta hakutulokseen saadaan joko enemmän tai vähemmän osumia. Yleisesti käytössä ovat Boolen operaattorit, joiden muoto ja toimivuus kannattaa tarkistaa aina ympäristössä, jossa niitä aikoo käyttää, jossain ne toimivat, jossain eivät, osassa palveluista ne toimivat englanninkielisessä muodossa, osassa suomen kielellä. Operaattorit:

  • and merkitsee sitä, että molemmat hakusanat esiintyvät tuloksissa. Haku Ranska ja vallankumous tarkoittaa, että sivussa tai asiasanoissa on mainittu sekä Ranska että vallankumous. Useimmiten (esim. selaimissa) and-operaattoria ei tarvitse kirjoittaa, se on oletusarvona haussa.
  • or -operaattori laajentaa hakua. Se ottaa mukaan kaikki lähteet, joissa esiintyy yksi tai useampi hakutermeistä. Haulla Ranska tai vallankumous saadaan esiin tuloksia, joissa esiintyy sana Ranska ja tuloksia, joissa esiintyy sana vallankumous. tai molemmat. Tulosjoukko on suurempi kuin edellisellä haulla.
  • not esiintyy joko tässä muodossa tai - merkkinä. Ranskan vallankumous -suuri rajaa pois suuren vallankumouksen tuloksista, jolloin hakutuloksissa näkyvät muut Ranskan vallankumoukset.
  • Fraasi merkitään yleensä ""-merkkien väliin. Tällöin sanojen pitää esiintyä tuloksessa juuri tuossa järjestyksessä ”Ranskan suuri vallankumous” haulla saadaan tuloksia, joissa sanat esiintyvät juuri tuossa muodossa peräkkäin.

Useissa tietokannoissa (esim. kirjastojen aineistohaut) rajausmahdollisuuksia tarjotaan hakutuloksessa. Näiden avulla hakua voi jatkaa eri suuntaan, laajentaa taikka supistaa.

 sarjakuva helmet