Sosiaalinen media tiedonhankinnassa

Sosiaalinen media on paitsi viestinnän, markkinoinnin ja yhdessäolemisen väline, myös keskeinen tiedonhankinnan ja tiedon jakamisen väylä. Yhteisöllisyys on tänä päivänä keskeinen tiedonhankinnan trendi. Me luomme, jaamme ja haemme tietoja yhteisöjä hyödyntäen. Klassisin esimerkki tästä on Wikipedia. Yhteisöllistä tiedonhankintaa tapahtuu useilla eri tavoilla:

  • Sosiaalisen median yhteisöissä toisilta kysyen (esim. Facebook).
  • Hakemalla tietoa sosiaalisen median palveluksi laskettavilta sivustoilta (esim. blogit, wikit).
  • Keskustelemalla omissa verkostoissa.
  • Seuraamalla erilaisia syötepalveluja (esim. Rss).
  • Jakamalla suosituksia ja arviointeja (esim. Goodreads).
  • Jakamalla ja tuottamalla omaa materiaalia muiden käyttöön sekä seuraamalla muiden tuottamaa uutis- ja kuvavirtaa (PinterestFacebookTwitter, Slideshare).
  • Jakamalla linkkivinkkejä eri palveluissa (esim. Diigo).

Sosiaalisen median tarjoama tieto muodostuu hyvin eri tyyppisistä lähteistä ja luotettavuuden arviointiin on kiinnitettävä tavallista enemmän huomiota.

Sosiaalinen media tiedonhankinnassa:

 

Sisällys:
Tiedonhaun opastus: aloitus. Ongelman jäsennys
Haun suunnittelu ja arviointi, verkkotiedonhaku
Hakukoneet
Tietokantoja ja hakemistoja
Sosiaalinen media tiedonhankinnassa
Tiedonhakutehtäviä

Seuraava: Tiedonhakutehtäviä