Sosiaalinen media tiedonhankinnassa

Sosiaalinen media on paitsi viestinnän, markkinoinnin ja yhdessäolemisen väline, myös keskeinen tiedonhankinnan ja tiedon jakamisen väylä. Yhteisöllisyys on tänä päivänä keskeinen tiedonhankinnan trendi. Me luomme, jaamme ja haemme tietoja yhteisöjä hyödyntäen. Klassisin esimerkki tästä on Wikipedia. Varsin merkittävään rooliin ovat nousseet Youtube ja Facebook. Yhteisöllistä tiedonhankintaa tapahtuu useilla eri tavoilla:

  • YouTube - musiikkia, opastus- ja ohjevideoita, esitelmiä, koulutuksia, yliopistojen luentoja
  • Sosiaalisen median yhteisöissä toisilta kysyen, esim. Facebook.
  • Hakemalla tietoa sosiaalisen median palveluksi laskettavilta sivustoilta (esim. blogit, wikit).
  • Keskustelemalla omissa verkostoissa, esim. Whatsapp, Telegram, Signal, Snapchat.
  • Seuraamalla erilaisia syötepalveluja, esim. Rss tai Twitterin kautta.
  • Jakamalla suosituksia ja arviointeja, esim. Goodreads, LibraryThing.
  • Jakamalla ja tuottamalla omaa materiaalia muiden käyttöön sekä seuraamalla muiden tuottamaa uutis- ja kuvavirtaa, esim. PinterestFacebookTwitter, Slideshare, Instagram, Flickr, TikTok.
  • Jakamalla linkkivinkkejä eri palveluissa, esim. Diigo.

Sosiaalisen median tarjoama tieto muodostuu hyvin eri tyyppisistä lähteistä ja luotettavuuden arviointiin on kiinnitettävä tavallista enemmän huomiota.

Sosiaalinen media tiedonhankinnassa:

 

Sisällys:
Tiedonhaun opastus: aloitus. Ongelman jäsennys
Haun suunnittelu ja arviointi, verkkotiedonhaku
Hakukoneet
Tietokantoja ja hakemistoja
Sosiaalinen media tiedonhankinnassa
Tiedonhakutehtäviä

Seuraava: Tiedonhakutehtäviä