Ongelman jäsennys

Etsimisen alkuun auttaa oman tiedontarpeen jäsentely. Kannattaa pohtia, miten ja millä mielellä tietoa lähtee hakemaan. Joskus tietoa tarvitaan vain pinnallisesti ja vähän, joskus etsitään laajaa määrää lähteitä syvällisempään työhön. Aikaa saattaa olla rajallisesti, myös käytössä olevat välineet voivat määritellä sitä, mistä ja miten tietoa etsitään. 

Aihe

On hyvä pohtia, mitä varsinaisesti hakee. Jos aihe on selkeä ja yksinkertainen, tämä on helppoa, mutta jo esimerkiksi esitelmän tekoon kirjailijasta tarvitaan tietoa monesta näkökulmasta. Hyvä tapa on miettiä muutama käsite, hakusana, joilla lähtee liikkeelle. Jos käsitteitä on vaikea keksiä, niitä voi etsiä sanastoista. Hyvä paikka on Finto.

Syvällisyys

Se, miten paljon ja miten syvällistä tietoa tarvitaan, ohjaa sitä miten ja mistä hakea tietoa. Jos etsitään nopeasti vaikkapa tietoa siitä, minä vuonna Ranskan suuri vallankumous tapahtui, yksinkertainen haku netistä tai hakuteoksesta riittää. Jos taas etsitään esitelmätietoa kouluun, tarvitaan enemmän lähteitä ja tarkempaa hakua sekä internetistä, koulukirjoista sekä kirjaston hyllyiltä tai aineistotietokannasta. Syvempää ja erikoisempaa tietoa tarvittaessa vaikkapa tutkielmaan, siirrytään erikoistietokantojen ja erikoiskirjastojen tai yliopistokirjastojen aineistojen äärelle.

 

Seuraava: Haenko vai kysynkö?