Hakukoneet

Tietoa voi etsiä monella tavalla. Tiedontarve ohjaa sitä, mistä ja miten etsitään. Ensimmäinen keino on usein googlettaminen, mutta on myös muita tapoja etsiä tietoa: muita hakukoneita, yleisiä hakemistoja, erikoishakemistoja -ja hakuja sekä kirjastojen henkilökohtaisia palveluita. 

Kirjaston tietopalvelu on käytettävissä: kirjaston työntekijät etsivät tietoa sekä kirjaston kokoelmista että muista tiedonlähteistä. Usein kirjastoon on hankittu maksullisia erikoistietokantoja, jotka ovat käytössä joko kirjaston työkoneilla tai myös asiakaskoneilla. Ne vaihtelevat kirjastoittain ja niistä kannattaa kysellä omasta kirjastosta.

Hakukoneista tunnetuin on Google. Vaikka Google on monipuolinen hakukone, on hyvä muistaa, että sille on olemassa vaihtoehtoja.

Hakukoneet indeksoivat verkon sisältöä eri kriteerein ja aikavälein. Ne voivat näyttää samalla haulla eri tuloksia. Myös niiden rajausmahdollisuuksissa on eroja. Yksityisyydensuoja on yksi syy käyttää muita hakukoneita. Google tallentaa tiettyjä yksityisyystietoja, kun käyttäjä toimii sen palveluissa.

Verkosta löytyy myös hakupalveluita, jotka eivät tallenna yksityisyyteen liittyviä tietoja. Näitä ovat:

Edellä luetelluista Startpage ei tallenna edes hakijan IP-osoitetta, joten anonymiteetti hakuja tehtäessä on taattu. Sen käyttöliittymä on saatavilla myös suomeksi.

WolframAlpha on Wolfram Researchin kehittelemä haku- ja vastauskone, joka julkaistiin vuonna 2009. Wolfram Alphan toiminta pohjautuu  Mathematica-laskentaohjelmaan tiedon etsimisessä ja käsittelyssä. Hakukoneelle voi esittää kysymyksiä, ja vastaukset niihin voi saada taulukoiden tai kaavioiden muodossa. Wolfram Alpha suorittaa monimutkaisia laskutoimituksia. Tässä palvelussa voit myös tulostaa itsellesi kattavan tilastoanalyysin omasta Facebook-käyttäytymisestäsi.

Askreddit.com on verkkosivu, jossa käyttäjät voivat jakaa tietoa ja verkkosivuja eri aiheista. Voivat tilata itseään kiinnostavia keskusteluita erilaisista aihepiireistä, ottaa kantaa muiden tarjoamiin mielipiteisiin sekä esittää kysymyksiä.

Ecosia ekologinen haku.

Boardreader etsii keskusteluista.

Metahaku

Metahakukoneet ovat palveluja, jotka tekevät haun samanaikaisesti usean eri hakukoneen tietokantaa hyödyntäen. Ne valikoivat kustakin hakukoneesta löytämistään tuloksista parhaat ja esittävät ne hakutuloksena. Näin on mahdollista löytää sellaisia dokumentteja, joita muut hakukoneet eivät löydä. Hakutulosten perusteellinen läpikäynti on metahakuja käytettäessä helpompaa, sillä hakukone valikoi maksimissaan 200-500 osuvinta tulosta.

Metahakukoneita ovat:

Muuta:

 

Hakukoneet:

 

Sisällys:
Tiedonhaun opastus: aloitus. Ongelman jäsennys
Haun suunnittelu ja arviointi, verkkotiedonhaku
Hakukoneet
Tietokantoja ja hakemistoja
Sosiaalinen media tiedonhankinnassa
Tiedonhakutehtäviä

 

Seuraava: Tietokantoja ja hakemistoja tiedonhakuun