Hakukoneet

Tiedonhaun opastus

Hakukoneista tunnetuin on Google. Vaikka Google on monipuolinen hakukone, on hyvä muistaa, että sille on olemassa vaihtoehtoja.

Hakukoneet indeksoivat verkon sisältöä eri kriteerein ja aikavälein. Eri hakukoneet voivat antaa samalle haulle erinäköiset tulokset. Myös niiden rajausmahdollisuuksissa on eroja. Yksityisyydensuoja vaihtelee hakukoneittain. Esimerkiksi Google tallentaa tiettyjä yksityisyystietoja, kun käyttäjä toimii sen palveluissa.

Verkosta löytyy myös hakupalveluita, jotka eivät tallenna yksityisyyteen liittyviä tietoja:

Edellä luetelluista Startpage ei tallenna edes hakijan IP-osoitetta, joten anonymiteetti hakuja tehtäessä on taattu.

WolframAlpha on haku- ja vastauskone, jonka toiminta pohjautuu laskentaohjelmaan tiedon käsittelyssä. Hakukoneelle voi esittää kysymyksiä, ja vastaukset niihin voi saada taulukoiden tai kaavioiden muodossa.

Askreddit.com on verkkosivu, jossa käyttäjät voivat jakaa tietoa ja verkkosivuja eri aiheista, tilata itseään kiinnostavia keskusteluita erilaisista aihepiireistä, ottaa kantaa muiden tarjoamiin mielipiteisiin sekä esittää kysymyksiä.

Ecosia ekologinen haku.

Boardreader etsii keskusteluista.

Metahaku

Metahakukoneet ovat palveluja, jotka tekevät haun samanaikaisesti usean eri hakukoneen tietokantaa hyödyntäen. Ne valikoivat kustakin hakukoneesta löytämistään tuloksista parhaat ja esittävät ne hakutuloksena. Näin on mahdollista löytää sellaisia dokumentteja, joita muut hakukoneet eivät löydä. Hakutulosten perusteellinen läpikäynti on metahakuja käytettäessä helpompaa, sillä hakukone valikoi maksimissaan 200-500 osuvinta tulosta.

Metahakukoneita ovat:

Muuta:

Hakukoneet

 

Seuraava: Tietokantoja ja hakemistoja tiedonhakuun