Kirjaston vierailut ja vinkkaukset oppitunneilla ja etäopetusympäristöissä

Verkkoympäristössä tehdyt vinkkaukset ja vierailut vaativat harkintaa kuvitusten ja tekstien käytössä. Käymme Kopioston edustajien kanssa keskustelua kirjastoille annettavien ohjeiden sisällöstä. Odotettavissa on tiedotusta lähiviikkoina. Aivan ensimmäiseksi täsmensimme koululaisille erilaisten sisältöjen käyttöoikeuksia esi- perus- ja lukio-opetukselle suunnattujen vinkkaustapahtumien osalta. 

Verkkovinkkaukset opetuksen yhteydessä

Kirjaston ja koulun yhteistyöhön kuuluvat tiedonhaun opetus, kirjavinkkaukset ja erilaiset työpajat, joita toteutetaan osana opetusta. Toisinaan herää kysymyksiä aineistojen käytön oikeuksista. Kun kyse on koulun normaalista opetuksesta, jota tehdään opettajan aloitteesta ja johdolla koulun/päiväkodin tai kirjastojen tiloissa tai etäoppimisympäristössä, voidaan katsoa kirjaston työntekijän toimivan opettajan roolissa. Tällainen tulkinta edellyttää, että vierailu on osa koulun tarjoamaa, opettajan aloitteesta ja johdolla tapahtuvaa opetusta:

  • Kirjasto on kutsuttuna normaalille oppitunnille kouluun
  • Oppilaat vierailevat ohjatusti kirjaston järjestämässä toiminnassa tavallisen oppitunnin puitteissa
  • Kirjasto vinkkaa ja neuvoo koulun etäoppimisympäristössä opettajan kutsumana
  • Etävinkkauksesta ei synny tallennetta muualle kuin koulun suljettuun verkkoon

Mikäli kyse on opetuksesta, toimitaan teosten käyttöoikeuksien osalta Opetushallituksen ja Kopioston solmiman kopiointisopimuksen mukaisesti. Tietoa eri teostyyppien käytöstä löytyy Kopiraittila.fi-sivuston osiosta Teosten käyttö https://kopiraittila.fi/teosten-kaytto/ ja oppilaitosten kopiointiluvasta Kopioston verkkosivuilta: https://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten-kayttajille/julkaisujen-ja-teosten-kopiointi/esiopetus-perusopetus-ja-lukiokoulutus/

Ohjeita eri teosten käyttötilanteisiin opetuksessa löytyy myös sivustolta https://operight.fi

 

Organisaatio
Yleisten kirjastojen digihanke
Yhteyshenkilö
Päivi Litmanen-Peitsala