Kirjastot.fi:n koordinaatioryhmä

Kirjastot.fi:n koordinaatiotyöryhmä korvaa Kirjastot.fi:n ohjausryhmän, joka toimi vuoteen 2017 asti.

Kausi 2019

Helsingin kaupunginkirjasto, valtakunnallista kehittämistehtävää hoitava kirjasto 

Katri Vänttinen
Kirjastopalvelujen johtaja
Helsingin kaupunginkirjasto
PL 4100 00099 Helsingin kaupunginkirjasto
Puh.  +358 40 554 8861
Sähköposti 
katri.vanttinen(at)hel.fi

Aluehallintovirasto (AVI) Regionförvaltningsverket (RFV):

Sivistystoimentarkastaja Eeva Hiltunen
Itä-Suomen aluehallintovirasto
PL 293, 50100, Mikkeli
Puh. +358 295 016 513
Sähköposti: eeva.hiltunen(at)avi.fi

Överinspektör för bildningsväsendet Susanne Ahlroth
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
PB 110
00521 Helsingfors
Tfn 0295 018 762
E-post: susanne.ahlroth(at)avi.fi 

Yleiset kirjastot:

Verkkopalvelusuunnittelija Juha Hälinen
Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto
Vapaudenkatu 39–41
PL 50, 40101 Jyväskylä

Puh. +358 14 266 4095 
Sähköposti: juha.halinen(at)jkl.fi  

Projektipäällikkö Leena Kinnunen
Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin kirjasto
Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi
Puh. +358 40 5918923
Sähköposti: leena.kinnunen(at)rovaniemi.fi 

Erikoiskirjastot:

Tietoasiantuntija Tiina Helamaa,
Väestöliitto
Kalevankatu 16, 00101 Helsinki
Puh.  09-2280 5126

Sähköposti: tiina.helamaa(at)vaestoliitto.fi

Kansalliskirjasto:

Tietojärjestelmäpäällikkö Lassi Lager
Kansalliskirjasto, Melinda-yksikkö
PL 26 (Kaikukatu 4)
00014 Helsingin yliopisto
Puh: +358-(0)50-4154879
Sähköposti: 
lassi.lager@helsinki.fi

Yliopistokirjastot:

Kirjastonhoitaja Antti Kalliola
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
PL 7, 00861 Helsinki
Puh. 0299 530174
Sähköposti: antti.kalliola(at)mil.fi

Ammattikorkeakoulukirjastot:

Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö Susanna Kinnari 
Diakonia-ammattikorkeakoulu
PL 12, 00511 Helsinki
040 554 4878
Sähköposti: susanna.kinnari(at)diak.fi

Finlands svenska biblioteksförening:

Servicechef Malin Hollmén
Sibbo bibliotek
Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo
Puh. 09 2353 7024
sähköposti: malin.hollmen(at)sibbo.fi

Musiikki:

Musiikkikirjastonhoitaja Tuomas Pelttari
Suomen musiikkikirjastoyhdistys r.y. / Turun kaupunginkirjasto
Linnankatu 2, 20100 Turku
Puh. +358 40 7646526 
Sähköposti: pelttari(at)gmail.com