Kirjastot.fi:n ohjausryhmä

Kausi 20162017

Helsingin kaupunginkirjasto – Yleisten kirjastojen keskuskirjasto:

Erkki Lounasvuori, puheenjohtaja
Helsingin kaupunginkirjasto
PL 4212, 00099 Helsingin kaupunki
Puh. +358 9 31085430
Sähköposti: erkki.lounasvuori(at)hel.fi 

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
Puh. 0295 3 30344
Sähköposti: leena.aaltonen(at)minedu.fi 

Aluehallintovirasto (AVI) Regionförvaltningsverket (RFV):

Sivistystoimentarkastaja Eeva Hiltunen
Itä-Suomen aluehallintovirasto
PL 293, 50100, Mikkeli
Puh. +358 295 016 513
Sähköposti: eeva.hiltunen(at)avi.fi

Överinspektör för bildningsväsendet Susanne Ahlroth
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
PB 110
00521 Helsingfors
Tfn 0295 018 762
E-post: susanne.ahlroth(at)avi.fi 

Yleiset kirjastot:

Verkkopalvelusuunnittelija Juha Hälinen
Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto
Vapaudenkatu 39–41
PL 50, 40101 Jyväskylä

Puh. +358 14 266 4095 
Sähköposti: juha.halinen(at)jkl.fi  

Projektipäällikkö Leena Kinnunen
Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin kirjasto
Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi
Puh. +358 40 5918923
Sähköposti: leena.kinnunen(at)rovaniemi.fi 

Erikoiskirjastot:

Tietoasiantuntija Soile Manninen
IPR University Center
PL 479, Arkadiankatu 7,  00101 Helsinki
Puh. +358 40 3521479
manninen(at)iprinfo.fi

Kansalliskirjasto:

Palvelupäällikkö Heli Kautonen
Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut
PL 26 (Kaikukatu 4)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 02941 44457
Sähköposti: heli.kautonen(at)helsinki.fi 

Yliopistokirjastot:

Kirjastonhoitaja Antti Kalliola
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
PL 7, 00861 Helsinki
Puh. 0299 530174
Sähköposti: antti.kalliola(at)mil.fi

Ammattikorkeakoulukirjastot:

Tietopalvelupäällikkö Kaisa Rissanen
TAMK, Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Puh. +358 400 292 688
Sähköposti: kaisa.rissanen(at)tamk.fi 

Finlands svenska biblioteksförening:

Servicechef Malin Hollmén
Sibbo bibliotek
Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo
Puh. 09 2353 7024
sähköposti: malin.hollmen(at)sibbo.fi

Musiikki:

Musiikkikirjastonhoitaja Tuomas Pelttari
Suomen musiikkikirjastoyhdistys r.y. / Turun kaupunginkirjasto
Linnankatu 2, 20100 Turku
Puh. +358 40 7646526 
Sähköposti: pelttari(at)gmail.com