Tilastokirjasto

Aihealue

Tilastot Suomesta, EU-maista sekä muista maailman maista.

Viimeisimmät vastaukset

150 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Miksi koko maailmassa on enemmän miehiä, mutta esimerkiksi Suomessa naisia on enemmän? Onko yleensä niin, että kehittyneissä maissa naisia on enemmän? 57 8.4.2022 Oheisessa artikkelissa tarkastellaan sukupuolijakaumaa maailmassa (englanniksi)https://ourworldindata.org/gender-ratio  Siinä kerrotaan mm. että poikia syntyy enemmän kuin tyttöjä, mutta naiset elävät pidempään kuin miehet ja muita syitä jakaumaan. Artikkelissa on hyvä kartta, jossa näkyy naisten osuus kunkin valtion väestöstä vuonna 2020. Maailmanpankin tilasto naisten osuudesta väestössä maittain (englanniksi)https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS Maalistan lopussa on vertailu maiden eri maakokonaisuuksien mukaan kuten esim. tulotason ja maan kehittyneisyyden mukaan.  
Korsnäsin kunnan on sanottu olevan maailman ruotsinkielisin kunta. Ilmeisesti Luodon kunta on kuitenkin tätä nykyä Manner-Suomen ruotsinkielisin kunta. … 31 14.3.2022 Luoto todellakin on vuoden 2020 väestötilastojen mukaan Manner-Suomen ruotsinkielisin kunta. Sen asukkaista 91,6 prosenttia puhuu ruotsia äidinkielenään. Jos Ahvenanmaakin otetaan mukaan, ovat Suomen ruotsinkielisimmät kunnat nämä: Suomen ruotsinkielisimmät kunnat 2020 Kunta Ruotsinkielisten osuus, % Sottunga 96,0 Lemland 92,1 Saltvik 91,9 Luoto 91,6 Finström 89,9 Hammarland 88,7 Pedersören kunta 88,5 Sund 88,3 Jomala 88,0 Eckerö 87,7 Merijärven kunnassa on Suomen suurin suomea äidinkielenään puhuvien osuus. Siellä...
Haluaisin tietoa ukrainataustaisten ja venäjätaustaisten sijoittumisesta Suomen kuntiin sekä Ukrainan kielisuhteista? 1.) Mikä on viimeisen väestölaskennan… 687 9.3.2022 Tässä Tilastokeskuksen tietopalvelun koostamia vastauksia kysymyksiin sekä Tilastokeskuksen tietojen että muiden tiedonlähteiden pohjalta. Huom. vastausta päivitetty vuoden 2021 väestötiedoilla 5.4.2022. 1.) Mikä on viimeisen väestölaskennan mukaan Suomen kunnissa ukrainataustaisten (kansalainen tai 1. polven jälkeläinen) sijoittuminen: kunnat ja määrät. Tilastokeskuksen tuoreimmat väestörakennetilastot koskevat vuotta 2021. Väestörakennetilaston kotisivu: https://stat.fi/tilasto/vaerak Tässä poiminta Ukrainan kansalaisten määristä kunnittain 31.12.2021: https://pxweb2.stat.fi:443/PxWeb/sq/ae342ea5-505a-4cb9-b5ff-17da995bae46 Tässä poiminta henkilöistä, joilla on taustamaana Ukraina, kunnittain 31.12.2021: https://pxweb2.stat.fi:443/...
Missä maissa julkisen talouden osuus työssäkäyvästä väestöstä on suurin? 28 15.2.2022 OECD:n tuoreimpien tietojen mukaan julkisen sektorin työntekijöisden osuus työllisistä on korkein Norjassa, yli 30 %. Seuraavina järjestyksessä tulevat Ruotsi ja Tanska. Lähde: OECD, www.oecd.org > Topics > Public Governancehttps://www.oecd.org/employment/pem/ Linkki OECD:n kuviooon "Employment in general government as a percentage of total employment" Excel-muodossa: https://doi.org/10.1787/888934257337 . Euroopan tilastoviraston uusimmat tilastotiedot osoittavat samaan suuntaanhttps://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-4d.htm…  
Kuinka monta vuotta suomalaiset ehtivät keskimäärin olla eläkkeellä? 60 27.1.2022 Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto kirjoittaa Eläketutka-blogissa, että eläkeaika on keskimäärin parikymmentä vuotta. Vuonna 2015 päättyneet eläkkeet olivat kestäneet keskimäärin 22 vuotta. Lähde: https://elaketutka.fi/2016/01/07/elakeaika-parikymmenta-vuotta/ Katso myös tuoreempi Eläketurvakeskuksen blogiteksti: https://www.etk.fi/blogit/elinaika-on-pidentynyt-enta-elakeaika/ Eläkkeellesiirtymisiän odote Findikaattorissa: https://findikaattori.fi/fi/75 Elinajanodote Findikaattorissa: https://findikaattori.fi/fi/46
Kuinka monta prosenttia vuonna 1938 syntyneistä miehistä on yhä elossa tai oli 2020? 74 27.1.2022 Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Suomessa syntyi vuonna 1938 yhteensä 39 589 poikaa. Vuoden 2020 lopussa Suomen väestöön kuului 13 822 miestä, jotka olivat 1938 syntyneitä eli tuolloin 82-vuotiaita. Jälkimmäinen luku ei kuitenkaan tarkalleen ottaen kuvaa sitä, kuinka moni vuonna 1938 Suomessa syntyneistä miehistä on elossa, sillä osa heistä on sittemmin muuttanut ulkomaille, ja vastaavasti Suomeen on vuosien saatossa muuttanut miehiä, jotka ovat syntyneet vuonna 1938, mutta jossain muussa maassa kuin Suomessa. 82-vuotiaiden miesten ryhmä koostuu siis niistä vuonna 1938 syntyneistä miehistä, jotka asuivat Suomessa vakinaisesti vuoden 2020 lopussa riippumatta siitä, missä maassa he ovat syntyneet. Laskennallisten kuolleisuus- ja...
Nykyään liikkuu paljon väärää tietoa ja tilastojen tulkinta on vaikeaa. Onneksi on kirjasto, josta kysyä <3 Kysymykseni on seuraava: Kumpi on vaarallisempi… 123 14.12.2021 Tähän mielenkiintoiseen kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta. Jos vaarallisuutta mitataan kuolleiden määrällä, on huomioitava, ettei covid-19 ole ollut kuolemansyytilastossa läsnä vielä yhtäkään kokonaista tilastovuotta. Covid-19 tuli vasta vuoden 2020 aineistoon, ja Suomessa epidemia alkoi kesken vuotta (maaliskuussa 2020). Koronakuolemien tulevasta kehityksestä emme tiedä vielä mitään. Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan covid-19 oli vuonna 2020 peruskuolemansyynä 558 ja influenssa 58 henkilöllä. Luvut eivät varsinaisesti ole vertailukelpoiset, koska vuonna 2020 suomalaisia ei ollut rokotettu covid-19:ää vastaan, mutta monilla oli influenssarokotus. Osalla väestöstä oli myös aiempien sairastumisien kartuttamaa...
Montako 100-vuotiasta on Lauttasaaressa? 53 17.11.2021 Tuorein saatavilla oleva tieto on vuoden 2020 lopusta. Tilastokeskuksen mukaan Lauttasaaren postinumeroalueella asui tuolloin 5 henkilöä, jotka olivat 100 vuotta täyttäneitä tai tätä vanhempia vuoden 2020 lopussa. Lisäksi Lauttasaaressa asui 5 henkilöä, jotka olivat iältään 99-vuotiaita.
Kun lapsi kuolee tapaturmaisesti esim. hukkuu kotirantaan tai jää oman isän ajaman traktorin/työkoneen alle. Eli lapsen vanhempi on osallisena oneettomuuteen… 132 16.9.2021 Lapsen kuoleman vaikutusta vanhempien parisuhteeseen on tutkittu useassakin tutkimuksessa. Esimerkiksi Sosiaalilääketieteen Aikakauslehdessä julkaistussa artikkelissa Vanhempien parisuhteeseensa toivoma tuki lapsen kuoleman jälkeen kerrotaan, että lapsen kuoleman kokeneiden parien joukossa erot ovat yleisempiä kuin muilla pareilla. Eri kuolemansyiden vaikutusta vanhempien parisuhteeseen on tutkittu vain vähän. Esimerkiksi Family Science -lehdessä julkaistussa artikkelissa Bereavement and divorce: Does the death of a child affect parents’ marital stability? esitetään, että jos toinen vanhempi on ollut osallinen lapsen kuolemaan, voi puolisoiden surureaktiot poiketa toisistaan. Artikkelissa kuitenkin kerrotaan, että vähäinen tutkimus...
Kuinka monta 1945 syntynyttä on elossa? 146 3.9.2021 Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Suomessa syntyi vuonna 1945 yhteensä 95 758 lasta. Vuoden 2020 lopussa Suomen väestöön kuului 59 702 henkilöä, jotka olivat 1945 syntyneitä eli tuolloin 75-vuotiaita. Jälkimmäinen luku ei kuitenkaan tarkalleen ottaen kuvaa sitä, kuinka moni vuonna 1945 Suomessa syntyneistä lapsista on elossa, sillä osa heistä on sittemmin muuttanut ulkomaille, ja vastaavasti Suomeen on vuosien saatossa muuttanut henkilöitä, jotka ovat syntyneet vuonna 1945, mutta jossain muussa maassa kuin Suomessa. 75-vuotiaiden ryhmä koostuu siis niistä vuonna 1945 syntyneistä henkilöistä, jotka asuivat Suomessa vakinaisesti vuoden 2020 lopussa riippumatta siitä, missä maassa he ovat syntyneet. Laskennallisten kuolleisuus- ja...
Tutkin perheen kuvaa suomalaisissa lasten kuvakirjoissa. Minua kiinnostaa millaisia kuvakirjoja oli suosituimpia viime aikoina kirjastoissa. Onko mahdollista… 60 20.8.2021 Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto kerää vuosittain lainauskorvausten tilittämistä varten teoskohtaiset tiedot koko Suomen kirjastojen lainaustapahtumista ja on näiden tietojen pohjalta koostanut vuoden 2019 lainatuimpien kirjojen listat: https://www.sanasto.fi/lainatuimmat2019/ Muutoin yhteisiä tilastoja kirjastojen lainatuimmista kirjoista ei ole, mutta monet kirjastot julkaisevat omia listauksiaan lainatuimmista kirjoista. Tässä joitakin esimerkkejä: Helmet-kirjaston eli pääkaupunkiseudun kirjastojen lainatuimmat lastenkirjat 2020: https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Vinkit/Lainatuimmat_la… Pirkanmaan PIKI-kirjastojen lainatuimmat teokset 2020: https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/-/mita-piki-luki-ja-...
Kuinka monella on Suomen kansalaisuus eli mikä on Suomen kansalaisten lukumäärä? 79 19.7.2021 Tilastokeskuksen väestörakennetilasto https://stat.fi/til/vaerak/index.html kertoo Suomen väestön määrän vuoden lopussa. Väestön voi jakaa kansalaisuuden mukaan. Vuoden 2020 lopussa Suomen väkiluku oli 5 533 793 henkeä, joista Suomen kansalaisia oli 5 254 876 henkeä. Ulkomaan kansalaisten osuus oli viisi prosenttia.
Pohdin Suomen maaseudun autioitumista ja tähän liittyen selvittelin väestön jakautumista maassa. Suomen väestöllinen keskipiste, Weberin piste, löytyi useasta… 97 16.7.2021 Suomen tilastollisen vuosikirjan 2020 taulukossa "24.1 Väestöntiheys 1.1.2020" näkyy karttakuviossa leikkausviiva, joka jakaa väestön pohjois-eteläsuunnassa puoliksi. Tässä linkki vuosikirjan taulukkolistaukseen: https://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/vuosikirja2020/html/suom00… Suora linkki taulukkoon (xlsx): https://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/vuosikirja2020/data/vaest_… Itä-länsisuunnassa leikkausviivaa ei ole valmiiksi laskettuna, mutta sen laskentaa voi tiedustella Tilastokeskuksen erityispalveluista osoitteesta: erityispalvelut@tilastokeskus.fi
Mitkä yksityiset elinkeinonharjoittajat, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat (pl. Lidl Suomi Ky) liikevaihdoltaan Suomen suurimpia? 50 28.5.2021 Tilastokeskuksella ei ole valmiina listausta Suomen suurimmista yrityksistä oikeudellisen muodon mukaan, mutta sellainen on mahdollista tilata maksullisena toimeksiantona Tilastokeskuksen yritysrekisteristä. Yhteystiedot listauksen tilaamista varten Yritysrekisterin hinnasto
Esivanhempani on saanut sakot käräjillä 1793. 10 taaleria oli tuomio mutta mitä se olisi tämän päivän euroissa?! 142 26.5.2021 Ruotsin Ekonomiska museet -museolla on sivuillaan rahanarvonlaskuri, jolla voi muuntaa hyvinkin vanhoja eri valuuttoja Ruotsin nykykruunuiksi: Räkna ut penningvärdet.
Miten selvitän Suomen suurimmat työnantajat? Onko valmista tilastoa olemassa? 241 19.5.2021 Tilastokeskuksella ei ole valmiina listausta Suomen suurimmista työnantajista, mutta sellainen on mahdollista tilata maksullisena toimeksiantona Tilastokeskuksen yritysrekisteristä. Listaukseen voidaan ottaa mukaan yritykset, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja julkisyhteisöt. Listaan tulostetaan y-tunnus, organisaation nimi ja henkilöstömäärä. Myös organisaation päätoimiala voidaan tulostaa listaan tarvittaessa. Henkilöstön määrä kerrotaan listassa henkilötyövuosina. Konsernia ei huomioida. Tuorein saatavilla oleva henkilöstön määrään perustuva Suurimmat työnantajat Suomessa -listaus perustuisi nyt tilatessa vuoden 2019 vuositilaston tietoon.Yhteystiedot listauksen tilaamista vartenYritysrekisterin hinnasto
Kun eräs kahvinpaahtimo ja maustetehdas kertoo olevansa Vallilasta, esimerkiksi "terveiset Vallilasta" ketsupin televisiomainoksessa, niin onko tosiasia, että… 144 8.2.2021 Helsingin karttapalvelusta voi tarkistaa kaupunginosien rajojen sijainnit. Kaupunginosien rajat saa näkyviin kohdasta Aineistot > Aluejaot > Kaupunginosat. Alppiharjun ja Vallilan raja kulkee Aleksis Kiven katua Sturenkadun ja Hämeentien välissä.
Onko tutkittu, kuinka monessa abortissa taustavaikuttajana on ollut alkoholi? Tarkoitan siis esim. sitä, että seksuaalisessa kontaktissa on oltu päihtyneenä ja… 70 5.2.2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii ja tilastoi raskaudenkeskeytyksiä. https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lis… THL:n tilastoraportissa käsitellään myös raskaudenkeskeytysten taustatietoja. Sosiaaliset syyt ovat ylivoimaisesti yleisimmin käytetty raskaudenkeskeytyksen peruste. Tämän tarkemmin raportti ei erittele näitä syitä. Laissa on määritelty perusteet raskauden keskeyttämiselle:https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/ehkaisyneu…
Kuinka suuri osa suomalaisista elää koko elämänsä ilman pidempiaikaisia reseptilääkityksiä? 71 1.2.2021 Kelan tilastoista selviää lääkekorvauksien saajat vuosittainhttps://www.kela.fi/tilastot-aiheittain/korvatut-reseptit . Tämän perusteella voi arvioida reseptilääkkeitä saavien henkilöiden määrän vuositasolla. Alueellisesta sairastavuudesta Suomessa on tilastotietoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksellahttp://www.terveytemme.fi/sairastavuusindeksi/index.html .  
Muistan lukeneeni jostain, että Yhdysvalloissa ja Japanissa on huomattu, että elintason noustua ei poikia enää synny tyttöjä enempää ainakaan niin selvästi… 86 25.1.2021 YK kerää World Population Prospects 2019 -sivullensa koko maailmaa koskevia väestötilastoja. Tähän Excel-tiedostoon on koottu maittaisia tietoja syntyneiden lasten sukupuolijakaumasta (poikien määrä suhteessa tyttöjen määrään) aina vuodesta 1950 lähtien: Sex Ratio at Birth (SRB) (XLSX, 75 KB).