Tilastokirjasto

Aihealue

Tilastot Suomesta, EU-maista sekä muista maailman maista.

Viimeisimmät vastaukset

109 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko jostain saatavilla joko laajempaa tai vaihtoehtoisesti kirjasto tai kunta kohtaista tilastotietoa lainatuimmista kirjoista pidemmältä aikaväliltä? Olisi… 34 19.09.2019 Valtakunnallisia tilastoja kirjastojen lainatuimmista kirjoista ei valitettavasti ole. Yksittäiset kirjastot, kunnat tai kirjastokimpat ovat tehneet tilastoja sen hetkisistä suosikeistaan, ja näiltä tahoilta saattaa olla saatavissa pidempiäkin aikasarjoja lainatuimmista kirjoista. Uusille suosikeille ei tietysti ole ehtinyt kertyä lainoja yhtä paljon kuin pitempään kirjastoissa olleille. Vanhalla kirjalla taas voi olla suuret lainaluvut, vaikka kirja ei enää usein menekään lainaan. Myös kirjojen uudet painokset vääristävät tilastoja, kun uusi painos alkaa kerätä tilastoa vanhemman ja kuluneemman jäädessä hyllyyn.
Onko olemassa useamman vuoden kattavaa tilastoa siitä, missä kunnassa/maakunnassa tms alueella on ollut paras marjasato puolukasta ja mustikasta. 28 17.09.2019 Luonnonvarakeskuksella (Luke) on marjahavainnot.fi -karttapalvelu, jossa on vuosittain mustikan, puolukan ja suomuuraimen kypsien marjojen, raakileiden ja kukkien havainnot Suomessa. Palvelun osoite on https://marjahavainnot.fi/#/kartta .
Mitkä ovat maat, joiden ulkomaankaupasta Suomen osuus ei ole merkityksetön? Ehkä kaksi prosenttia ulkomaankaupasta olisi sopiva ”karsintaraja”, jota voi toki… 54 29.07.2019 Nuo maat ovat Viro, Ruotsi, Latvia, Venäjä, Norja ja Liettua. Tieto perustuu Yhdistyneiden kansakuntien ulkomaankaupan vuoden 2018 tilastointiin https://comtrade.un.org/ .
Suomalaisen keskipalkka, kulutus vuodessa,( vuokra, ruoka , vaatetus) vuosilta 1985-2015, keskimääräisesti. Onko mitään kirjaa tai lehteä? 57 19.07.2019 Suomen tilastollisessa vuosikirjassa 2018 on tietoa keskimääräisisä kulutusmenoista taulussa 21.21 Kotitalouksien keskimääräiset kulutusmenot kulutusyksikköä kohti 1985–2016: Tilastokeskuksen Kotitalouksien kulutus -tilaston tietokantatauluista voi poimia lisää erilaisia tietoja kulutuksesta vuosina 1985–2016: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tul__ktutk/?tablelist=true. Esimerkiksi taulusta 001 -- Kotitalouksien kulutusmenot kotitaloustyypin mukaan 1985-2016 kulutusmenojen lisäksi saa poimittua taustatiedoksi myös kotitalouden käytettävissä olevat tulot. Palkansaajien keskiansioita vuosilta 2000–2018 voi poimia Ansiotasoindeksi-tilaston tietokantataulusta 122k -- Palkansaajien kuukausiansiot työnantajasektoreittain...
Paljonko on elossa henkilöitä jotka ovat syntyneet luovutetussa Karjalassa?Onko tilastoja?Entä paljonko evakkona tulleista on yhä elossa? 78 15.07.2019 Valtiotieteen tohtori Leo Paukkunen on tutkinut siirtokarjalaisten sijoittumista. Hänen vuonna 1997 ilmestyneen tutkimuksen mukaan siirtokarjalaisia oli vuoden 1996 lopussa Suomessa yhteensä 140 482. Tämän uudempaa tietoa aiheesta ei löytynyt.
Kuinka monta Downin syndrooma -lasta syntyi Suomessa vuonna 1969? 63 15.07.2019 Suomessa syntyi vuonna 1969 yhteensä 12 lasta, joilla todettiin Downin oireyhtymä. Lähde: Lääkintöhallitus, Yleinen terveyden- ja sairaanhoito 1969–1970 : vuosien 1971–73 ennakkotietoja (http://www.doria.fi/handle/10024/155191), taulukko 2.1.11 Vuosina 1969–71 syntyneillä lapsilla todetut synnynnäiset epämuodostumat (sivulla 61).
Onko teiltä saatavissa graafinen esitys 1900-luvun jälkipuolella rakennetuista julkisista ja kunnallisista kirjastoista esimerkiksi vuosikymmenittäin? 45 19.06.2019 Kulttuuritilaston verkkopalvelusta löytyy 3.19 Yleisten kirjastojen pää-, sivu- ja laitoskirjastot sekä niiden henkilöstö 1960–2017https://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/kulttuuritilasto/html/suom0002.htm . Valmista graafia asiasta ei ole. Varhempia tietoja voi löytyä julkaisusta "Suomen yleisten kirjastojen historia" / toim. Ilkka Mäkinen | BTJ | 2009.
Mikä on Suomen venäjänkielisin paikka? 59 21.05.2019 Vuonna 2018 Suomen kunnista Virolahti oli venäjänkielisin, jos katsotaan venäjänkielisten osuutta kunnan koko väestöstä. Virolahden kunnan väestöstä oli 4,89 prosenttia venäjänkielisiä: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/sq/1e2b841b-c9db-4134-ac4e-077006ff3c86. Koko maan väestöstä venäjänkielisiä oli 1,44 prosenttia. Määrällisesti eniten venäjänkielisiä oli Helsingissä, missä venäjä oli merkitty äidinkieleksi 18 506 henkilölle: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/sq/995293ed-4b0e-4e77-b120-f1cf25dc7e28. Lähde:Tilastokeskus, Väestörakenne, tietokantataulu 11rm -- Kieli sukupuolen mukaan kunnittain, 1990-2018.
Missä maanosassa on suurin kirjailijatiheys? 59 29.04.2019 Valitettavasti kysymykseesi ei löytynyt vastausta. Kirjailijoista ei ole maailmanlaajuista rekisteriä, josta asiaa voisi vertailla. Myöskään kirjailijan määritelmä ei ole yksiselitteinen – esimerkiksi Suomen Kirjailijaliiton jäseneksi ”hyväksyminen edellyttää pyrkijän julkaisseen vähintään kaksi sellaista, itsenäisesti luotua alkuperäistä suomenkielistä kaunokirjallista teosta, että häntä tuotantonsa taiteellisen ja ammatillisen tason perusteella voi pitää kirjailijana.” Lähde: https://kirjailijaliitto.fi/liitto/jaseneksi/ Suomen Kirjailijaliitolla on tilastoja kotimaan kirjailijoista: https://kirjailijaliitto.fi/medialle/tilastoja-ja-tutkimuksia/ Muilla mailla voi olla vastaavia liittoja ja tilastoja, mutta kansainvälistä...
Missä osassa Japania on alhaisin väentiheys? 38 03.04.2019 Harvaanasutuin alue (prefektuuri) Japanissa on vuoden 2015 väestölaskennan mukaan Hokkaido, jossa oli 69 henkilöä neliökilometrillä. Japanin väestöntiheys prefektuureittain löytyy Japanin tilastoviraston tilastopalvelun Excel-tiedostosta Area and Population Density - Japan and Prefectures (1920 to 2015) välilehdeltä 006-02.
Kuinka monta suuriin ikäluokkiin (1945-1950) kuuluvista on elossa vuonna 2030 (arvio)? 52 21.03.2019 Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuosina 1945−1950 syntyneitä eli 80−85-vuotiaita vuonna 2030 olisi Suomen väestössä 314 463 henkilöä. Tilastokeskus laatii noin kolmen vuoden välein väestöennusteen, jossa ennakoidaan myös väestön ikärakennetta. Ennusteen kotisivu on http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/index.html ja sen tilastotaulukoihin pääset suoraan tästä linkistä: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaenn/?tablelist=true Vuonna 2018 laaditun ennusteen tiedot saat poimittua taulukosta 1. 001 -- Väestöennuste 2018: Väestö iän ja sukupuolen mukaan 2018 - 2070, Koko maa. Tässä ohjeita, kuinka tietokantatauluista saa poimittua tietoja: Klikkaa taulukkolistasta taulukon nimeä tai linkkiä ’Valitse osataulukko...
Kuinka monta mieskätilöä on Suomessa? Entä kätilöitä yhteensä? 175 23.01.2019 Laillistettuja kätilöitä oli 18-68-vuotiaista 4 768 henkilöä, joista 27 oli miehiä, vuonna 2015. Lähde: Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2014, THL 2018. http://www.julkari.fi/handle/10024/135915
Onko kirjastovene enää käytössä Suomessa? 116 11.01.2019 Suomen yleisten kirjastojen tilastoissa ei tosiaan enää ole näkyvillä kirjastovenettä. Maan ainoan kirjastoveneen toiminta Paraisilla lopetettiin kustannussyistä syksyllä 2013. Lähteet: Findikaattori, Kirjastokäynnit: https://findikaattori.fi/fi/table/85 Maaseudun Tulevaisuus 22.10.2018: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/talous/artikkeli-1.319105 Turun Sanomat 19.10.2016: http://saaristo.ts.fi/hyva-tietaa/paraisten-kirjastoissa-meri-saaristok… Kirjastoveneen toiminnasta löytyy tietoa oheisesta Helsingin Sanomissa 29.6.2004 julkaistusta artikkelista: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004234105.html
Onko missään löydettävissä tietoja oppilasmääristä jotka ovat käyneet selkeästi uskonnollispainoitteisen varhaiskasvatus-/peruskoulutuspolun Suomessa… 51 02.01.2019 Opetushallinnon tietopalvelu Vipusesta saa tietoa perusopetuksen päättäneistä opetuksen järjestäjän mukaan taulukosta Perusopetuksen suorittaneet. Tietoja voi suodattaa mm. oppilaitoksen omistajatyypin mukaan (yksityinen, valtio, kunta ym.). Koulujen erilaisista painotuksista ei kerätä tietoa.
Etsin toimialatietoa majoitus- ja ravitsemisalalta (TOL2008 55-56). Haluan selvittää kokonaisliikevaihdon, työllisten määrän, paljonko alalla on eri kokoisia… 52 30.10.2018 Hei, Kiitos tiedustelustasi. Kysymäsi tiedot löytyvät Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta, jonka kotisivu on https://www.tilastokeskus.fi/til/yrti/index.html Yksityiskohtaiset tiedot ovat tietokantatauluissa (linkki Taulukot kotisivun vasemmasta reunasta) Suora linkki taulukoihinhttp://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__yri__yrti/?tablelist=true Olen tehnyt sinulle valmiin poiminnan taulusta 004 -- Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain, 2013-2017*, jossa on toimialojen 55-56 tiedot vuosilta 2016-2017. Vuoden 2017 tiedot ovat vielä ennakkotietoja. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/sq/0dd87e39-7ef8-4949-be13-fc90bfe71742 (jos linkki ei toimi tästä suoraan kopioi se selaimen osoiteriville)....
Löytyykö mistään tietoa muiden kuin ylioppilaiden suorittamista yliopistotutkinnoista? 86 12.09.2018 Tietoja yliopistotutkinnon suorittaneista aiemman koulutuksen mukaan löytyy Opetushallinnon tietopalvelu Vipusesta: https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Aiempi-ja-my%C3%B6hempi-koulutus.aspx. Tohtorintutkintojen osalta tieto löytyy parhaiten tästä taulukosta valitsemalla suodattimeen ”Koulutusaste, taso 2” tohtorintutkinto. Valitettavasti aikasarja yltää vain 2010-luvun alkuun. Lisäksi on syytä huomioida, että viime vuosina tohtorintutkinnon suorittaneista reilu viidesosa on ollut ulkomaan kansalaisia, ja luonnollisestikaan heistä läheskään kaikilla ei suomalaista ylioppilastutkintoa ole. Edellä mainituissa Vipusen taulukoissa tietoa kansalaisuudesta ei valitettavasti ole käytettävissä.
Onko mahdollista saada tietoja A. Puškinin suomennosten painosmääristä 97 19.06.2018 Painosmääristä ei ole erillistä rekisteriä. Asiaa voi tiedustella suoraan teoksen kustantajalta. Tekijänoikeuslain mukaan yksittäisen painoksen suuruus saa olla enintään 2000 kappaletta, ellei painosmäärästä ei ole toisin sovittu.
Mikä on Suomessa rekisteröidyissä uskonnollisissa yhdyskunnissa palkatun henkilöstön määrä? 72 24.04.2018 Tilastokeskus julkaisee Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteydessä tilastoja myös voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen henkilöstöstä. Taulukko löytyy seuraavan linkkipolun kautta: http://tilastokeskus.fi/til/yrti/tau.html → Tietokantataulukot: linkki "Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto → taulukko "010 -- Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt oikeudellisen muodon mukaan, 2013-2016". Uusimmat tiedot ovat vuodelta 2016, jolloin evankelis-luterilaisen kirkon henkilöstö oli 14 581, ortodoksisen kirkon henkilöstö oli 253 ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien henkilöstö oli 578 henkilötyövuotta. Nämä luvut sisältävät palkansaajien työpanoksen henkilötyövuosina mitattuna, joten ne poikkeavat evankelis-luterilaisen kirkon...
Monta ihmistä asuu Suomessa Tampereen pohjoispuolella? 253 31.07.2017 Hei, Tilastokeskuksen Ruututietokannasta laskettuna selviää, että 2 154 598 henkilöä asuu Suomessa Tampereen keskustaajamasta pohjoiseen päin. Rajaus tehty 5x5 km väestöruudulla. Tieto on vuodelta 2016, jolloin koko Suomen väkiluku oli 5 503 297.
Miten paljon Suomessa on prosenttuaalisesti fyysisen työn tekijöitä koko työvoimasta? Puutarhurit, rakennusalan työntekijät, kaupanalan seisomatyöläiset,… 199 27.07.2017 Yksi tapa tarkastella asiaa on työllisten sosioekonomisen aseman luokitus http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/sosioekon_asema/001-1989/index… . Työssäkäyntitilaston mukaan työntekijöitä oli työllisistä 28,9 % vuonna 2014 http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__tyokay/?tabl… .