Tilastokirjasto

Aihealue

Tilastot Suomesta, EU-maista sekä muista maailman maista.

Viimeisimmät vastaukset

162 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Kuinka monta ennen Suomen itsenäistymistä syntynyttä suomalaista elää vielä? 51 22.11.2022 Suuntaa antavan vastauksen saa Tilastokeskuksen väestörakennetilastosta. Vuoden 2021 lopussa Suomen väestöön kuului 98 henkilöä, jotka olivat syntyneet vuonna 1917 tai sitä ennen (eli olivat tuolloin 104-vuotiaita tai vanhempia). Huomaathan, että luvussa ovat mukana myös 6.12.1917–31.12.1917 syntyneet. Luku ei myöskään ihan tarkalleen ottaen kuvaa sitä, kuinka moni ennen itsenäistymistä Suomessa syntyneistä on elossa, sillä osa heistä voi olla muuttanut ulkomaille, ja vastaavasti Suomeen voi olla vuosien saatossa muuttanut henkilöitä, jotka ovat syntyneet vuonna 1917 tai aiemmin, mutta jossain muussa maassa kuin Suomessa. Lähteet: Väestörakennetilaston kotisivu: https://stat.fi/tilasto/vaerak Tilaston tietokantataulukot: https://pxdata...
Tervehdys! Tiedustelisin mahdollisimman uutta tietoa maailman myydyimmistä virvoitusjuomista. Ei siis USAn tai Suomen myydyimmistä limuista. Top ten-lista ois… 61 7.11.2022 Netistä löytyi muutama tuore vertailu virvoitusjuomayhtiöistä liikevaihdon mukaan: Zippia.com: The 15 Largest Soda Brands in The World BizVibe.com: The Current State of the Top 10 Soft Drink Companies in 2022 Tilastopalvelu Statistasta löytyy paljon erilaisia virvoitusjuomateollisuuteen liittyviä vertailuja, mutta suurin osa on valitettavasti maksumuurin takana.
Montako sata vuotta täyttänyttä Suomessa on tällä hetkellä? Entä mikä on suomalaisten elinajanodote nyt? 36 31.10.2022 Syyskuussa 2022 Suomessa oli 100 vuotta täyttäneitä 1 111. Lähde: Tilastokeskus, väestön ennakkotilasto, taulukko 11lj -- Väestörakenteen ennakkotiedot alueittain, 2022M01*-2022M09*: https://pxweb2.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vamuu/statfin_va…  Vastasyntyneiden elinajanodote oli vuonna 2021 pojilla 79,2 vuotta ja tytöillä 84,5 vuotta. Lähde: Tilastokeskus, kuolleet-tilasto, tiedote 21.10.2022: https://stat.fi/julkaisu/cktveopuw1zye0b55anfmkkye 
Kuinka suuri osuus yritys- ja kunnallistoiminnoista perustuu "orjatyömarkkinoihin" eli opintojen pakollisiin työharjoitteluihin, rekrytointiharjoitteluihin,… 40 13.10.2022 Kansantalouden tasolla tällaista tietoa ei ole laskettu. Suhteuttamalla kunkin ryhmän työtunnit koko talouden tasoon voitaisiin tästä saada ainakin jonkinlainen karkea arvio. Työtuntien määrän laskelmaa ei löytynyt, mutta Seura-lehti on julkaissut palkattoman työn tekijöiden määrää käsittelevän artikkelin: Hätkähdyttävä tulos: Lähes 500 000 suomalaista tekee ilmaista työtä (19.7.2028).
Montako 1954 syntynyttä Suomessa elossa viimeisimmän tiedon mukaan ? 41 11.10.2022 Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Suomen väestöön kuului vuoden 2021 lopussa 70 779 henkilöä, jotka ovat syntyneet vuonna 1954. Suomessa syntyi vuonna 1954 yhteensä 89 845 lasta. Nykyväestön 70 779 vuonna 1954 syntynyttä henkilöä ei kuitenkaan tarkalleen ottaen kuvaa sitä, kuinka moni vuonna 1954 Suomessa syntyneistä lapsista on elossa, sillä osa syntyneistä lapsista on sittemmin muuttanut ulkomaille, ja vastaavasti Suomeen on vuosien saatossa muuttanut henkilöitä, jotka ovat syntyneet vuonna 1954 jossain muussa maassa kuin Suomessa. Laskennallisten kuolleisuus- ja eloonjäämislukujen perusteella voidaan todeta, että vuonna 2020 elossa olevia tämän ikäluokan edustajia 100 000 elävänä syntyneestä olisi ollut 88 705. Lähteet:...
Keskimääräinen elinikä Suomessa? Sanotaan, että suomalaisten elinikä on noussut kymmeniä vuosia 1940-luvulta. Miten lapsikuolleisuus ja 20-30 vuotiaiden… 80 5.10.2022 Keskimääräisellä eliniällä viitataan usein elinajanodotteeseen. Sillä tarkoitetaan vuosien määrää, jonka verran tietyn ikäinen henkilö eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan. Vastasyntyneiden elinajanodotteet sukupuolen mukaan ovat saatavilla Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta aikasarjana: https://pxweb2.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__kuol/statfin_kuol_pxt_12am.px/   Elinajanodotetta pidetään parhaana ja vertailukelpoisimpana kuolevuuden tason mittarina, koska se ottaa huomioon ikärakenteen muutokset ja väestön määrän. Elinajanodote mahdollistaa siis kuolevuuden kehityksen vertailukelpoisen tarkastelun ajassa ja eri alueiden välillä. Elinajanodote kuvaa termissä mainitusta odote-sanasta huolimatta vain laskentahetken...
Tulossa Kansainvälinen tyttöjen päivä 16.10.2022 ja tilaus tiedoista 0-14 vuotiaiden tyttöjen määrästä faktana. Onko tuoretta tietoa tai vähintään 31.12.2021… 30 26.9.2022 Tällä hetkellä Tilastokeskuksen tuoreimmat väestötiedot ovat elokuulta 2022. Tuolloin 0–14-vuotiaita tyttöjä oli Suomessa 411 995. Syyskuun ennakkoväkiluvut julkaistaan 27.10.2022. Kuukausittaiset ennakkotiedot väestöstä iän ja sukupuolen mukaan löytyvät väestön ennakkotilastosta: https://stat.fi/tilasto/vamuu Tilaston taulukoihin pääset täältä: https://pxweb2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vamuu/?tablelist=true Tiedot saat poimittua taulukosta 11lj -- Väestörakenteen ennakkotiedot alueittain: https://pxweb2.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vamuu/statfin_vamuu_pxt_11lj.px/   Vuoden 2021 lopussa Suomessa asui 0–14-vuotiaita tyttöjä 416 349. Lopulliset väkilukutiedot vuosittain löytyvät väestörakennetilastosta, jonka...
Onko mistään maanjäristys tai muulta tuhoalueelta työllisyystilastoja joista selviää miten katastrofi on vaikuttanut työllisyyteen jälleenrakennuksen myötä? 30 20.9.2022 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n (International Labour Organization) tilastot sisältävät tietoja koko maailman maiden työllisyydestä: https://ilostat.ilo.org/ Maanjäristysten vaikutuksista alueen työllisyyteen löytyy ennemminkin erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia kuin varsinaisia tilastoja. Tässä muutamia esimerkkejä: Research on employment and labour measures in the Post-Great East Japan Earthquake recovery process / Japan Earthquake Project : Dissemination of Employment and Labour Measures for Recovery from the Great East Japan Earthquake as International Public Resources, ILO Regional Office for Asia and the Pacific. - Bangkok: ILO, 2015: https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_398771/lang--en/index.htm Seville, E., Vargo, J.,...
Monta yli 106 vuotiasta on tänäpäivänä 73 14.9.2022 Tuorein tieto 106 vuotta täyttäneiden määrästä kuvaa tilannetta ajankohtana 31.12.2021. Silloin 106-vuotiaita tai vanhempia (eli vuonna 1915 tai aiemmin syntyneitä) oli Suomessa yhteensä 26 henkilöä. Lähde: Tilastokeskus, väestörakennetilaston tietokantataulukko 11rd -- Väestö iän (1-v. 0-112) ja sukupuolen mukaan, 1972-2021
Mistä saisi tietoa tiedekirjojen, erityisesti klassikoiden painosmääristä? Onko kukaan laskenut, montako kappaletta Adam Smithin Kansojen varallisuutta,… 30 9.9.2022 Valitettavasti kirjojen painosmääriä ei ole helposti saatavilla. Varmin tieto painosmääristä löytyy kustantajalta (tai kirjailijalta): https://www.kirjastot.fi/kysy/saako-jostain-tiedon-mika-on?language_content_entity=fi Syy painosmäärätietojen vaikeaan saatavuuteen on kaupallinen: https://www.kirjastot.fi/kysy/pyytaisin-ystavallisesti-opinnaytteeseeni-seuraavia-vertailutietoja?language_content_entity=fi
Onko totta, että naiset lukevat enemmän miesten kirjoittamia kirjoja kuin miehet naisten kirjoittamia? Entä kirjastoissa olevat kirjat? Löytyykö niistä enemmän… 101 1.6.2022 Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksessa on kysytty kaunokirjallisuuden lukijoilta, lukevatko he enimmäkseen miesten vai naisten kirjoittamaa kaunokirjallisuutta. Vuonna 2017 kaunokirjallisuuden mieslukijoista yli puolet ilmoitti lukevansa enimmäkseen miesten kirjoittamaa kaunokirjallisuutta, kun taas kaunokirjallisuuden naislukijoista reilu neljännes ilmoitti lukevansa enimmäkseen naisten kirjoittamaa kaunokirjallisuutta. Noin prosentti kaunokirjallisuuden mieslukijoista ilmoitti lukevansa enimmäkseen naisten kirjoittamaa kaunokirjallisuutta. Kaunokirjallisuuden naislukijoista alle 10 prosenttia ilmoitti lukevansa enimmäkseen miesten kirjoittamaa kaunokirjallisuutta. 47 prosenttia kaunokirjallisuuden mieslukijoista ja 65 prosenttia...
Kuinka monta 1946 syntyneistä on elossa? 130 27.5.2022 Vuonna 1946 syntyi elävänä 106 075 lasta.  Vuoden 2021 lopussa (31.12.) heitä on 66 465 henkeä (75-vuotiaita), poiminta Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta:https://pxweb2.stat.fi:443/PxWeb/sq/729d427f-019e-4fee-bfbb-cad59806499a  Lähteet: Tilastokeskus, StatFin, 12dx -- Väestönmuutokset ja väkiluku, 1749-2021https://pxweb2.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__synt/statfin_syn… ja  väestörakenne, Tilastokeskushttps://pxweb2.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vaerak/statfin_v…   
Miksi koko maailmassa on enemmän miehiä, mutta esimerkiksi Suomessa naisia on enemmän? Onko yleensä niin, että kehittyneissä maissa naisia on enemmän? 354 8.4.2022 Oheisessa artikkelissa tarkastellaan sukupuolijakaumaa maailmassa (englanniksi)https://ourworldindata.org/gender-ratio  Siinä kerrotaan mm. että poikia syntyy enemmän kuin tyttöjä, mutta naiset elävät pidempään kuin miehet ja muita syitä jakaumaan. Artikkelissa on hyvä kartta, jossa näkyy naisten osuus kunkin valtion väestöstä vuonna 2020. Maailmanpankin tilasto naisten osuudesta väestössä maittain (englanniksi)https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS Maalistan lopussa on vertailu maiden eri maakokonaisuuksien mukaan kuten esim. tulotason ja maan kehittyneisyyden mukaan.  
Korsnäsin kunnan on sanottu olevan maailman ruotsinkielisin kunta. Ilmeisesti Luodon kunta on kuitenkin tätä nykyä Manner-Suomen ruotsinkielisin kunta. … 151 14.3.2022 Luoto todellakin on vuoden 2020 väestötilastojen mukaan Manner-Suomen ruotsinkielisin kunta. Sen asukkaista 91,6 prosenttia puhuu ruotsia äidinkielenään. Jos Ahvenanmaakin otetaan mukaan, ovat Suomen ruotsinkielisimmät kunnat nämä: Suomen ruotsinkielisimmät kunnat 2020 Kunta Ruotsinkielisten osuus, % Sottunga 96,0 Lemland 92,1 Saltvik 91,9 Luoto 91,6 Finström 89,9 Hammarland 88,7 Pedersören kunta 88,5 Sund 88,3 Jomala 88,0 Eckerö 87,7 Merijärven kunnassa on Suomen suurin suomea äidinkielenään puhuvien osuus. Siellä...
Haluaisin tietoa ukrainataustaisten ja venäjätaustaisten sijoittumisesta Suomen kuntiin sekä Ukrainan kielisuhteista? 1.) Mikä on viimeisen väestölaskennan… 802 9.3.2022 Tässä Tilastokeskuksen tietopalvelun koostamia vastauksia kysymyksiin sekä Tilastokeskuksen tietojen että muiden tiedonlähteiden pohjalta. Huom. vastausta päivitetty vuoden 2021 väestötiedoilla 5.4.2022. 1.) Mikä on viimeisen väestölaskennan mukaan Suomen kunnissa ukrainataustaisten (kansalainen tai 1. polven jälkeläinen) sijoittuminen: kunnat ja määrät. Tilastokeskuksen tuoreimmat väestörakennetilastot koskevat vuotta 2021. Väestörakennetilaston kotisivu: https://stat.fi/tilasto/vaerak Tässä poiminta Ukrainan kansalaisten määristä kunnittain 31.12.2021: https://pxweb2.stat.fi:443/PxWeb/sq/ae342ea5-505a-4cb9-b5ff-17da995bae46 Tässä poiminta henkilöistä, joilla on taustamaana Ukraina, kunnittain 31.12.2021: https://pxweb2.stat.fi:443/...
Missä maissa julkisen talouden osuus työssäkäyvästä väestöstä on suurin? 40 15.2.2022 OECD:n tuoreimpien tietojen mukaan julkisen sektorin työntekijöisden osuus työllisistä on korkein Norjassa, yli 30 %. Seuraavina järjestyksessä tulevat Ruotsi ja Tanska. Lähde: OECD, www.oecd.org > Topics > Public Governancehttps://www.oecd.org/employment/pem/ Linkki OECD:n kuviooon "Employment in general government as a percentage of total employment" Excel-muodossa: https://doi.org/10.1787/888934257337 . Euroopan tilastoviraston uusimmat tilastotiedot osoittavat samaan suuntaanhttps://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-4d.htm…  
Kuinka monta vuotta suomalaiset ehtivät keskimäärin olla eläkkeellä? 80 27.1.2022 Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto kirjoittaa Eläketutka-blogissa, että eläkeaika on keskimäärin parikymmentä vuotta. Vuonna 2015 päättyneet eläkkeet olivat kestäneet keskimäärin 22 vuotta. Lähde: https://elaketutka.fi/2016/01/07/elakeaika-parikymmenta-vuotta/ Katso myös tuoreempi Eläketurvakeskuksen blogiteksti: https://www.etk.fi/blogit/elinaika-on-pidentynyt-enta-elakeaika/ Eläkkeellesiirtymisiän odote Findikaattorissa: https://findikaattori.fi/fi/75 Elinajanodote Findikaattorissa: https://findikaattori.fi/fi/46
Kuinka monta prosenttia vuonna 1938 syntyneistä miehistä on yhä elossa tai oli 2020? 127 27.1.2022 Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Suomessa syntyi vuonna 1938 yhteensä 39 589 poikaa. Vuoden 2020 lopussa Suomen väestöön kuului 13 822 miestä, jotka olivat 1938 syntyneitä eli tuolloin 82-vuotiaita. Jälkimmäinen luku ei kuitenkaan tarkalleen ottaen kuvaa sitä, kuinka moni vuonna 1938 Suomessa syntyneistä miehistä on elossa, sillä osa heistä on sittemmin muuttanut ulkomaille, ja vastaavasti Suomeen on vuosien saatossa muuttanut miehiä, jotka ovat syntyneet vuonna 1938, mutta jossain muussa maassa kuin Suomessa. 82-vuotiaiden miesten ryhmä koostuu siis niistä vuonna 1938 syntyneistä miehistä, jotka asuivat Suomessa vakinaisesti vuoden 2020 lopussa riippumatta siitä, missä maassa he ovat syntyneet. Laskennallisten kuolleisuus- ja...
Nykyään liikkuu paljon väärää tietoa ja tilastojen tulkinta on vaikeaa. Onneksi on kirjasto, josta kysyä <3 Kysymykseni on seuraava: Kumpi on vaarallisempi… 163 14.12.2021 Tähän mielenkiintoiseen kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta. Jos vaarallisuutta mitataan kuolleiden määrällä, on huomioitava, ettei covid-19 ole ollut kuolemansyytilastossa läsnä vielä yhtäkään kokonaista tilastovuotta. Covid-19 tuli vasta vuoden 2020 aineistoon, ja Suomessa epidemia alkoi kesken vuotta (maaliskuussa 2020). Koronakuolemien tulevasta kehityksestä emme tiedä vielä mitään. Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan covid-19 oli vuonna 2020 peruskuolemansyynä 558 ja influenssa 58 henkilöllä. Luvut eivät varsinaisesti ole vertailukelpoiset, koska vuonna 2020 suomalaisia ei ollut rokotettu covid-19:ää vastaan, mutta monilla oli influenssarokotus. Osalla väestöstä oli myös aiempien sairastumisien kartuttamaa...
Montako 100-vuotiasta on Lauttasaaressa? 66 17.11.2021 Tuorein saatavilla oleva tieto on vuoden 2020 lopusta. Tilastokeskuksen mukaan Lauttasaaren postinumeroalueella asui tuolloin 5 henkilöä, jotka olivat 100 vuotta täyttäneitä tai tätä vanhempia vuoden 2020 lopussa. Lisäksi Lauttasaaressa asui 5 henkilöä, jotka olivat iältään 99-vuotiaita.