Tilastokirjasto

Aihealue

Tilastot Suomesta, EU-maista sekä muista maailman maista.

Viimeisimmät vastaukset

100 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Missä osassa Japania on alhaisin väentiheys? 18 03.04.2019 Harvaanasutuin alue (prefektuuri) Japanissa on vuoden 2015 väestölaskennan mukaan Hokkaido, jossa oli 69 henkilöä neliökilometrillä. Japanin väestöntiheys prefektuureittain löytyy Japanin tilastoviraston tilastopalvelun Excel-tiedostosta Area and Population Density - Japan and Prefectures (1920 to 2015) välilehdeltä 006-02.
Kuinka monta suuriin ikäluokkiin (1945-1950) kuuluvista on elossa vuonna 2030 (arvio)? 46 21.03.2019 Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuosina 1945−1950 syntyneitä eli 80−85-vuotiaita vuonna 2030 olisi Suomen väestössä 314 463 henkilöä. Tilastokeskus laatii noin kolmen vuoden välein väestöennusteen, jossa ennakoidaan myös väestön ikärakennetta. Ennusteen kotisivu on http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/index.html ja sen tilastotaulukoihin pääset suoraan tästä linkistä: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaenn/?tablelist=true Vuonna 2018 laaditun ennusteen tiedot saat poimittua taulukosta 1. 001 -- Väestöennuste 2018: Väestö iän ja sukupuolen mukaan 2018 - 2070, Koko maa. Tässä ohjeita, kuinka tietokantatauluista saa poimittua tietoja: Klikkaa taulukkolistasta taulukon nimeä tai linkkiä ’Valitse osataulukko...
Kuinka monta mieskätilöä on Suomessa? Entä kätilöitä yhteensä? 85 23.01.2019 Laillistettuja kätilöitä oli 18-68-vuotiaista 4 768 henkilöä, joista 27 oli miehiä, vuonna 2015. Lähde: Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2014, THL 2018. http://www.julkari.fi/handle/10024/135915
Onko kirjastovene enää käytössä Suomessa? 97 11.01.2019 Suomen yleisten kirjastojen tilastoissa ei tosiaan enää ole näkyvillä kirjastovenettä. Maan ainoan kirjastoveneen toiminta Paraisilla lopetettiin kustannussyistä syksyllä 2013. Lähteet: Findikaattori, Kirjastokäynnit: https://findikaattori.fi/fi/table/85 Maaseudun Tulevaisuus 22.10.2018: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/talous/artikkeli-1.319105 Turun Sanomat 19.10.2016: http://saaristo.ts.fi/hyva-tietaa/paraisten-kirjastoissa-meri-saaristok… Kirjastoveneen toiminnasta löytyy tietoa oheisesta Helsingin Sanomissa 29.6.2004 julkaistusta artikkelista: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004234105.html
Onko missään löydettävissä tietoja oppilasmääristä jotka ovat käyneet selkeästi uskonnollispainoitteisen varhaiskasvatus-/peruskoulutuspolun Suomessa… 39 02.01.2019 Opetushallinnon tietopalvelu Vipusesta saa tietoa perusopetuksen päättäneistä opetuksen järjestäjän mukaan taulukosta Perusopetuksen suorittaneet. Tietoja voi suodattaa mm. oppilaitoksen omistajatyypin mukaan (yksityinen, valtio, kunta ym.). Koulujen erilaisista painotuksista ei kerätä tietoa.
Etsin toimialatietoa majoitus- ja ravitsemisalalta (TOL2008 55-56). Haluan selvittää kokonaisliikevaihdon, työllisten määrän, paljonko alalla on eri kokoisia… 39 30.10.2018 Hei, Kiitos tiedustelustasi. Kysymäsi tiedot löytyvät Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta, jonka kotisivu on https://www.tilastokeskus.fi/til/yrti/index.html Yksityiskohtaiset tiedot ovat tietokantatauluissa (linkki Taulukot kotisivun vasemmasta reunasta) Suora linkki taulukoihinhttp://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__yri__yrti/?tablelist=true Olen tehnyt sinulle valmiin poiminnan taulusta 004 -- Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain, 2013-2017*, jossa on toimialojen 55-56 tiedot vuosilta 2016-2017. Vuoden 2017 tiedot ovat vielä ennakkotietoja. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/sq/0dd87e39-7ef8-4949-be13-fc90bfe71742 (jos linkki ei toimi tästä suoraan kopioi se selaimen osoiteriville)....
Löytyykö mistään tietoa muiden kuin ylioppilaiden suorittamista yliopistotutkinnoista? 61 12.09.2018 Tietoja yliopistotutkinnon suorittaneista aiemman koulutuksen mukaan löytyy Opetushallinnon tietopalvelu Vipusesta: https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Aiempi-ja-my%C3%B6hempi-koulutus.aspx. Tohtorintutkintojen osalta tieto löytyy parhaiten tästä taulukosta valitsemalla suodattimeen ”Koulutusaste, taso 2” tohtorintutkinto. Valitettavasti aikasarja yltää vain 2010-luvun alkuun. Lisäksi on syytä huomioida, että viime vuosina tohtorintutkinnon suorittaneista reilu viidesosa on ollut ulkomaan kansalaisia, ja luonnollisestikaan heistä läheskään kaikilla ei suomalaista ylioppilastutkintoa ole. Edellä mainituissa Vipusen taulukoissa tietoa kansalaisuudesta ei valitettavasti ole käytettävissä.
Onko mahdollista saada tietoja A. Puškinin suomennosten painosmääristä 74 19.06.2018 Painosmääristä ei ole erillistä rekisteriä. Asiaa voi tiedustella suoraan teoksen kustantajalta. Tekijänoikeuslain mukaan yksittäisen painoksen suuruus saa olla enintään 2000 kappaletta, ellei painosmäärästä ei ole toisin sovittu.
Mikä on Suomessa rekisteröidyissä uskonnollisissa yhdyskunnissa palkatun henkilöstön määrä? 60 24.04.2018 Tilastokeskus julkaisee Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteydessä tilastoja myös voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen henkilöstöstä. Taulukko löytyy seuraavan linkkipolun kautta: http://tilastokeskus.fi/til/yrti/tau.html → Tietokantataulukot: linkki "Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto → taulukko "010 -- Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt oikeudellisen muodon mukaan, 2013-2016". Uusimmat tiedot ovat vuodelta 2016, jolloin evankelis-luterilaisen kirkon henkilöstö oli 14 581, ortodoksisen kirkon henkilöstö oli 253 ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien henkilöstö oli 578 henkilötyövuotta. Nämä luvut sisältävät palkansaajien työpanoksen henkilötyövuosina mitattuna, joten ne poikkeavat evankelis-luterilaisen kirkon...
Monta ihmistä asuu Suomessa Tampereen pohjoispuolella? 221 31.07.2017 Hei, Tilastokeskuksen Ruututietokannasta laskettuna selviää, että 2 154 598 henkilöä asuu Suomessa Tampereen keskustaajamasta pohjoiseen päin. Rajaus tehty 5x5 km väestöruudulla. Tieto on vuodelta 2016, jolloin koko Suomen väkiluku oli 5 503 297.
Miten paljon Suomessa on prosenttuaalisesti fyysisen työn tekijöitä koko työvoimasta? Puutarhurit, rakennusalan työntekijät, kaupanalan seisomatyöläiset,… 185 27.07.2017 Yksi tapa tarkastella asiaa on työllisten sosioekonomisen aseman luokitus http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/sosioekon_asema/001-1989/index… . Työssäkäyntitilaston mukaan työntekijöitä oli työllisistä 28,9 % vuonna 2014 http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__tyokay/?tabl… .
Kuinka monta yli 90 vuotiasta henkilöä Suomessa oli 1927? 346 18.05.2017 Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan heitä oli noin tuhat henkilöä.
Paljonko on Helsingin julkisten ja yksityisten asuntojen käyttöaste. Eli paljonko kiinteistöjä on tyhjillään joko myymättä tai vuokraamatta? Mistä tämä tiedon… 238 22.09.2016 Nämä tilastotiedot ovat Tilastokeskuksen asunnot- ja asuinolot -tilaston tietokantataulukossa numero 6 "Asunnot talotyypin, käytössäolon ja rakennusvuoden mukaan 2015" http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__asu__asas/?tablel… josta pitää tehdä poiminta taulukosta. Käytössäolotilanne, joka kuvaa tyhjää, on "ei vakinaisesti asuttu".
Minkä hintaista oli bensiini 92 sekä 96 ja / tai 98 lajikkeet sekä diesel ja ns polttoöljy (työkoneisiin) Näiden vuosien aikana 1.) 1965 2.) 1968 3.) 1975 4… 312 28.12.2015 Eräs kätevä lähde on Energian hinnat 1800-1998, Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja- sarjassa 12/1999. moottoribensiini 92/95E okt., mk/l 1.) 1965 0,56 2.) 1968 0,67 3.) 1975 1,22 4.) 1978 1,91 moottoribensiini 99/98E okt., mk/l 1.) 1965 0,59 2.) 1968 0,71 3.) 1975 1,26 4.) 1978 1,99 dieselöljy, mk/l 1.) 1965 0,36 2.) 1968 0,41 3.) 1975 0,79 4.) 1978 1,24 kevyt polttoöljy, mk/l 1.) 1965 0,10 2.) 1968 0,15 3.) 1975 0,39 4.) 1978 0,59
Muistan lukeneeni, että maahanmuuttajat eivät itseasiassa ole yliedustettuina rikostilastoissa. Havainto muistaakseni perustui siihen, että tilasto … 374 09.09.2015 Tässä on linkki katsaukseen rikoksesta tuomittuihin (16.12.2014) http://tilastokeskus.fi/til/syyttr/2013/syyttr_2013_2014-12-16_tie_001_… . Otsikon "Ulkomaalaisten osuus tuomituista kasvoi hieman" alla on lisätietoa. Kts. myös PX-Web tietokantapalvelu http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__oik__syyttr/?tabl… .
Kuinka monta kirjaa/vuosi suomalainen lukee? Aikuiset? Lapset? 1751 15.01.2015 Tilastokeskuksen Ajankäyttötutkimuksessa (2009) on selvitetty, miten paljon aikaa on käytetty lukemiseen vapaa-aikana. Kirjojen lukeminen on 1990-luvun alusta vähentynyt, tosin viimeisen 10 vuoden aikana ei lukemisessa ole tapahtunut suuria muutoksia. Lukeminen on edelleen yksi suomalaisten yleisimmistä harrastuksista; 75 prosenttia 10 vuotta täyttäneestä väestöstä oli lukenut jonkin kirjan ajankäyttötutkimusta edeltäneen vuoden aikana. 1990-luvun alussa 82 prosenttia oli lukenut jonkin kirjan. Alle puolet (46 %) 10 vuotta täyttäneestä väestöstä lukee kirjoja vähintään kerran viikossa. 10–14-vuotiaat lukevat kirjoja useimmin; 63 prosenttia luki kirjoja vähintään kerran viikossa, neljännes päivittäin. Ylemmät toimihenkilöt ja...
Mahtaisiko jossain olla saatavilla tilastoja siitä, millaista vuokratuottoa eri alueilla on saanut sijoitusasunnoista? Mieluiten postinumeroalueittain. 456 23.12.2014 Asuntosijoittamisen alueellisista tuotoista tekee vuosittain selvityksen Pellervon Taloustutkimus PTT. Tuorein on selvitys on "Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018" => http://www.vuokranantajat.fi/attachements/2014-06-24T10-30-5423412.pdf Tilastokeskus tekee aihetta sivuavat tilastot: Asuntojen vuokrat -tilasto => http://www.stat.fi/til/asvu/index.html ja Kotitalouksen varallisuus -tilasto => http://www.stat.fi/til/vtutk/index.html
Paljonko on vuonna 1939 syntyneitä miehiä/naisia vielä elossa ja milloin heidän ennustetaan kuolevan? 1259 17.10.2014 Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan vuonna 1939 syntyi kaikkiaan 78 164 lasta, joista poikia 39 864 ja tyttöjä 38 300 (Lähde: Syntyneet-tilasto. Tilastokeskus. Verkossa: http://tilastokeskus.fi/til/synt/index.html). Vuonna 1939 syntyneistä on nyt elossa (tilanne 31.12.2013) kaikkiaan 46 431 henkilöä, joista miehiä 20 500 ja naisia 25 931. (Lähde: Väestörakenne-tilasto. Tilastokeskus. Tietokantataulu: Väestö syntymävuoden, iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2013. Saatavissa vain tietopalvelusta). Odotettavissa oleva elinikä löytyy Kuolleet-tilaston Elinajanodote-taulusta. Vuonna 1939 syntyneellä miehellä vielä elinaikaa noin 12 vuotta (12.01), naisella noin 14 vuotta (14,70). Tilanne on vuoden 2012 lopun tilanteen mukainen (73-vuotiaat...
Mitkä ovat suomen viisi enten muutetuinta kuntaa eli muuttovoittokuntaa? Entä mistä kunnista muutetaan eniten pois? Mistä löydät vastaukset näihin kysymyksiin?… 2120 22.04.2014 Viisi eniten muutettua kuntaa ovat järjestyksessä: Helsinki, Tampere, Turku, Oulu ja Kuopio. Suurimpia muuttotappiokuntia ovat Salo, Kerava, Vantaa, kajaani ja Kemi. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen tietokantataulukoista edeten tilastokeskus.fi > Tilastot > Väestö > Muuttoliike > Taulukot Tietokantataulukot: Veloituksettomat PX-Web taulukot http://193.166.171.75/database/StatFin/vrm/muutl/muutl_fi.asp Tilastot ovat taulukossa "Kuntien välinen muuttoliike...". Valitse osataulukko jälkimmäisestä taulukosta. Valitse alueista jokainen kunta maalaamalla listaa alaspäin, ota vuosi 2012, muuton suunnasta valitse kuntien välinen nettomuutto, sukupuolesta sukupuolet yhteensä ja iästä ikäluokat yhteensä ja paina jatka. Taulukon voi...
Kuoleeko Suomessa vuodessa saman verran miehiä ja naisia kuin muissa pohjoismaissa suhteessa väkilukuun? 555 19.02.2014 Vastausta kysymykseen ei voi antaa pelkästään väestömäärään suhteutettujen lukujen avulla, sillä Pohjoismaiden väestöissäkin on ikärakenteessa eroja ja kuolleisuuden mittaamiseksi tulee eri maiden kuolleisuus ikävakioida. Siksi tarkastelu tulisi tehdä elinajanodotteiden avulla. Elinajanodote on ikävakioitu luku, joka mahdollistaa vertailukelpoisen vertailun. Tilastokeskuksen "Suomi numeroina" -palvelusta löytää valmiin taulukon, jossa on Suomen O-vuotiaiden elinajanodote vuodesta 1990 alkaen => http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#vaestonmuutokset Pohjoismaisen vertailun löytää mm. Pohjola numeroina 2013 -taskutilastosta (pdf, sivulla 11) => http://www.norden.org/fi/julkaisut/julkaisut/2013-766