Tilastokirjasto

Aihealue

Tilastot Suomesta, EU-maista sekä muista maailman maista.

Viimeisimmät vastaukset

126 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Kysyisin koronasta. on ainakin kaksi sivustoa, joilla seurataan hyvin tarkasti korona tautiin sairastuneita ja kuolleita. 1 - on https://www.worldometers.info… 21 18.11.2020 Koronatilanteesta löytyy tietoja monelta eri taholta. Näistä luotettavin on maailman terveysjärjestö WHO: WHO: Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic - ajantasaista tietoa koronan levinneisyydestä WHO: Coronavirus disease (COVID-19) Situation Dashboard - koronatilanne kartalla WHO: Situation reports - viikoittaisia tilannetiedotteita Mainitsemiasi lähteitä voidaan kyllä myös pitää hyvinä. Niissä on käytetty pääasiallisena tiedonlähteenä WHO:n koronatietoja, mutta lisäksi tietoja poimitaan muista, mm. kansallisista lähteistä. Erot luvuissa johtunevat käytettyjen lähteiden eroista ja tietojen päivitystahdista. Globaalissa mittakaavassa lukujen erot eivät kuitenkaan ole kovin merkittäviä.
Suomen yli 100-vuotiaiden lukumäärä vuosiluokittain, miehet ja naiset eriteltynä, vuonna 2020? 37 3.11.2020 Tässä on 100 vuotta täyttäneiden naisten ja miesten määrät Suomen väestössä ajankohtana 31.12.2019: 100 vuotta täyttäneet Suomessa 31.12.2019 Ikä Miehet Naiset 100 68 278 101 40 220 102 14 117 103 17 70 104 10 35 105 1 18 106 1 6 107 1 8 108 0 3 109 0 0 110 0 1 Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne, tietokantataulu 11rd -- Väestö iän (1-v. 0-112) ja sukupuolen mukaan, 1972-2019 (linkki valmiiseen poimintaan)
Kaikkien aikojen myydyimmät kirjat Suomessa 2020 50 2.11.2020 Tilastokeskuksen Kulttuuritilaston taulukkopalveluun on koottu tietoja myydyimmistä kirjoista vuodesta 2000 lähtien. Luvut löytyvät Excel-tiedostosta 3.14 Myydyimmät kirjat 2019. Tietojen lähteenä on Suomen Kustannusyhdistys. Aiemmassa vastauksessa kysymykseen Mikä on Suomen painetuin kirja? on listattu suomalaisen kaunokirjallisuuden painetuimmat teokset vuoteen 2001 mennessä: Aleksis Kiven Seitsemän veljestä (1873, 1 506 000 kpl) Elias Lönnrotin Kalevala (1836, 1849 1 400 000 kpl) Johan Ludvig Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat (1848-1860 1 209 000 kpl) Väinö Linnan Tuntematon sotilas (1954, 708 000 kpl) sekä Aleksis Kiven Nummisuutarit (1864, 500 000 kpl). Lähteet: Wikipedia: Bestseller Stockmann, Doris, Bengtsson, Niklas &...
Löytyykö jostain tieto kuinka monta ihmistä on yhteensä ollut tehohoidossa koronan takia? 49 16.10.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronatilannetta kuvaavissa tilastotiedoissa ei tosiaan ilmoiteta sitä, kuinka moni henkilö on yhteensä ollut tehohoidossa koronan takia, vaan on keskitytty seuraamaan tehohoidon kuormitustasoa. Suosittelen ottamaan yhteyttä THL:n tietopalveluun.
Kuinka monta sähköpostia on lähetetty Suomessa vuonna 2019? 51 14.7.2020 Lähetettyjen sähköpostien määrää Suomessa ei ole tilastoitu. Tilastokeskuksen Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimuksesta käy ilmi, että sähköpostia käytti vuonna 2019 yhteensä 84 prosenttia 16–89 -vuotiaista suomalaisista: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_015_fi.html Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tuottaa muita tilastoja viestintäverkoista ja -palveluista: https://www.traficom.fi/fi/tilastot Tekstiviestien, multimediaviestien ja pikaviestipalveluiden käytön määrästä löytyy tietoa FiCom ry:n tietopaketista: https://www.ficom.fi/ict-ala/tilastot/tekstiviestit-multimediaviestit-ja-pikaviestipalvelut Statista-tietokannassa on arvioitu maailmanlaajuisesti päivittäin lähetettyjen sähköpostien...
Kuinka vanha mahtaa olla nuorin äiti Suomessa lapsensa syntymähetkellä? 84 10.7.2020 Tilastokeskuksen Syntyneet-tilaston aineiston mukaan vuosien 1990–2019 aikana elävän lapsen synnyttäneistä äideistä nuorin on ollut 12-vuotias. Tätä nuorempiakin äidiksi tulleita on voinut olla aiempien vuosien aineistoissa, mutta vanhemman tilastoaineiston läpikäyminen on jo melko työlästä. Niitä tarkasteltaessa pitäisi varmistaa, että syntynyt lapsi on syntyneiden vuositilastossa, eikä äiti ole synnyttänyt lasta esim. ennen kuin on muuttanut Suomeen. Tilastoon otetaan ne tapaukset, joissa äiti asui vakinaisesti Suomessa lapsen syntymähetkellä.
1929 vuonna syntyneitä elossa vuonna 2020 ? 57 1.7.2020 Tuoreimmat viralliset ja lopulliset väestörakennetiedot kuvaavat ajankohtaa 31.12.2019. Silloin Suomen väestöön kuului 13 060 vuonna 1929 syntyneitä eli niitä henkilöitä, jotka täyttivät vuoden 2019 aikana 90 vuotta. Väestörakennetilaston kotisivu löytyy osoitteesta: http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/index.html Tilaston taulukot löytyvät täältä: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/?tabl… Tiedot väestöstä iän mukaan saa poimittua taulukosta 11rd -- Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan, 1970-2019. Tässä ohjeita, kuinka tietokantatauluista saa poimittua tietoja: Klikkaa taulukkolistasta taulukon nimeä tai linkkiä ’Valitse osataulukko’. Jos taulukossa on pudotusvalikko, voit valita siitä muita luokituksia...
Mikä on Suomen satavuotiaiden lukumäärä vuosiluokittain ja sukupuolittain? 47 29.6.2020 Suomeen väestöön kuuluvien sata vuotta täyttäneiden määrät saa poimittua iän ja sukupuolen mukaan Tilastokeskuksen väestörakennetilaston tietokantataulusta 11ry -- Siviilisääty iän (1-v.)a sukupuolen mukaan, 1990-2019. Tässä valmis poiminta: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/sq/faa8451b-f746-4e4e-aff8-282c8549107d. Poiminta kuvaa tilannetta ajankohtana 31.12.2019. Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina vuoden viimeisenä päivänä. Esimerkiksi 101-vuotiaat ovat siis niitä henkilöitä, jotka ovat täyttäneet 101 vuotta vuoden 2019 aikana.
Kuinka moni Suomeen muuttanut on palannut takaisin kotimaahansa? 41 27.5.2020 Tilastokeskuksen muuttoliiketilastosta saa tietoa maastamuutosta Suomesta monelta eri kantilta. Tästä voi poimia tietoja maastamuutosta muuttomaan ja muuttajan syntymävaltion mukaan: Maahan- ja maastamuutto muuttomaan, sukupuolen ja syntymävaltion mukaan, 1990-2018 Esimerkiksi Kreikkaan muutti Suomesta vuonna 2018 yhteensä 172 Kreikassa syntynyttä henkilöä: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/sq/70e128c9-8734-4015-ae94-ffae5cfe9730.
Tilastopalvelussa saa luvut kokonaislainauksista ja lainaukset yhteensä, mikä näiden luvun kahden ero on? 53 13.5.2020 Kokonaislainaukseen sisältyy saadut kaukolainat, joita lainaus yhteensä -luvussa ei ole. Eli kokonaislainaus = lainaus yhteensä + saadut kaukolainat. Lukujen tulkintaan saa lisäapua yleisten kirjastojen tilastojen ohjeesta.
Montako lääkäriä on Yhdysvalloissa? 38 8.5.2020 OECD.Stat -tietokannan polusta Health > Health Care Resources > Physicians löytyy tieto lääkäreiden määristä maittain: https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=30171 Yhdysvalloissa lääkärin ammattia harjoittavia (practising physicians) oli vuonna 2017 OECD:n mukaan 849 126. OECD Data -sivulla on tiedot lääkäreiden määristä 1 000 asukasta kohti maittain: https://data.oecd.org/healthres/doctors.htm Lisäksi The Federation of State Medical Boards (FSMB) tekee omaa laskentaansa Yhdysvaltain lisensoiduista lääkäreistä (licensed physicians): https://www.fsmb.org/physician-census/
Kuinka yleistä oli hevosilla kulku oli 70-luvulla Stadissa? Olen syntynyt -59, asuin Puotinharjussa koko lapsuuteni. Siellä oli yksi hevonen jolla kärrättiin… 46 6.5.2020 Tarkkaa vastausta kysymykseen ei löytynyt. Maataloushallituksen Yleisestä maatalouslaskennasta 1969 löytyy kunnittaisia tietoja kotieläinten lukumääristä kunnittain. Luvuissa on kuitenkin mukana vain ne eläimet, joita oli yli yhden peltohehtaarin mailla, eli näihin ei lukeudu ne hevoset, jotka eivät olleet maatilakäytössä. Laskennan mukaan Helsingissä oli 15.6.1969 yhteensä 84 hevosta maatiloilla (sivulla 64).  Helsingin kaupungin liikennesuunnitteluosaston laatima Julkaisu Helsingin liikenteestä vuodelta 1976 valottaa eri liikennemuotojen käyttöä kaupungissa. Julkaisussa ei näy mainittavan hevosia lainkaan. Helsingin joukkoliikenteen kehityksestä voi lukea teoksesta Hevosomnibusseista metroon : vuosisata Helsingin joukkoliikennettä....
Onko mahdollista löytää mistään kunnan muuttovoitto tai -tappiotilastoa per postinumero? 62 21.2.2020 Postinumeroalueittaista muuttovoittoa/-tappiota ei ole saatavilla Tilastokeskuksen valmiista aineistosta. Tietoja on mahdollista tilata maksullisena erityisselvityksenä. Mikäli olet kiinnostunut tietojen tilaamisesta, ota yhteyttä: erityispalvelut@tilastokeskus.fi Lisätietoja hinnoista ja maksullisuudesta: https://www.stat.fi/tup/hinnat/index.html Avointa postinumeroalueittaista tietoa on saatavilla Paavo-tietokannasta: https://www.stat.fi/tup/paavo/index.html Kuntien avainluvut -palvelussa on laskettu kuntien välinen muuttovoitto/-tappio: https://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html
Mikä oli peruselintarvikkeiden hintataso 1800 - 1900 lukujen vaihteessa? Entä sotavuonna 1943? 56 28.1.2020 Peruselintarvikkeiden hintatason tietoja 1800 - 1900 lukujen vaihteessa ja sotavuonna 1943 voi katsoa seuraavista julkaisuista: Suomenmaan tilastollinen vuosikirja 1901:www.doria.fi/handle/10024/67197 > Avaa tiedosto > sivu 30 Suomen tilastollinen vuosikirja 1944–1945:www.doria.fi/handle/10024/69239 > Avaa tiedosto Muuta:www.jyrkinen.fi/historia/elintarviketilanne-1941-1942.html Lisätietoa: Kansallisarkisto
Montako lasta Suomessa syntyi 6.12.1960 62 9.12.2019 Tilastokeskuksella on tietoja syntyneistä päiväkohtaisesti vasta vuodesta 1987 alkaen. Lisätietoja: http://guides.stat.fi/historiallisentilastotiedonopas/syntyneet Kuukausitason tieto on saatavilla syntyneiden tilastosta, jonka kotisivu on http://tilastokeskus.fi/til/synt/index.html. Tilastoihin pääset vasemman navigaatiovalikon kohdasta ”Taulukot” tai suoraan tästä linkistä: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__synt/?tablelist=true. Tiedot saat poimittua taulukosta 3. 003 -- Elävänä syntyneet kuukausittain 1900 - 2018. Tässä ohjeita, kuinka tietokantatauluista saa poimittua tietoja: Klikkaa taulukkolistasta taulukon nimeä tai linkkiä ’Valitse osataulukko’. Jos taulukossa on pudotusvalikko, voit valita siitä...
Onko tilasto- tai jossain muussa tieteessä käsitettä, joka kertoisi sukupolven pituuden. 147 25.11.2019 Tilastokeskuksen ylläpitämässä Tilastokoulussa on kurssi Väestötieteen perusteet, jonka osiossa 9.5 Väestön uusiutuminen on seuraava maininta aiheesta: "Väestötieteessä sukupolven pituutena käytetään synnyttäneiden naisten keski-ikää. Tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa sukupolven pituus on noin 30 vuotta." Synnyttäneiden keski-ikä löytyy Tilastokeskuksen Syntyneet-tilastosta (ks. sivun lopusta taulukko Elävänä syntyneiden määrä, kokonaishedelmällisyysluku ja elävän lapsen synnyttäneiden keski-ikä 2009–2018). Pidempi aikasarja on saatavilla Suomen tilastollisesta vuosikirjasta, taulukosta 24.31 Väestöllisiä tunnuslukuja: keski-ikä 1991–2017.
Onko tilastoja kuinka moni synnyttäjä on ollut alle 18 vuotias lapsen siittämisen aikaan ja kuinka monesta tapauksesta on tehty ilmoitus viranomaisille? 95 19.11.2019 Tilastokeskuksen syntyneiden tilastossa on tietoja vain synnytyksistä äidin iän mukaan. Tilaston kotisivu löytyy täältä: http://tilastokeskus.fi/til/synt/index.html ja tilastotaulukot täältä: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__synt/?tablelist=true Tiedot saa poimittua esimerkiksi taulukosta 4. 004 -- Elävänä syntyneet sukupuolen, järjestysluvun ja äidin iän (1-v.) mukaan 1990 - 2017. Vuonna 2017 syntyi 101 lasta, joiden äiti oli synnytyshetkellä alaikäinen ja asui vakinaisesti Suomessa. Vuoden 2018 tiedot julkaistaan 4.12.2019, jolloin myös linkki taulukkoon voi muuttua. Tässä ohjeita, kuinka tietokantatauluista saa poimittua tietoja: Klikkaa taulukkolistasta taulukon nimeä tai linkkiä ’Valitse osataulukko’. Jos...
Onko jostain saatavilla joko laajempaa tai vaihtoehtoisesti kirjasto tai kunta kohtaista tilastotietoa lainatuimmista kirjoista pidemmältä aikaväliltä? Olisi… 81 19.9.2019 Valtakunnallisia tilastoja kirjastojen lainatuimmista kirjoista ei valitettavasti ole. Yksittäiset kirjastot, kunnat tai kirjastokimpat ovat tehneet tilastoja sen hetkisistä suosikeistaan, ja näiltä tahoilta saattaa olla saatavissa pidempiäkin aikasarjoja lainatuimmista kirjoista. Uusille suosikeille ei tietysti ole ehtinyt kertyä lainoja yhtä paljon kuin pitempään kirjastoissa olleille. Vanhalla kirjalla taas voi olla suuret lainaluvut, vaikka kirja ei enää usein menekään lainaan. Myös kirjojen uudet painokset vääristävät tilastoja, kun uusi painos alkaa kerätä tilastoa vanhemman ja kuluneemman jäädessä hyllyyn.
Onko olemassa useamman vuoden kattavaa tilastoa siitä, missä kunnassa/maakunnassa tms alueella on ollut paras marjasato puolukasta ja mustikasta. 56 17.9.2019 Luonnonvarakeskuksella (Luke) on marjahavainnot.fi -karttapalvelu, jossa on vuosittain mustikan, puolukan ja suomuuraimen kypsien marjojen, raakileiden ja kukkien havainnot Suomessa. Palvelun osoite on https://marjahavainnot.fi/#/kartta .
Mitkä ovat maat, joiden ulkomaankaupasta Suomen osuus ei ole merkityksetön? Ehkä kaksi prosenttia ulkomaankaupasta olisi sopiva ”karsintaraja”, jota voi toki… 86 29.7.2019 Nuo maat ovat Viro, Ruotsi, Latvia, Venäjä, Norja ja Liettua. Tieto perustuu Yhdistyneiden kansakuntien ulkomaankaupan vuoden 2018 tilastointiin https://comtrade.un.org/ .