Tilastokirjasto

Aihealue

Tilastot Suomesta, EU-maista sekä muista maailman maista.

Viimeisimmät vastaukset

212 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Kuinka monella prosentilla suomalaisista on nykyään Internet? 66 20.2.2024 Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tilasto tuottaa tietoja kotitalouksien ja väestön tieto- ja viestintätekniikan käytöstä. Tiedot kerätään kyselyllä ja julkaistaan kerran vuodessa. Tilaston mukaan 94 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista käytti internetiä vuonna 2023, ja 96,7 % prosentissa kotitalouksista oli internetyhteys. Luku pitää sisällään kaikki yhteydet, myös älypuhelinten yhteydet. Lähde: Tilastokeskus, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö.
Kuinka pitkä säde olisi piirrettävä Helsingin keskustasta, että sen sisälle mahtuisi puolet Suomen väkimäärästä? 82 14.2.2024 Tilastokeskuksen asiantuntija ystävällisesti tarkisti asian. Vastaus on 156 kilometriä. Se kattaa eteläisimmän palan Tampereen väestöstä ja suurimman osan Turkua.
Mitä 4.000.000 markalla vuonna 1949 olisi voinut ostaa ? Mikä oli esim. asuinhuoneistojen/liikehuoneistojen hintataso vaikkapa Turussa ? 48 9.2.2024 1900-luvun tilastot asuntojen hinnoista ja kaupoista eivät valitettavasti ole kovinkaan kattavia. Tilastokeskuksella on osakeasuntojen hinnoista vanhojen asuntojen osalta saatavilla Verohallinnon varainsiirtoveroaineistoon perustuvaa tietoa vuodesta 1987 lähtien neljännesvuosittain. Kiinteistönvälittäjien aineistoihin perustuvaa tietoa on saatavilla vuosilta 1970–1986. Paras aineisto 1900-alkupuolen luvun asuntojen hintatiedoille lienee Suomen Pankin julkaisu Asuntopalvelukset Suomessa 1860-1965. Muista hinnoista tuolta ajankohdalta löytyy jonkin verran tietoa Tilastokeskuksen julkaisuarkistosta löytyvästä Suomen tilastollisesta vuosikirjasta 1950. Siinä on taulukko elintarvikkeiden ym. keskihinnoista vuosina 1948-1950 sivulla 194. Tuon...
Mitkä ovat ne valtiot, joiden asukkaista enemmistö on syntyisin muualta? Ainakin Vatikaani ja Monaco taitavat olla, mutta löytyykö muitakin? 63 8.2.2024 Hei, YK:n väestötilasto-osasto julkaisee International Migrant Stock -tilastoa ulkomaalaisen väestön määristä eri maissa. Tiedot perustuvat kunkin maan virallisiin tietoihin. Vatikaanin sataa prosenttia on vaikea ylittää, ja monessa pienessä maassa ulkomaalaisten osuus väestöstä on suuri. Tilaston sivulta löytyy excel-muodossa taulukoita sekä ulkomaalaisten määristä että osuuksista.
Kuinka paljon 100 vuotta täyttäneitä oli Suomessa 31.12.2023 jaettuna vuosiikäryhmittäin sukupuolen mukaan? 52 25.1.2024 Tästä taulukosta näet väestön ennakkotilaston mukaiset 100 vuotta täyttäneiden miesten ja naisten määrät ajankohtana 31.12.2023 Suomessa: Ikä Miehet Naiset 100 83 440 101 39 268 102 20 127 103 9 77 104 10 34 105 7 17 106 3 10 107 1 3 108 1 3 109 1 2 110 0 1 Lähde: Tilastokeskus, väestön ennakkotilasto. Lopulliset luvut julkaistaan väestörakenne-tilastossa 19.4.2024.
Kuinka paljon väestöä asuu Suomessa Pori-Tampere-Kotka -linjan eteläpuolella (ko. kunnat mukaan lukien)? 60 17.1.2024 Jos vedetään suora linja Porista Tampereelle ja Tampereelta Kotkaan, näyttäisi sen eteläpuolelle jäävän kaikki Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen kunnat sekä Kanta-Hämeen ja Uudenmaan kunnat lähes kokonaan. Kymenlaakson, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Satakunnan kunnista linjan eteläpuolelle jäävät osittain tai kokonaan nämä kunnat: Kymenlaakso: Kotka ja Pyhtää Pirkanmaa: Akaa, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski ja Vesilahti Päijät-Häme: Hollola, Kärkölä, Lahti ja Orimattila Satakunta: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Nakkila, Pori, Rauma, Säkylä ja Ulvila Yhteenlaskettu väkiluku Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen ja Uudenmaan kunnissa sekä yläpuolella...
Montako 103 vuotiasta oli 31.12.2023 47 17.1.2024 Tilastokeskus julkaisee vuotta 2023 koskevat lopulliset väestörakennetiedot 19.4.2024, jolloin on saatavilla 103-vuotiaiden määrä 31.12.2023. 31.12.2022 103-vuotiaita henkilöitä oli 81. Tieto löytyy Tilastokeskuksen tietokantataulukosta 11rd -- Väestö iän (1-v. 0-112) ja sukupuolen mukaan, 1972-2022. Vuoden 2023 tieto päivittyy samaan taulukkoon. Ohjeita Tilastokeskuksen taulukoiden käyttöön  
Vuonna 2022 Suomessa syntyi elävänä 44951 lasta ja kokonaishedelmällisyysluku oli 1,32. Jos kuvitellaan jokin toinen elävänä syntyneiden määrä vuodelle 2022,… 82 9.1.2024 Kokonaishedelmällisyyslukuun vaikuttaa syntyvien lasten määrän lisäksi myös hedelmällisessä iässä olevien naisten määrä väestössä. Yleisellä hedelmällisyysluvulla tarkoitetaan elävänä syntyneiden lasten määrää keskiväkiluvun tuhatta 15–49-vuotiasta naista kohden. Tietyn vuoden keskiväkiluku taas on kahden peräkkäisen vuoden väkilukujen keskiarvo. Kokonaishedelmällisyysluku saadaan laskemalla yhteen yhdelle ikävuodelle lasketut hedelmällisyysluvut. Näin saatu luku tarkoittaa laskennallista lasten määrää, jonka nainen synnyttää kyseisen vuoden hedelmällisyyden pysyessä voimassa naisen koko hedelmällisen kauden edellyttäen, ettei hän kuole ennen tämän kauden päättymistä.
Montako ihmistä kuolee vuorokaudessa kaikki kuolema yhteensä 48 8.1.2024 Tilastokeskus julkaisee vuositilastoja kuolleista. Tuoreimman tilaston mukaan vuonna 2022 kuoli hiukan yli 63 000 ihmistä. Kuolemat eivät toki jakaudu vuorokausille aivan tasaisesti, mutta suuntaa antaa jos kuolleiden määrän jakaa vuoden vuorokausilla. Tällöin keskimääräisenä päivänä kuolee vajaa parisataa ihmistä.
Mikä on pahin trombi, mitä Suomi on koskaan kokenut? 61 27.12.2023 Ilmatieteen laitos kertoo verkkosivustonsa Trombit Suomessa-teemaosiossa, että voimakkain Suomessa havaittu trombi on F4-luokkaa. Tuossa koosteessa ei kuitenkaan mainita milloin ja missä tämä trombi on ilmennyt, mutta Ylen artikkelissa Pyörretuulia eli trombeja havaitaan Suomessa keskimäärin neljätoista vuosittain vuodelta 2012 puhuttaneen juuri tästä "voimakkaimmasta tunnetusta trombista", joka nähtiin siis Kiuruvedellä heinäkuussa 1934. Tarkempia tietoja trombeista voit kysyä Ilmatieteen laitoksen Ilmastopalvelusta.  
Öljyä on pumpattu reilu vuosisata. Alkujaan sitä saatiin omalla paineellaan maasta mutta myöhemmin apuna on käytetty vettä. Onko olemassa arviota paljonko… 76 22.12.2023 Valitettavasti tällaista tietoa ei kootusti ole helposti löydettävissä. Tästä Global Energy Monitor Wikin artikkelista löytyy joitain arvioita vedenkulutuksesta kokonaisen kentän ja yksittäisen porauksen osalta.  Kansainvälinen energiajärjestö IEA voisi olla taho, joka keräisi tällaista tietoa ja jolta tätä kannattaa tiedustella.
En löytänyt tietoa kuinka monta Neuvostoliittolaista kenraalia kuoli Talvisodassa. Stalin teloitti useita upseereja 30-luvun puhdistuksissa, mutta kuoliko… 75 11.12.2023 Tällainen tieto löytyy parhaiten venäläisistä arkistotiedonlähteistä, mahdollisesti joko kuolemansyytilastoista tai sotaan liittyvistä tilastoista. Suomalaiset väestötilastot kattavat vain suomalaisten sodassa kuolleisuuden, ja näihin tietoihin voi tutustua esimerkiksi Doria-julkaisuarkiston julkaisussa Kuolemansyyt vuosina 1939 ja 1940. Tietoa kuolleiden tilastoinnista Suomessa löydät Tilastokeskuksen Historiallisen tilastotiedon oppaasta.  
Kuinka paljon Suomessa mahtaa olla aikuisia ihmisiä, jotka eivät osaa lukea, jos tällä tarkoitetaan sitä, että he eivät osaa lukea ollenkaan? Eivät osaa lukea… 170 5.12.2023 Väestön lukutaidosta ei kerätä Suomessa tietoja mihinkään rekisteriin, joten kattavaa tietoa lukutaidottomien määrästä ei valitettavasti ole. OECD:n kansainvälinen aikuisten otospohjainen taitotutkimus PIAAC mittaa aikuisten lukutaitoa, numerotaitoa ja soveltavia ongelmanratkaisutaitoja, mutta lukutaidottomien henkilöiden määrää ei sen tuloksista saa. Niilo Mäki Instituutissa on tutkittu kehitysvammaisten lukutaitoa erikseen. Heillä saattaisi olla jotain arviota siitä, mikä osuus kehitysvammaisista on lukutaidottomia.
Kuinka suuri osuus suomalaisista on käynyt ammattikoulun? 59 5.12.2023 Tilastokeskuksen tutkintorekisterin vuoden 2022 tietojen mukaan ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneita oli 15 vuotta täyttäneessä väestössä 1 996 236 henkilöä, eli 42,3%. Näistä 1 404 873:lla henkilöllä eli 29,7%:lla ammatillinen peruskoulutus oli korkein suoritettu tutkinto.  Erikoisammattitutkinnon suorittaneita oli 113 683 henkilöä ja ammattitutkinnon suorittaneita oli 310 311 henkilöä. Kahteen jälkimmäiseen ryhmään voi kuulua osin samoja henkilöitä kuin ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneisiin, eli heitä ei suoraan voi lisätä joukkoon.
Kuinka paljon diagnosoimattomia ad/hd ihmisiä arvioidaan olevan ikäluokassa 55-85 vuotiaissa? 80 29.11.2023 On hyvin vaikea sanoa mitään määrää. Terveyskirjaston ADHD-artikkelissa on mainittu häiriön esiintyvyydestä https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00353. Diagnosoimattomista sairauksista ei erikseen ole tietoa saatavissa. Kelan lääkekorvaustilastojen perusteella on mahdollista arvioida lääkityksen saaneiden määrää iän mukaan, mutta määrä näyttäisi olevan kysytyssä ikähaarukassa verrattain pieni. Diagnosoimattomien henkilöiden määrän voisi ikäryhmässä siten ajatella olevan suunnilleen samaa suuruusluokkaa kuin esiintyvyys ylipäätään. On syytä huomioida että myös arvioon esiintyvyydestä liittyy monenlaista epävarmuutta.
Montako lento-onnettomuutta maailmassa tapahtuu vuosittain? 86 20.11.2023 Hei, International Air Transport Association (IATA) raportoi lento-onnettomuuksia: https://www.iata.org/en/pressroom/2023-releases/2023-03-07-01/Onnettomuustutkintakeskuksen sivuilta löytyy tiedot lentoliikenneonnettomuuksista Suomessa vuosittain http://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/ilmailuonnettomuuksientutkinta.html Traficomin ilmailuonnettomuustilastosta saat tietoja yleis- ja harrasteilmailun onnettomuuksista: https://tieto.traficom.fi/fi/tilastot/ilmailuonnettomuustilasto
Mikä on kylmin pakkasaste, minkä Ivalo on kokenut? 79 15.11.2023 Ilmatieteen laitoksella on säähavaintoasema Ivalon lentoasemalla, ja säähavaintoja on kerätty asemalla vuodesta 1957 lähtien. Tietoja voi ladata Ilmatieteen laitoksen Havaintojen lataus -palvelusta. Päivittäishavaintoja päivän alimmasta lämpötilasta Ivalon lentoasemalta on palvelussa vuodesta 1959 lähtien. Niiden mukaan alin lämpötila havaintoasemalla on mitattu 27.1.1999, jolloin lämpötila on ollut -48,9 astetta.
Montako prosenttia vuonna 1900 syntyneistä suomalaisista kirjoitti ylioppilaaksi? Tai olisiko mistään saatavissa tieto kaikilta vuosilta? 83 14.11.2023 Tilastokeskuksella on avoimessa tietokannassaan aikasarja ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrästä vuodesta 1910 lähtien: Ylioppilastutkinnon suorittaneet 1910–2022. Lähde: Tilastokeskus, Opiskelijat ja tutkinnot, tietokantataulukko 13nc -- Ylioppilastutkinnon suorittaneet, pitkä aikasarja, 1910–. Valitettavasti aikasarjassa on vain tutkinnon suorittaneiden määrät, ei väestöön suhteutettuja määriä. Suomen vuosisata -julkaisussa on sivulla 40 kuvio, josta voi tarkastella ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuutta 18-vuotiaasta väestöstä. Ikärajaus on tässä hieman ongelmallinen, sillä monet ovat voineet suorittaa ylioppilastutkinnon hieman myöhemmin: Vuodesta 1950 lähtien ikäryhmittäisiä tietoja ylioppilastutkinnon suorittaneiden...
Mistähän löytää Maatalouslaskentojen 1900 ja 2000 kaikki tuloskirjat? Jotakin on sinne tänne ripoteltu, mutta esim. Metsoon luetteloituja 1990 kirjoja ei… 84 7.11.2023 Tilastokirjastosta löytyy vuoden 1990 Maatalouslaskenta-julkaisut. Sahalahden osalta on seuraavia tietoja, ajankohdalta 1.6.1990: Maatilojen lukumäärä: 160 Nautaeläinten lukumäärä: 1185 Sikojen, lampaiden (6 kk ja yli), karitsojen (alle 6 kk) ja vuohien lukumäärä: 1662, 11, 15 ja 2 Siipikarjan ja mehiläisyhdyskuntien lukumäärä: 242916 ja 4 Hevosten lukumäärä: 58 Käytössä olevat koneet ja laitteet:   maataloustraktorit 224 metsätraktorit 1 metsäperävaunut, traktorireet 14 raivaussahat 44 juontovintturit 37 leikkuupuimurit 55 lämminilmakuivurit 53 kylmäilmakuivurit 34 putkilypsykoneet 17 lypsykoneet sankomalli 15 maidonjäähdytyssäiliöt 31 polttonestesäiliöt 175 Lähde: Maatalouslaskenta 1990. Osa 2, Kunnittaiset tuloksetvat...
Kuinka paljon peruskoulu maksaa euroissa per lapsi? Entä lukio ja ammattikoulu? 55 19.9.2023 Hei, pääset tarkastelemaan kustannuksia koulutuskohtaisesti Opetushallituksen kustannustilastoista: https://vos.oph.fi/rap/kust/v21/raportit.html