Tilastokirjasto

Aihealue

Tilastot Suomesta, EU-maista sekä muista maailman maista.

Viimeisimmät vastaukset

142 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Kun lapsi kuolee tapaturmaisesti esim. hukkuu kotirantaan tai jää oman isän ajaman traktorin/työkoneen alle. Eli lapsen vanhempi on osallisena oneettomuuteen… 92 16.9.2021 Lapsen kuoleman vaikutusta vanhempien parisuhteeseen on tutkittu useassakin tutkimuksessa. Esimerkiksi Sosiaalilääketieteen Aikakauslehdessä julkaistussa artikkelissa Vanhempien parisuhteeseensa toivoma tuki lapsen kuoleman jälkeen kerrotaan, että lapsen kuoleman kokeneiden parien joukossa erot ovat yleisempiä kuin muilla pareilla. Eri kuolemansyiden vaikutusta vanhempien parisuhteeseen on tutkittu vain vähän. Esimerkiksi Family Science -lehdessä julkaistussa artikkelissa Bereavement and divorce: Does the death of a child affect parents’ marital stability? esitetään, että jos toinen vanhempi on ollut osallinen lapsen kuolemaan, voi puolisoiden surureaktiot poiketa toisistaan. Artikkelissa kuitenkin kerrotaan, että vähäinen tutkimus...
Kuinka monta 1945 syntynyttä on elossa? 63 3.9.2021 Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Suomessa syntyi vuonna 1945 yhteensä 95 758 lasta. Vuoden 2020 lopussa Suomen väestöön kuului 59 702 henkilöä, jotka olivat 1945 syntyneitä eli tuolloin 75-vuotiaita. Jälkimmäinen luku ei kuitenkaan tarkalleen ottaen kuvaa sitä, kuinka moni vuonna 1945 Suomessa syntyneistä lapsista on elossa, sillä osa heistä on sittemmin muuttanut ulkomaille, ja vastaavasti Suomeen on vuosien saatossa muuttanut henkilöitä, jotka ovat syntyneet vuonna 1945, mutta jossain muussa maassa kuin Suomessa. 75-vuotiaiden ryhmä koostuu siis niistä vuonna 1945 syntyneistä henkilöistä, jotka asuivat Suomessa vakinaisesti vuoden 2020 lopussa riippumatta siitä, missä maassa he ovat syntyneet. Laskennallisten kuolleisuus- ja...
Tutkin perheen kuvaa suomalaisissa lasten kuvakirjoissa. Minua kiinnostaa millaisia kuvakirjoja oli suosituimpia viime aikoina kirjastoissa. Onko mahdollista… 51 20.8.2021 Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto kerää vuosittain lainauskorvausten tilittämistä varten teoskohtaiset tiedot koko Suomen kirjastojen lainaustapahtumista ja on näiden tietojen pohjalta koostanut vuoden 2019 lainatuimpien kirjojen listat: https://www.sanasto.fi/lainatuimmat2019/ Muutoin yhteisiä tilastoja kirjastojen lainatuimmista kirjoista ei ole, mutta monet kirjastot julkaisevat omia listauksiaan lainatuimmista kirjoista. Tässä joitakin esimerkkejä: Helmet-kirjaston eli pääkaupunkiseudun kirjastojen lainatuimmat lastenkirjat 2020: https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Vinkit/Lainatuimmat_la… Pirkanmaan PIKI-kirjastojen lainatuimmat teokset 2020: https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/-/mita-piki-luki-ja-...
Kuinka monella on Suomen kansalaisuus eli mikä on Suomen kansalaisten lukumäärä? 45 19.7.2021 Tilastokeskuksen väestörakennetilasto https://stat.fi/til/vaerak/index.html kertoo Suomen väestön määrän vuoden lopussa. Väestön voi jakaa kansalaisuuden mukaan. Vuoden 2020 lopussa Suomen väkiluku oli 5 533 793 henkeä, joista Suomen kansalaisia oli 5 254 876 henkeä. Ulkomaan kansalaisten osuus oli viisi prosenttia.
Pohdin Suomen maaseudun autioitumista ja tähän liittyen selvittelin väestön jakautumista maassa. Suomen väestöllinen keskipiste, Weberin piste, löytyi useasta… 74 16.7.2021 Suomen tilastollisen vuosikirjan 2020 taulukossa "24.1 Väestöntiheys 1.1.2020" näkyy karttakuviossa leikkausviiva, joka jakaa väestön pohjois-eteläsuunnassa puoliksi. Tässä linkki vuosikirjan taulukkolistaukseen: https://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/vuosikirja2020/html/suom00… Suora linkki taulukkoon (xlsx): https://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/vuosikirja2020/data/vaest_… Itä-länsisuunnassa leikkausviivaa ei ole valmiiksi laskettuna, mutta sen laskentaa voi tiedustella Tilastokeskuksen erityispalveluista osoitteesta: erityispalvelut@tilastokeskus.fi
Mitkä yksityiset elinkeinonharjoittajat, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat (pl. Lidl Suomi Ky) liikevaihdoltaan Suomen suurimpia? 34 28.5.2021 Tilastokeskuksella ei ole valmiina listausta Suomen suurimmista yrityksistä oikeudellisen muodon mukaan, mutta sellainen on mahdollista tilata maksullisena toimeksiantona Tilastokeskuksen yritysrekisteristä. Yhteystiedot listauksen tilaamista varten Yritysrekisterin hinnasto
Esivanhempani on saanut sakot käräjillä 1793. 10 taaleria oli tuomio mutta mitä se olisi tämän päivän euroissa?! 100 26.5.2021 Ruotsin Ekonomiska museet -museolla on sivuillaan rahanarvonlaskuri, jolla voi muuntaa hyvinkin vanhoja eri valuuttoja Ruotsin nykykruunuiksi: Räkna ut penningvärdet.
Miten selvitän Suomen suurimmat työnantajat? Onko valmista tilastoa olemassa? 136 19.5.2021 Tilastokeskuksella ei ole valmiina listausta Suomen suurimmista työnantajista, mutta sellainen on mahdollista tilata maksullisena toimeksiantona Tilastokeskuksen yritysrekisteristä. Listaukseen voidaan ottaa mukaan yritykset, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja julkisyhteisöt. Listaan tulostetaan y-tunnus, organisaation nimi ja henkilöstömäärä. Myös organisaation päätoimiala voidaan tulostaa listaan tarvittaessa. Henkilöstön määrä kerrotaan listassa henkilötyövuosina. Konsernia ei huomioida. Tuorein saatavilla oleva henkilöstön määrään perustuva Suurimmat työnantajat Suomessa -listaus perustuisi nyt tilatessa vuoden 2019 vuositilaston tietoon.Yhteystiedot listauksen tilaamista vartenYritysrekisterin hinnasto
Kun eräs kahvinpaahtimo ja maustetehdas kertoo olevansa Vallilasta, esimerkiksi "terveiset Vallilasta" ketsupin televisiomainoksessa, niin onko tosiasia, että… 82 8.2.2021 Helsingin karttapalvelusta voi tarkistaa kaupunginosien rajojen sijainnit. Kaupunginosien rajat saa näkyviin kohdasta Aineistot > Aluejaot > Kaupunginosat. Alppiharjun ja Vallilan raja kulkee Aleksis Kiven katua Sturenkadun ja Hämeentien välissä.
Onko tutkittu, kuinka monessa abortissa taustavaikuttajana on ollut alkoholi? Tarkoitan siis esim. sitä, että seksuaalisessa kontaktissa on oltu päihtyneenä ja… 53 5.2.2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii ja tilastoi raskaudenkeskeytyksiä. https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lis… THL:n tilastoraportissa käsitellään myös raskaudenkeskeytysten taustatietoja. Sosiaaliset syyt ovat ylivoimaisesti yleisimmin käytetty raskaudenkeskeytyksen peruste. Tämän tarkemmin raportti ei erittele näitä syitä. Laissa on määritelty perusteet raskauden keskeyttämiselle:https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/ehkaisyneu…
Kuinka suuri osa suomalaisista elää koko elämänsä ilman pidempiaikaisia reseptilääkityksiä? 55 1.2.2021 Kelan tilastoista selviää lääkekorvauksien saajat vuosittainhttps://www.kela.fi/tilastot-aiheittain/korvatut-reseptit . Tämän perusteella voi arvioida reseptilääkkeitä saavien henkilöiden määrän vuositasolla. Alueellisesta sairastavuudesta Suomessa on tilastotietoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksellahttp://www.terveytemme.fi/sairastavuusindeksi/index.html .  
Muistan lukeneeni jostain, että Yhdysvalloissa ja Japanissa on huomattu, että elintason noustua ei poikia enää synny tyttöjä enempää ainakaan niin selvästi… 59 25.1.2021 YK kerää World Population Prospects 2019 -sivullensa koko maailmaa koskevia väestötilastoja. Tähän Excel-tiedostoon on koottu maittaisia tietoja syntyneiden lasten sukupuolijakaumasta (poikien määrä suhteessa tyttöjen määrään) aina vuodesta 1950 lähtien: Sex Ratio at Birth (SRB) (XLSX, 75 KB).
Onko tietoa,milloin ensimmäinen suomALAINEN ELI,JOKA ELÄESSÄÄN TÄYTTI 100 VUOTTA. Entä montako satavuotiasta oli Suomessa esim .maamme itsenäistyessä 1917… 53 19.1.2021 Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan vuonna 1917, kun Suomi itsenäistyi, ei ollut yhtään satavuotiasta asukasta. Vuonna 1940 heitä oli ensimmäisen kerran kerralla jo 14 henkilöä.
Onko Suomen tilastoja saatavilla samoin reaaliaikaisina kuin alla olevan linkin takana maailman tilastot? Suomen osalta löysin vain vuoden 2019 tilastoja… 48 15.12.2020 Worldometersin tiedot eivät ole reaaliaikaisia tietoja, vaan ne perustuvat luotettavien tahojen arvioihin. Esimerkiksi väestöön liittyvät tiedot perustuvat mm. YK:n väestöennusteeseen. Worldometersin FAQ-sivulla kerrotaan kysymyksen Are the numbers on the home page live counters for population, food, energy, and health real? kohdalla näin: For these counters, we show estimated current numbers based on statistics and projections from the most reputable official organizations. Our sources include the United Nations Population Division, World Health Organization (WHO), Food and Agriculture Organization (FAO), International Monetary Fund (IMF), and World Bank. We analyze the available data, perform statistical analysis, and build our...
Kuinka monta sukupuolenvaihdosleikkausta Suomessa tehdään vuosittain kirurgisesti Helsingin ja Tampereen yliopistosairaaloissa? Kuinka paljon tehdään… 109 11.12.2020 Tarkkoja vastauksia kysymyksiisi sukupuolenkorjausleikkauksista ei löytynyt valmiina verkosta. Ylellä on pari artikkelia, joista löytyy tietoja sukupuolenkorjausleikkausten määristä. Artikkelissa “Seksuaalinen nautinto säilyy” – Pääsimme ensimmäisinä Suomessa kuvaamaan sukupuolenkorjausleikkausta (26.2.2018) kerrotaan, että vuonna 2003 Suomessa tehtiin kymmenen sukupuolenkorjausleikkausta, kun nykyään vuodessa tehdään 60 leikkausta. Artikkelissa Mieheksi ja takaisin (8.12.2019) (https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/12/08/27-vuotias-nita-katuu-sukupuolensa-korjaamista-mieheksi-toivon-etta-olisi-ollut) taas kerrotaan näin: Vuosina 2003–2007 [sukupuolenkorjaushoitojen] tutkimusjaksolle hakeutui vuosittain noin 20 täysi-ikäistä potilasta,...
Lukemisen kanssa puuhaavat ja asiasta tietävät: tiedättekö paljonko Suomessa luetaan verrattuna muihin maihin? Olen ollut siinä luulossa, että Suomi on ahkeraa… 71 7.12.2020 Täysin vertailukelpoisia, kaikkia maailman maita koskevia tilastoja lukemisesta ei taida löytyä. Verkosta löytyvien tilastotietojen lähteet ovat erilaisia kyselytutkimuksia, joiden laadintatavoista ei löydy kovinkaan paljon tietoa. Euroopan osalta vertailukelpoista tilastotietoa lukemisesta laatii Euroopan komission tilastovirasto Eurostat. Tilastotietoja eurooppalaisten lukemiseen käyttämästä ajasta löytyy Eurostatin World Book Day -uutisesta. Tilastojen mukaan virolaiset käyttivät enemmän aikaa kirjojen lukemiseen kuin suomalaiset.
Kysyisin koronasta. on ainakin kaksi sivustoa, joilla seurataan hyvin tarkasti korona tautiin sairastuneita ja kuolleita. 1 - on https://www.worldometers.info… 65 18.11.2020 Koronatilanteesta löytyy tietoja monelta eri taholta. Näistä luotettavin on maailman terveysjärjestö WHO: WHO: Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic - ajantasaista tietoa koronan levinneisyydestä WHO: Coronavirus disease (COVID-19) Situation Dashboard - koronatilanne kartalla WHO: Situation reports - viikoittaisia tilannetiedotteita Mainitsemiasi lähteitä voidaan kyllä myös pitää hyvinä. Niissä on käytetty pääasiallisena tiedonlähteenä WHO:n koronatietoja, mutta lisäksi tietoja poimitaan muista, mm. kansallisista lähteistä. Erot luvuissa johtunevat käytettyjen lähteiden eroista ja tietojen päivitystahdista. Globaalissa mittakaavassa lukujen erot eivät kuitenkaan ole kovin merkittäviä.
Suomen yli 100-vuotiaiden lukumäärä vuosiluokittain, miehet ja naiset eriteltynä, vuonna 2020? 266 3.11.2020 Tässä on 100 vuotta täyttäneiden naisten ja miesten määrät Suomen väestössä ajankohtana 31.12.2019: 100 vuotta täyttäneet Suomessa 31.12.2019 Ikä Miehet Naiset 100 68 278 101 40 220 102 14 117 103 17 70 104 10 35 105 1 18 106 1 6 107 1 8 108 0 3 109 0 0 110 0 1 Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne, tietokantataulu 11rd -- Väestö iän (1-v. 0-112) ja sukupuolen mukaan, 1972-2019 (linkki valmiiseen poimintaan)
Kaikkien aikojen myydyimmät kirjat Suomessa 2020 121 2.11.2020 Tilastokeskuksen Kulttuuritilaston taulukkopalveluun on koottu tietoja myydyimmistä kirjoista vuodesta 2000 lähtien. Luvut löytyvät Excel-tiedostosta 3.14 Myydyimmät kirjat 2019. Tietojen lähteenä on Suomen Kustannusyhdistys. Aiemmassa vastauksessa kysymykseen Mikä on Suomen painetuin kirja? on listattu suomalaisen kaunokirjallisuuden painetuimmat teokset vuoteen 2001 mennessä: Aleksis Kiven Seitsemän veljestä (1873, 1 506 000 kpl) Elias Lönnrotin Kalevala (1836, 1849 1 400 000 kpl) Johan Ludvig Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat (1848-1860 1 209 000 kpl) Väinö Linnan Tuntematon sotilas (1954, 708 000 kpl) sekä Aleksis Kiven Nummisuutarit (1864, 500 000 kpl). Lähteet: Wikipedia: Bestseller Stockmann, Doris, Bengtsson, Niklas &...
Löytyykö jostain tieto kuinka monta ihmistä on yhteensä ollut tehohoidossa koronan takia? 394 16.10.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronatilannetta kuvaavissa tilastotiedoissa ei tosiaan ilmoiteta sitä, kuinka moni henkilö on yhteensä ollut tehohoidossa koronan takia, vaan on keskitytty seuraamaan tehohoidon kuormitustasoa. Suosittelen ottamaan yhteyttä THL:n tietopalveluun.