Eduskunnan kirjasto

Oikeudellinen tieto, eduskuntatieto, tiettyjä yhteiskuntatiedon erityisalueita – mm. politiikka, kansainväliset suhteet, kansainväliset järjestöt, yhteiskuntahistoria, Euroopan unioni – sekä viranomaistieto.

Viimeisimmät vastaukset

427 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Valtiopäivien avajaiset pidettiin tänä vuonna 7. helmikuuta. Avajaisten jälkeen oli kahvitilaisuus Eduskuntatalon Valtiosalissa. Ylen lähetyksen mukaan… 69 23.2.2024 Eduskuntatalon ravintolasta saatu vastaus: Eduskuntatalon ravintolalla on pitkä yhteistyö Omnian kanssa ja se mahdollistaa valtiopäivien avajaisissa ainutlaatuisen työharjoittelukokemuksen ryhmälle tarjoilijoita. Tarjoilijoita ohjaavat ja tukevat ravintola-alan ammattilaiset.   Valtiopäivillä tarjottavat kahvileivät ovat pääsääntöisesti Eduskunnan omasta keittiöstä, mutta joidenkin tuotteiden osalta ravintola tekee yhteistyötä kotimaisten kumppaneiden kanssa. Tarjoiluissa painottuu aina kotimaisuus. Astioiden osalta ravintolalla on yhteistyökumppani, joka toimittaa astiat suuriin tilaisuuksiin.
Onko Suomessa yhdistystä tai muuta resurssia, joka on keskittynyt luonnonoikeusteorioihin? 24 22.2.2024 Suomen oikeusfilosofinen yhdistys SOFY ry voisi olla etsimäsi kaltainen yhdistys. Sieltä löytyy esimerkiksi oikeusfilosofi, joka erikoistunut luonnonoikeusteorioihin. https://www.sofy.fi/oikeusfilosofit-suomessa/oskari-juurikkala/  
Minulla on tällainen hopeinen 813 mitali, jossa on J.K. Paasivenkuva ja toisella puolella Porkkalan kartta. Koskee ilmeisesti Porkkalan palautusta ja… 36 22.2.2024 Asiaa voisi tiedustella sekä Paasikivi-seurasta että Kirkkonummen kunnasta (Porkkala kuuluu nykyään Kirkkonummeen). Yhteystiedot: office@paasikivi-seura.fi   kirjaamo@kirkkonummi.fi     
Missä säädetään metsänhoitajan arvonimestä? Voiko EU-ulkomaassa vastaavan maisterintutkinnon suorittanut henkilö käyttää metsänhoitajan arvonimeä? 60 9.2.2024 Metsänhoitajaksi kutsutaan metsätieteellisestä koulutusohjelmasta valmistuneita maistereita. Kyseessä on siten valmistumiseen liittyvä arvo, eikä erikseen myönnettävää arvonimi (verraten ylimetsänhoitajan arvonimeen, jonka myöntää presidentti: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000381)
Kuulin että eduskunta on päättänyt että haavoittuneesta eläimestä ilmoittaminen maksaa nyt ilmoittajalle 600 euroa... Mikä uutinen on kyseessä? Toiv. kuulin… 80 9.2.2024 Maksu koskee vapaaehtoista hoitotoimintaa, joka uuden eläinten hyvinvointilain myötä muuttuu ilmoituksenvaraiseksi (muu kuin ensiapuluontoinen hoitotoiminta) ja tuo ilmoitus maksaa. Haavoittuneen eläimen voi edelleen ilmoittaa asiantuntijalle tai hätäkeskukseen. Suomen eläinsuojeluyhdistyksen sivulta löytyy ohjeita, https://sey.fi/elain-hadassa/luonnonelain-hadassa/. Uutisia maksusta: SEY järkyttyi: Vapaaehtoisille lätkäistään 620 euron maksu eläinten auttamisesta: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/sey-jarkyttyi-vapaaehtoisille-latkaistaan-620-euron-maksu-elainten-auttamisesta-taysin-kohtuuton/8871002#gs.4rl7un 620 euron maksua eläinten auttamisesta kohtuullistetaan "murto-osaan" – hoitoloiden toiminnan jatko oli uhattuna: https://www...
Mitkä ovat Intian ja Pakistanin suhteet? 26 8.2.2024 Suhteisiin voi perehtyä Eduskunnan kirjaston kokoelman kautta. Tässä viitelista ko. aiheesta: https://eduskunnankirjasto.finna.fi/Search/Results?hiddenFilters%5B%5D=…   Tuoreempia uutisia aiheesta löytyy Economic Timesista: https://economictimes.indiatimes.com/topic/india-pakistan-relations    
Kun eduskunta valitsee puhemiehen ja varapuhemiehet, millä tavalla valitaan edustajat tarkastamaan äänestysliput eli laskemaan äänet? Onko siitä mitään… 51 7.2.2024 Eduskunnan nykykäytäntöä äänestyslippujen tarkastajien valinnassa ohjaa eduskunnan vaalisääntö (250/2000): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000250 Sen 6 §:n 2. momentissa todetaan: "Puhemies määrää neljä edustajaa avustamaan äänestyslippujen tarkastamisessa, annettujen äänten julkilukemisessa ja äänten laskemisessa." Sen tarkemmin asiasta ei säädetä. Käytännössä puhemies toteaa suurimpien eduskuntaryhmien ilmoittamat henkilöt. Puhemies ei siis heitä valitse. Historiassa käytäntö on voinut olla eri. Esimerkiksi P. E. Svinhuvud tapasi kutsua ääntenlaskijoiksi edustajia, joiden nimi viittasi kalaan (Kala, Kuha, Lohi, Gädda).
Minä vuonna alkoimahdollisuus kotona äänestämiseen? 25 1.2.2024 Kotiäänestyksen mahdollistavat lainmuutokset tulivat voimaan 1.3.1988. Ensimmäiset vaalit olivat kunnallisvaalit lokakuussa 1988. Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamisesta (80/1988). Ks. 6 a luku Ennakkoäänestys kotona 80 § (L 80/1988) . Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan (kotiäänestys) siinä kunnassa, jonka äänestysalueen vaaliluetteloon hänet on merkitty, niin kuin tässä luvussa säädetään. Muut äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1988/19880080#...
Kansalaisaloite.fi -sivuilla on paljon aloitteita. Onko tietoa kuinka moni aloite päätyy eduskuntaan ja kuinka moni on mennyt läpi? Entä saako sinne tehdä ihan… 35 31.1.2024 Kansalaisaloitteen tulee kohdistua yhteen asiakokonaisuuteen ja siinä tulee aina olla mukana perustelut. Aloitteen on koskettava asiaa, joka kuuluu eduskunnan lainsäädäntövallan alaisuuteen. https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/Kansalaisvaikuttamisen_tietopaketti/Sivut/Vaikuttamisen-areenat.aspx Kansalaisaloitelaissa (12/2012) on kansalaisaloitteelle vain vähäiset muoto- ja sisältövaatimukset. Eduskunnan verkkosivuilla on tilastoja kansalaisaloitteista, muun muassa päivitettävät tilastot eduskuntakäsittelyyn edenneistä, käsittelyssä olevista sekä hyväksytyistä kansalaisaloitteista. https://www.eduskunta.fi/FI/valtiopaivaasiat/Sivut/Kansalaisaloitteet.aspx
Mitä tarkoittaa good will -takuu auton tms. korjauksessa? 58 30.1.2024 Goodwill-käsitteestä käytetään myös nimitystä liikearvo. Liikearvo on yrityksen taseen osa. Liikearvo merkitään aineettomaan omaisuuteen, ja se syntyy yleensä yrityskaupan yhteydessä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivulla on kattava tietopaketti liittyen autojen huoltoihin ja korjauksiin. https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/autot-ja-pysakointi/autojen-huollot-… Lisätietoja: https://www.kkv.fi/yhteystiedot/  
Miten paljon valtaa on Yhdysvaltain presidentillä? 65 16.1.2024 Yhdysvaltain presidentin valtaoikeudet määritellään USA:n perustuslain 2.artiklassa. https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript Valkoisen talon (White house) sivulta löytyy lisätietoa aiheesta: https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/our-government/the-exe… Suomenkielinen wikipedia-artikkeli: https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdysvaltain_presidentti#Presidentin_valt…    
Mistä löytäisin vanhoja lakeja ja asetuksia? Etsin asetusta kiellosta seurustella sotavangin kanssa ( 397/1942 ja 97/1943) ja Asetus yksityiselle… 49 15.1.2024 Ohessa linkit lakeihin: 370/1943 https://www.eduskunta.fi/pdf/saadokset/370-1943.PDF  97/1943 https://www.eduskunta.fi/pdf/saadokset/97-1943.PDF  397/1943 https://www.eduskunta.fi/pdf/saadokset/397-1942.PDF  ​​
Minkälaiset ovat Suomen ja Marokon suhteet? 76 5.1.2024 Hei, Ulkoministeriön sivuilla on tietoa Suomen ja Marokon välisistä suhteista: Suomi ulkomailla - Marokko /Ulkoministeriö https://finlandabroad.fi/web/mar/etusivu  
Voiko henkilö joka on ollut presidenttinä jo kaksi peräkkäistä kautta asettua myöhemmin ehdolle? Esimerkiksi jos kahden kauden jälkeen väliin tulee joku muu ja… 164 5.1.2024 Tämä on mahdollista. Henkilö voidaan voimassa olevan perustuslain (54 §) mukaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Tämä periaate on Suomessa ollut voimassa vuodesta 1991 lähtien (1074/1991, 1075/1991). Asiaan liittyvässä hallituksen esityksessä (HE 232/1988) kuitenkin silloin myös todettiin, että ”on pidetty tärkeänä rajoittaa presidentin valintaa nimenomaan ja vain peräkkäisten kausien osalta. Uudelleenvalinnan tulee voida olla mahdollista jo yhdenkin väliin jäävän toimikauden jälkeen:” ”Sääntely ei estäisi kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi valitun presidentin myöhemmin tapahtuvaa uudelleenvalintaa, mikäli kahden peräkkäisen toimikauden ja mahdollisesti kysymykseen tulevan uuden toimikauden välissä...
Saako mielenosoituksessa huutaa arabiankielisiä iskulauseita, jos kyseessä olisi vaikkapa Palestiina-mielenosoitus? 107 29.12.2023 Mielenosoitusten järjestämistä säätelee kokoontumislaki (530/1999).  https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990530 Siinä ei ole erikseen säädöstä tai muuta rajoitusta käytetystä kielestä. Arabiankielisten iskulauseiden huutamista ei siis ole kielletty. 
Mistä voin löytää tietoa 1700- - 1800-lukujen viroista ja titteleistä, kuten talouskomissaari? Siis kuka tittelin antoi ja miten se saatiin, mitä tehtäviin… 39 28.12.2023 Eduskunnan kirjaston kokoelmassa on Seppo Ahon teos Senaatin ja hallituskonseljin myöntämistä arvonimistä 1809-1917 ; Ruotsin vallan aikaisista valtaneuvoksista ja eräistä muista neuvoksista 1288-1768. Se on julkaistu vuonna 2003.  https://eduskunnankirjasto.finna.fi/Record/ekk.993491924006250?sid=3601… Henkilön Abraham Salmberg-nimi löytyy näistä sukututkimusblogeista: https://kirkkohistoriankahinaa.blogspot.com/2021/09/papit-isonvihan-pyo… https://suomensukututkimusseura.blogspot.com/2017/12/sukututkijan-joulu…   Kansalliskirjaston kokoelmasta löytyy tämä teos: Yxi selkiä ja päälle luotettawa paino-kirja. : Jonga jälken jocainen huonen-haldia taitaa painaa caicki hänen tarppensa, willaisisa lijnaisisa nijn myös puunwillaisisa...
Ketkä nykyisistä kansanedustajista ovat ilmoittaneet, että eivät asetu ehdolle seuraavissa eduskuntavaaleissa? 45 28.12.2023 Nykyinen eduskunta valittiin tänä vuonna 2023. Eduskuntavaalit olivat 2.4.2023. Seuraavat eduskuntavaalit ovat vuonna 2027. Kansanedustajat ilmoittavat tavallisesti jatkoaikeistaan vasta vaaleja edeltävänä vuonna eli näin ollen todennäköisesti vuonna 2026.
Tasavallan presidentin virkakausi alkaa 1. maaliskuuta. Kuinka kauan niin on ollut, ja miten päivämäärä on valikoitunut? 472 19.12.2023 Perustuslain 55§:n mukaan Tasavallan presidentti ryhtyy toimeensa valitsemista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Ja koska vaalit ovat olleet pääsääntöisesti aina tammi-helmikuussa, aloitusajankohdaksi on valikoitunut 1.3. Poikkeuksiakin on, esimerkiksi KJ Ståhlberg, joka valittiin 25. heinäkuuta 1919 ensimmäiseksi Suomen tasavallan presidentiksi maltillisen oikeiston ja vasemmiston äänillä eduskunnan suorittamassa vaalissa.  Sen jälkeen presidentit valittiin valitsijamiesvaalilla aina vuoteen 1988 saakka, sen jälkeen suoralla kansanvaalilla. Poikkeuksena sota-ajan valinnat Risto Ryti ja CGE Mannerheim.  Tästä listasta näkee kaikkien presidenttien virkaanastujaispäivät: https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_tasavallan_presidentti#...
Vaikuttiko arabikevät Marokon politiikkaan? 40 19.12.2023 Kyllä se vaikutti. Wikipediassa on artikkeli 2011–2012 Moroccan protests, jossa käydään läpi ajankohdan tapahtumia Marokossa https://en.wikipedia.org/wiki/2011%E2%80%932012_Moroccan_protests Tietoa Arabikeväästä: https://fi.wikipedia.org/wiki/Arabikev%C3%A4t Tieteellisiä artikkeleita löytyy Google scholar-tietokannan avulla https://scholar.google.fi/scholar?as_ylo=2023&q=morocco+arab+spring&hl=… Eduskunnan kirjaston aineistoa Arabikeväästä: https://eduskunnankirjasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=arabikev%C3%…  
Paikalla olleiden kansanedustajien äänet jakaantuivat taannoisessa Nato-äänestyksessä 188-8. Kuinka yleistä näin laaja-alainen yksituumaisuus on Suomen… 34 19.12.2023 Asiasta löytyy tiiviillä tavalla tietoa ja taulukoita Antti Pajalan kirjoittamasta luvusta Täysistuntoäänestykset ja eduskunta-aloitteet. Luku (s. 184-) löytyy teoksesta Tapio Raunio ja Matti Wiberg (toim.): Eduskunta: kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla.   Pajalan tekstistä kiteytetysti poimien: Suomen eduskunnassa äänestetään ainoastaan asioita, joista yksimielisyyttä ei ole. Esimerkkinä on vuoden 2003 asiat (tain niiden osat) joista n. 15 % päätettiin äänestämällä.    Teos on lainattavissa Eduskunnan kirjastosta https://eduskunnankirjasto.finna.fi/Record/selma.400639 , mutta löytyy varmasti myös monesta muusta kirjastosta.