Eduskunnan kirjasto

Oikeudellinen tieto, eduskuntatieto, tiettyjä yhteiskuntatiedon erityisalueita – mm. politiikka, kansainväliset suhteet, kansainväliset järjestöt, yhteiskuntahistoria, Euroopan unioni – sekä viranomaistieto.

Viimeisimmät vastaukset

330 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mikä on informal justice suomeksi? 55 15.6.2022 Minkäänlaista vakiintunutta suomenkielistä käännöstä termille ’informal justice’ ei valitettavasti näyttäisi olevan. Esimerkiksi Matti Joutsenen Lakikielen sanakirjan vuosien 2000 ja 2005 laitoksista ei kummastakaan löytynyt termiä ’informal justice’. Myöskään oikeustieteen termipankista (https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede) emme tätä käsitettä löytäneet. YK:n sivuilla kirjoitetaan aiheesta seuraavasti: “Informal systems are also often referred to as “traditional”, “indigenous”, “customary” or “non-state” justice systems.” https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/informal-justice/ Termin vapaamuotoinen suomenkielinen käännös voisi olla ”epämuodollinen oikeus”. Tätä termiä...
Heissan! Suomen lain maakaareen on 1734 kirjattu vaatimus kahdensadan (200) humalasalon vahvuisen humaliston istuttamisesta ja ylläpidosta kaikille… 28 1.6.2022 Kyseessä lienee Rakennuskaari ja sen 7.luku. 3§. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1734/17340002000 Edilex- ja Finlex-tietokannoista tehdyissä tiedonhauissa ei löydy aiheesta oikeuskäytäntöä. Laajaan kirjallisuushakuun meillä ei ole resursseja mennä.
Onko näin: 16 on suojaikäraja. Tämän johdosta 16 vuotta täyttänyt on alle 16-vuotiaan kanssa seksin harrastamisesta tuomittava lapsen seksuaalisesta… 36 30.5.2022 Niin sanottua suojaikärajaa on rikoslain mukaan kaksi, 16 ja 18 vuotta. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä säädetään rikoslain 20. luvun 6 § ja 7 §:ssä, jota täydentää rajoituspykälä 7 a §. Myös 18 vuoden ikää voidaan pitää suojaikärajana, sillä laki suojaa perheensisäisen sekä luottamussuhteessa tai auktoriteettiasemassa tapahtuvalta seksuaaliselta hyväksikäytöltä (rikoslain luku 20, 5 §). Sukupuoliyhteydestä lähisukulaiseen säädetään rikoslain 17. luvun 22 §:ssä. Sen toisessa momentissa säädetään: "Sukupuoliyhteydestä lähisukulaisten kesken ei tuomita henkilöä, joka on ollut sukupuoliyhteydessä oman vanhempansa tai tämän vanhemman kanssa ollessaan kahdeksaatoista vuotta nuorempi, eikä henkilöä, joka on pakotettu tai lainvastaisesti...
Onko kansanedustajilla koskaan ollut äitiys- yms. vapaan sijaisia; olisiko se nyt mahdollista? Yksi oli poissa Nato-äänestyksestä sellaisen vuoksi, ja ed… 39 20.5.2022 Kansanedustajalle ei tule sijaista äitiysvapaan tai muun perhevapaan ajalle. Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhion mukaan, jos edustaja on sairauslomalla tai perhevapaalla, on hän poissa perustellusta syystä, mutta jatkaa tällöin edelleen kansanedustajana. Perustuslain 30 §:n mukaan kansanedustajaa ei saa estää hoitamasta edustajantointaan. Edustaja Kulmunilla oli siis täysi oikeus tulla täysistuntoon kesken perhevapaiden. Varakansanedustaja nousee eduskuntaan vain siinä tapauksessa, että varsinainen kansanedustaja kokonaan luopuu tehtävästään. Perustuslain 28 §:n mukaan eduskunta voi myöntää kansanedustajalle tämän pyynnöstä vapautuksen edustajantoimesta, jos se katsoo, että vapautuksen myöntämiseen on hyväksyttävä syy....
Ovatko kansanedustajat palkallisia koko vuoden tauoista riippumatta kuten opettajat? 16 11.5.2022 Edustajat saavat palkkiota koko vuoden eli myös istuntotaukojen ajalta. Kyseessä on palkkio, ei palkka. Lisätietoja: Kansanedustajien palkkiot ja kulukorvaukset https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/palkkiot-ja-kulukorvaukset/…  Eduskunnan kirjastossa on tehty Kansanedustajien palkkioiden kehitys -tietopaketti: https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/yhte…
Jos emme puolison kanssa tee testamenttia ja ainoa poikamme kieltäyttyy ottamasta perintöä vastaan, siirtyy se sitten hänen kahdelle pojalleen. Onko pojan… 96 3.5.2022 Kysy kirjastonhoitaja -tietopalvelussa ei voida vastata laintulkintaa vaativiin kysymyksiin. Lakiasioita täytyy kysyä niihin pätevyyden omaavilta tahoilta. Oikeudesta saada perintö säädetään perintökaaressa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040.   
Voiko kaksoiskansalainen (esim. Suomen ja Venäjän kansalainen) olla kansanedustaja? 61 2.5.2022 Kyllä voi. Perustuslaissa säädetään vaalikelpoisuudesta eduskuntavaaleissa (PL 27 §). Edellytyksenä on mm. vähintään 18 vuoden ikä ja Suomen kansalaisuus. Kaksoiskansalaisuus ei ole este kansanedustajana toimimiselle. Lisätietoja vaalikelpoisuudesta: https://vaalit.fi/vaalikelpoisuus Ajantasainen perustuslaki: www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
Tiedättekö, onko Abraham Lincolnin Gettysburgin puheesta julkaistu jossakin teoksessa ammattimainen ja toimitettu suomennos? Kiitos jo etukäteen! 35 22.4.2022 Hei,   valitettavasti ei ole löytynyt sellaista lähdettä tai teosta, jossa olisi selkeä käännös. Ainoa mikä löytyi on Emil Ludwigin kirjoitama teos Lincoln https://eduskunnankirjasto.finna.fi/Record/ekk.992351504006250 vuodelta 1930, mutta siinäkin on luonnosmainen versio, joka ei mielestäni ole lopullinen.
Kirja käsitteli Ukrainan historiaa , myös uudempaa, ja asemaa maailmanpolitiikassa. Kirjan oli kirjoittanut muistaakseni joku brittiläinen professori… 38 20.4.2022 Hei, Eduskunnan kirjaston kokoelmista voimme suositella esim. seuraavia teoksia, jotka käsittelevät Ukrainan asemaa ja historiaa:   Putin's war against Ukraine : revolution, nationalism, and crime /Taras Kuzio. 2017 https://eduskunnankirjasto.finna.fi/Record/ekk.994158834006250   The gates of Europe : a history of Ukraine /Plokhy, Serhii. 2015 https://eduskunnankirjasto.finna.fi/Record/ekk.994091934006250 Plokhyn teoksesta olemme tilanneet uudemman, vuoden 2021 painoksen.   The Ukraine Crisis: What it means for the West /Wilson, Andrew. 2014 https://eduskunnankirjasto.finna.fi/Record/ekk.994039334006250   Myös seuraavat historiantutkijoiden Ukrainaa käsittelevät teokset voisivat olla kiinnostavia. Finna-linkistä näkyy, missä...
Oliko 1930-luvun suomalaisissa sanomalehdissä yleistä ns. tavallisen kansan mielipidekirjoitukset/ yleisöosastot oikeudellisista asioista? 36 28.3.2022 Hei, lähdekirjallisuudesta ei löydy vastausta tähän kysymykseen. Ongelmana on myös se, miten esimerkiksi määritellään ”yleisyys” tai puhutaanko tietystä lehdestä vai kaikista suomalaista lehdistä. Suomalaisen sanomalehtihistorian tärkeimmissä tutkimuksissa (Päiviö Tommila toim. Suomen lehdistön historia 1985–1992; Tommila & Salokangas: Sanomia kaikille: Suomen lehdistön historia) ei esimerkiksi käsitellä juuri lainkaan yleisönosastokirjoituksia. Koska aihetta ei ole tutkittu, joudut selvittämään sitä itse. Lähteenä voit käyttää Kansalliskirjaston digitaalista sanomalehtiarkistoa, jossa haun voi kohdistaa 1930- luvulla julkaistuihin sanomalehtiin: https://digi.kansalliskirjasto.fi/search?formats=NEWSPAPER      
Täytyykö kunnan pyytää jokaisesta kuntaan käsittelyyn saapuneesta ympäristölupahakemuksesta lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, siis ELY… 29 22.3.2022 Eduskunnan kirjasto ei tulkitse lakeja ja siksi voin antaa vain asiaan liittyvän lakipykälän ja aiheeseen liittyvää muuta lainsäädäntöä linkkinä. Tässä tapauksessa ​​valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140713  antaa ohjeistuksen siitä, koska kunnan on pyydettävä lausunto ELY-keskukselta ympäristölupa-asioissa pykälässä 12: 12 § (17.1.2019/50) Lupa- ja ilmoitusasiassa pyydettävät lausunnot ”Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ympäristölupa-asiassa, joka koskee toiminnan sijoittumista tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle.” Suomen kuntaliiton Ympäristönsuojelu-sivulla...
Etsin Hallituksen esitystä HE 2/1958 Hallituksen esitys n:o 2 (1958vp) laiksi takavarikosta ja etsinnästä rikosasioissa. Löysin jonkun 2014 tiedon, että… 25 22.3.2022 Vanhat hallituksen esitykset ja muut valtiopäivät löytyvät digitoituina eduskunnan palvelusta https://avoindata.eduskunta.fi/#/fi/digitoidut/. Palvelussa ovat valtiopäiväasiakirjat ajalta 1907-2000. Tässä kysymäsi HE 2/1958 https://www.eduskunta.fi/pdf/HE/HE2-1958.pdf.   Palvelun käytöstä on Eduskunnan kirjaston YouTube-kanavalla koulutusvideo Digitoitujen asiakirjojen hakuun https://www.youtube.com/watch?v=8W2hvarlW8o. 
Vierailimme lauantaina 1.7.2000 Strasbourgissa ja kävimme ihastelemassa Europarlamentin rakennusta. Rakennuksen sisälle ei tietenkään ollut pääsyä, ei edes… 48 9.3.2022 Kyseinen 1.7 ei ole EU:n virallinen liputuspäivä. Joten valistunut arvaus on, että suruliputuksella on muistettu jotain juuri kuollutta europarlamentaarikkoa tai korkeaa virkamiestä. Asiaa voi tiedustella Euroopan parlamentista https://www.europarl.europa.eu/forms/fi/ask-ep  
Henkikirjoitus ja kotipaikka 39 23.2.2022 Tässä lisätietoa henkikirjoituksen historiasta Suomessa. Kansallisarkiston ohjeistus siitä, miten henkikirjoja käytetään tutkimuksen lähteenä: http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Henkikirjat Tekstissä mainittu vuoden 1894 henkikirjoitusasetus, joka oli voimassa 1900-luvun ensi vuosikymmenet: https://agricolaverkko.fi/vintti/julkaisut/historiakone/dokumentti.php?id=774 Säädöksen 2 § käsittääkseni sisältää vastauksen pääkysymykseen, sikäli kun tiedon tarve osuu 1900-luvun alkuun. Säädösteksti ei kyllä ole kovin täsmällinen. Toivottavasti näistä on apua asian selvittelyssä.
Onko Suomen ja Viron kaksoiskansalaisuus mahdollinen? Jos on, niin milloin se on tullut voimaan? 443 2.2.2022 Suomessa kaksoiskansalaisuus eli monikansalaisuus on mahdollista: https://migri.fi/documents/5202425/6162908/Suomen+kansalaisuuslaki+%28fi%29   Kansalaisuuslaki (359/2003) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030359   Viron kansalaisuuden menettää, jos ottaa jonkin toisen maan kansalaisuuden: https://www.eesti.ee/en/citizenship-and-documents/citizenship/estonian-citizenship is lost by way of release of Estonian citizenship, depriving one of citizenship or by accepting the citizenship of another country. Ulkomaalaisten työskentelyä jne. Virossa helpottaa e-recidency: https://www.e-resident.gov.ee/ Kyseessä ei ole kansalaisuus. Asian hyväksymiseen liittyvä tiedote Riigikogun sivuilla: https://m.riigikogu.ee/en/sitting-...
Minun pitäisi löytää tietoa presidentin armahdusoikeudesta ja sen historiasta, sekä siitä miten/kuinka paljon eri presidentit ovat tätä oikeutta käyttäneet… 87 2.2.2022 Erinomainen lähde kysymyksiisi on Johannes Koskenniemen uusi artikkeli "Armahdus Suomessa ja muualla". Artikkelissa on mm. tilastotietoa armahduksista sekä vertailua muihin maihin kuten Ranskaan: https://eduskunnankirjasto.finna.fi/Record/ekk.994270233006250   Jos asut Helsingissä, voit tulla lukemaan artikkelia vaikkapa Eduskunnan kirjastoon. Mikäli et muuten saa artikkelia käsiisi, voit tehdä omasta lähikirjastosta maksullisen kaukolainapyynnön.   Armahdusoikeuden historiaan liittyy Toomas Kotkaksen väitöskirja:   https://eduskunnankirjasto.finna.fi/Record/ekk.993503864006250   sekä Virpi Anttosen väitöskirja: https://eduskunnankirjasto.finna.fi/Record/ekk.994101324006250 https://erepo.uef.fi/handle/123456789/16454   Em....
Mobiililaitteiden sovelluksia käyttöön otettaessa on usein vakuutettava lukeneensa ja hyväksyvänsä pitkällisiä sopimustekstejä. Veikkaisin, että harva näihin… 54 1.2.2022 Esittämäsi kysymys on monimutkainen oikeudellinen kysymys. Eduskunnan kirjastossa emme anna oikeudellista neuvontaa, emmekä tulkitse lakia yksittäisessä tapauksessa. Yleisellä tasolla aiheesta voi todeta seuraavaa: Sopimukset, joissa sopimusehdot hyväksytään verkossa ovat hyvin yleisesti käytössä tänä päivänä. Sopimuksiin sovelletaan sopimusoikeudellista lainsäädäntöä. Jos sopimuksen osapuolena on kuluttaja, sovellettavaksi tulee myös kuluttajansuojalainsäädäntö. Sopimusehdot eivät voi olla lainvastaisia eivätkä kohtuuttomia. Kun sovelluksen avulla käsitellään henkilötietoja, käsittelyyn sovelletaan tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, käyttöä, siirtämistä ja...
Kuka keksi nimen hyvinvointialue? Siis ihan tarkalleen: mistä löytyy tämän nimen keksijä? Kuinka vanha se on sanana? 45 25.1.2022 Nimen alkuperäistä keksijää pitää tiedustella lakimuutosta valmistelleesta sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hankkeen yhteyshenkilöt löytyvät ministeriön hankesivulta: https://stm.fi/hanke?tunnus=STM055:00/2019 Nimivaihtoehtoja pohdittiin sote-maakunnan, hyvinvointimaakunnan ja hyvinvointialueen kesken. Esimerkiksi kotimaisten kielten keskus ei suositellut käytettäväksi näistä yhtäkään. Hyvinvointialue-nimi julkistettiin 13.10.2020. Kotuksen uutinen hyvinvointialue-nimestä: www.kotus.fi/nyt/uutistekstit/kotuksen_uutiset/kotuksen_uutiset_2020/hyvinvointialue_ei_ole_selkea_ja_asiallinen_nimi.34862.news
Aikuinen lapseton, naimaton lapsi kuolee. Hän on au-lapsi, jonka isä on tunnustanut mutta ei ole ollut isänä . Hänellä on velipuolia. Isä luopuu perinnöstä,… 81 24.1.2022 Valitettavasti laintulkinta ei kuulu kirjastomme asiakaspalveluun. Sen sijaan tässä on muutama kirjallisuusvinkki perintöasioihin liittyvistä uusimmista teoksista, joista voi olla apua kysymykseesi: Matti Norri: Perintö ja testamentti : käytännön käsikirja (7. uud. painos), 2017. Aulis Aarnio ja Urpo Kangas: Suomen jäämistöoikeus, osa 1, perintöoikeus, 2016. Tapani Lohi: Jäämistöositus ja kuolinpesä, 2020.  
Missä on käytetty ensimmäisen kerran sanaa sosialismi? Ajattelen, että silloin/siellä sosialismi on keksitty, vaikka juuria voi löytää antiikista asti. 36 3.1.2022 Hei,  yhteisomistuksesta toki on puhuttu paljon jo antiikin aikana. Moderni käsitys sosialismista syntyi kuitenkin alunperin Ranskan vallankumouksen aikana ja sen seurauksena. Erityisen merkittävä oli kreivi Henri de Saint - Simon, filosofi ja taloustieteilijä, joka seuraajiensa kanssa alkoi 1820-luvulla puhua ranskankielellä sosialismista, socialisme.  Suomen kieleen sana sosialismi tuli myös Ranskasta, mutta ruotsinkielen kautta. 1800 - luvun alussa ei edes ollut täsmällistä  suomenkielistä poliittista käsitteistöä vaan se syntyi vasta 1860 -luvulta lähtien. Ensimmäisen kerran suomalaisessa lehdistössä mainittiin sosialismi Peter Widerholmin kirjoittamassa artikkelissa, joka julkaistiin Borgå Tidning: ssa 1.1. 1840. Aiheena oli juuri...