Kirjastokorttisi hiilikädenjälki eli miten lainaaminen vähentää ilmastopäästöjä

Hiilikädenjälki kuvaa vältettyjä päästöjä eli kuinka paljon toimija on ratkaisullaan voinut auttaa muita vähentämään negatiivisia ilmastovaikutuksia. Kirjastot siis auttavat muita pienentämään hiilijalanjälkeään.

Kädenjälkiajattelun periaatteena on, että kädenjälkianalyysi kytkeytyy hiilijalanjälkilaskentoihin ja antaa niille lisäarvoa. Kädenjäljen tulisi kannustaa toimiin, joilla on positiivisia vaikutuksia.

Kirjastotoiminnan vaikutukset vakiintuneena jakamistalouden esikuvana ja suunnannäyttäjänä on melko selkeä. Kirjasto voi vaikuttaa omaan kädenjälkeensä monin tavoin, mutta asiakkaiden mukaan ottamisella positiivinen vaikutus moninkertaistuu. 

Tärkeä osa kirjastojen kädenjälkeä on tietoisuuden lisääminen ilmastoasioista. Kirjastot voivat paitsi tehdä omia ilmastotekojaan ja näyttää esimerkkiä, myös ohjata luotettavan tiedon äärelle.

Kirjastojen kädenjäljestä voit lukea lisää Kirjastot matkalla hiilineutraaliin jakamistalouteen -raportista (pdf)