Tutkimukset, selvitykset ja julkaisut

Tälle sivulle kokoamme linkkejä kirjastojen ympäristötyöhön liittyviin julkaisuihin ja tutkimustuloksiin.

Hankkeet

Kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hanke (2020-2021)

Hankkeen loppuraportti (pdf)

Tiivistelmä hankkeen loppuraportista (pdf)

Sammandrag: De allmänna bibliotekens miljömedvetenhet till 2020-talet (pdf)

Summary: Bringing environmental awareness of public libraries to the 2020s (pdf)

Kyselytutkimus yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020 (pdf)

Kestävä kehitys kirjastoissa -hanke (2011–2012)

Green@library – kirjastojen ekologinen kestävyys julkaisu suomeksi ja englanniksi sekä kestävä kehitys -oppaat. Hankkeessa tehtiin ensimmäinen kyselytutkimus kirjastojen ympäristötietoisuuden tilasta.

Green@library – Suomenkielinen julkaisu (pdf)
Green@library – Englanninkielinen julkaisu (pdf)
Kestävä kehitys – opas kirjastoille (pdf)
Kestävä kehitys – opas asiakkaille (pdf)
Kestävä kehitys – opas päättäjille (pdf)

Kotimaisia julkaisuja

Ekoaineisto Helsingin kaupunginkirjaston kelluvassa kokoelmassa (pdf), 2021

Eepos-kirjastojen eko-opas, 2021
Kohti ekologisesti kestävää Eeposta? - pieni eko-opas Eepos-kirjastoille (pdf)

Ilmastonmuutoksen hillintä ja hiilineutraalius
Opetusministeriön selvitys Kestävän kehityksen tavoitteet taiteen ja kulttuurin toiminnassa (pdf)

Kestävän kehityksen tavoitteenasetanta ja mittaaminen kunnissa
Hankkeen loppuraportin kooste (pdf)

Matkalla hiilineutraaliksi
Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisu (pdf)

Päästövähennysten vastuunjako tutkimus ekotukiverkostolle
Tutustu tutkimukseen

Vipinää kestävään kehitykseen
Lataa tästä Agenda 2030 -työkirja kunnille (pdf)

Opinnäytetöitä

Suvi Levosen opinnäytetyö (2021) Kohti ekologisesti kestävää Eeposta?Theseus-julkaisuarkistossa osoitteessa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021120724245.

Kansainvälisiä julkaisuja 

Kohti ympäristötietoista kirjastoa

Miten ympäristötietoisuus ja -työ ovat kehittyneet suomalaisissa kirjastoissa? Mitkä ovat tulevaisuuden askelmerkit? Näistä puhutaan kansainvälisen International Journal of Librarianship -julkaisun artikkelissa Steppingstones to More Sustainable Public Libraries in Finland: From Individual Initiatives toward National Guidelines and Standards.

Artikkelin ovat kirjoittaneet Kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle hankkeen hankejohtaja Harri Sahavirta ja hankekoordinaattori Leila Sonkkanen sekä Ulla Pötsönen. 

IFLA:n (The International Federation of Library Associations and Institutions) julkaisuja:

The Green Library – Die grüne Bibliothek

Going Green: Implementing Sustainable Strategies in Libraries Around the World — Buildings, Management, Programmes and Services

10 Reasons for Environmental Sustainability in (Public) Libraries

Eblidan (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) julkaisuja Kestävän kehityksen tavoitteista kirjastoissa.
Tutustu julkaisuihin Eblidan sivuilla