Kirjaston pyörälähetti kuljetti liikuntavälineitä riskiryhmäläisille Helsingissä

Helsingin kaupunginkirjasto toteutti heinä-elokuussa 2020 hankesuunnitelman mukaisen kesäkampanjan, jossa pyörälähetti toimitti kirjastosta lainattavia liikuntavälineitä riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden koteihin.  

Rahoituksen myönsi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra). 

Korona-aika toi oman mausteensa hankkeeseen

Hankkeen tavoitteena oli tehdä kirjaston tavaralainauspalvelut tunnetummiksi sekä tuoda ne lähemmäksi asiakkaita. Idea pyörälähettipalveluun tuli Leona Silbersteinilta, Helsingin kaupungin ympäristötarkastajalta. Helsingin kaupungin keskisen alueen kirjastoista suunnittelussa mukana olivat Oulunkylän ja Kallion kirjastot. Palvelua markkinoitiin ensin kantakaupungin asukkaille, mutta loppua kohti alue laajennettiin kattamaan koko Helsinkiä. 

Hankkeen pohjana oli ajatus kiertotaloudesta kirjastotoiminnan ytimenä: kirjat, pelit, soittimet ja työkalut kiertävät jo asiakkaalta toiselle, miksei kirjasto tarjoaisi myös liikuntavälineitä koteihinsa suljetuille ihmisille?  

Korona-aika toi oman mausteensa hankkeeseen, sillä pohdittavana oli myös asiakkaiden turvallinen kirjastokokemus, kirjasto kotiovella. 

Pyörälähettipalvelu suunnattiin erityisesti asiakkaille, joiden liikkuminen oli koronaepidemian aikana hankalaa tai rajoitettua. Lähettipalvelun toivottiin tavoittavan sellaisiakin asiakkaita, jotka eivät ole aikaisemmin löytäneet kuntoiluvälineiden lainauspalveluja tai eivät ole pystyneet niitä hyödyntämään.  

Hankkeeseen rekrytoitiin henkilö, joka toimi pyörälähettinä, piti yhteyttä asiakkaisiin, toteutti asiakaskyselyn sekä teki aktiivisesti palvelun markkinointia yhteistyössä Kallion kirjaston henkilökunnan ja suunnitteluryhmän kanssa. Hankkeen yhteistyökumppanina toimivat Helsingin kaupungin liikuntapalvelut, josta liikuntavälineet lainattiin hankkeen ajaksi. Lisäksi Seniori-info jakoi tietoa palvelusta eteenpäin.  

Lainattavana oli askelmittareita, käsi- ja nilkkapainoja, kävelysauvoja, vastuskuminauhoja, punnerruskahvoja, pilates-palloja, tasapainotyynyjä ja venyttelynauhoja. Kiertotalouden periaatetta pyrittiin toteuttamaan hankkeen joka vaiheessa, joten pyörä hankittiin käytettynä kaupungin Uusix-verstaalta.  

Hankkeen päätyttyä liikuntavälineet palautettiin Helsingin kaupungin liikuntapalveluille. Lähettipalvelussa käytetylle pyörälle on pohdittu uutta, yhteisöllistä käyttötarkoitusta.  

Asiakkailta hyvää palautetta ja uusia ideoita 

Palvelu sai asiakkailta erinomaista palautetta ja hankkeelle toivottiin jatkoa. Se myös antoi pontta kirjastojen kiertotalouteen liittyvien toimintatapojen pohdinnalle: miten kirjastot voisivat toimia jatkossa muillakin tavoin kiertotaloutta ja ekologista näkökulmaa edistäen? 

Asiakaskyselyssä kartoitettiin kokemuksia ja toiveita kirjastosta lainattavista esineistä. Suurin osa asiakaskyselyyn vastanneista ei ollut lainannut esineitä kirjastosta. Syynä oli useimmiten se, ettei vastaajalla ollut tietoa lainattavana olevista esineistä tai ylipäänsä tarvetta lainata niitä. Uusiksi lainattaviksi esineiksi toivottiin useimmiten työkaluja tai muita välineitä remonttiin ja muuttoon. Erityisesti kalliita, harvoin käytettäviä ja paljon tilaa vieviä esineitä toivottiin kirjaston kokoelmaan.  

Opimme hankkeen aikana, että lainattavien liikuntavälineiden kotiinkuljetukselle erityisesti riskiryhmäläisille on kysyntää. Kaupunginkirjasto ei ole aiemmin kuljettanut esinelainoja asiakkaille kotiin ja kesän kokeilumme osoitti, että vastaava palvelu voisi toimia tulevaisuudessakin yhtenä kirjaston palvelumuotona ja sitä voisi kehittää yhteistyönä eri virastojen kanssa.  

Lisäksi saimme asiakaskyselyn avulla kerättyä kokemuksia ja toiveita kirjaston lainattaviin esineisiin liittyen. Saatua tietoa voimme hyödyntää jatkossa uusien esineiden hankintaa suunniteltaessa.  

Teksti:

Marika Nikula
erikoiskirjastovirkailija
Helsingin kaupunginkirjasto
Kallion kirjasto

Taina Pirhonen
palvelupäällikkö
Helsingin kaupunginkirjasto
Kallion kirjasto