Salon kaupunginkirjaston ja Salon TasausKohtuusPajan yhteistyö täytti neljä vuotta!

Salon TasausKohtuusPajan kokoama Ekovelkapöytä on muodostunut jo perinteeksi. Aineistonäyttely on ollut esillä Salon pääkirjastossa sekä Suomen että maailman ylikulutuspäivän tienovilla noin kuukauden ajan keväästä 2017 alkaen. Aineistoa täydennetään pöytään tarpeen tullen joko kirjaston tahi TaKoPajan toimesta.

Salon kaupunginkirjaston ja TaKoPajan yhteistyön siemenen kylvi TaKoPajan aktiivi, itsekin kirjastoalalla työskennellyt ja jo eläköitynyt Outi Yrttiranta. Hän otti yhteyttä kirjastoon keväällä 2017 ja näin yhteistyö alkoi muotoutua. Yrttirannan lisäksi TakoPajan muut aktiiviset jäsenet ovat olleet edesauttamassa yhteistyön muotojen kehittymisessä. Yrttiranta kertoo: ”Suomen kohtuusliikkeissä ja eri tapahtumista on tutuiksi tulleita kirjoittajia, joita olemme ehdottaneet vieraiksi keskustelemaan ja esittelemään omia kirjojaan. Nämä ovat sopineet kirjastolle.”

Yhteistyön ansiosta kirjasto on saanut tapahtumavalikoimaansa siis myös aiheeseen sopivia kirjailijavieraita. Kirjasto on tarjonnut tilat, ja TaKoPaja on järjestänyt varsinaisen tapahtuman eli kirjailijavierailun. Viimeisimpänä kirjastossa vieraili syksyllä 2020 metsä- ja ekokirjailija, TT Pauliina Kainulainen. Kirjailijavierailut ovat olleet hyvin keskustelupainotteisia ja tunnelmaltaan matalan kynnyksen tapahtumia.

 

Kirjanäyttely Suomen ylikulutuspäivänä 10.4.2021 Salon pääkirjastossa.
Kevään 2021 Ekovelkapöytä Salon pääkirjastossa. Taustalla näkyvä tila on eristetty koronarajoitusten vuoksi huomionauhoin. Tänä vuonna Suomen ylikulutuspäivä oli 10.04. (www.overshootday.org). Suomalaisten ylikulutuspäivä tarkoittaa sitä päivämäärää, jolloin suomalaiset ovat kuluttaneet laskennallisesti osansa maapallon luonnonvaroista. (wwf.fi).
Kuva: Virpi Oksanen

Myös muunlaisia yhteistyön muotoja on ollut. Vuonna 2018 kirjastossa esiteltiin Earth Hour -tapahtumaan osallistuneiden salolaisten tekstejä heidän omista toimistaan luonnon hyväksi. Lisäksi esillä on ollut ilmastonystävän vinkkejä ruuasta, kulutuksesta, kierrätyksestä ja lajittelusta, liikkumisesta, asumisesta sekä työstä ja vapaa-ajasta. Salon TaKoPaja on toimelias luonnollisesti myös muuten kuin vain välittömässä yhteistyössä kirjaston kanssa. Paja on mukana maailmanlaajuisessa ”Fridays for future - perjantait Gretan kanssa” –kampanjassa. Lisäksi Paja järjestää muun muassa kohtuuspiknikkejä ja luontoretkiä. Kirjallisuuteen liittyen: TaKoPaja on talkoilla suomentanut ruotsalaisen David Jonstadin kirjan Sivilisaation loppu (Into, 2016).

Kansainvälinen koululakko 19.3.21 TaKoPajan järjestämänä kenkälakkona Salon kaupungintalon edessä.
#FridaysForFuture kansainvälistä lakkopäivää 19.3.2021 TaKoPaja toteutti Salossa kenkälakon muodossa kaupungintalon edessä.
Kuva: Paula Lönnemo

Kuluvana keväänä Paja järjesti Zoom-tapahtumana kirjailijavierailun: Kestävän elämän manifesti – Pasi Heikkurinen ja Toni Ruuska. Kyseisessä tapahtumassa kirjasto toimi aktiivisena tiedottajana. Tapahtuman osallistujana sai huomata, että verkkotapahtuman keskusteluosuudessa vilahti jo aiemmilta kirjailijavierailuilta tuttuja kasvoja.

Yrttirannan mukaan yhteistyö kirjaston kanssa on ollut ”aivan upeaa ja sujuvaa”.

  • Ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ovat monimutkaisia ja vaikeitakin, mutta tietoa pitää tarjota ja esitellä.

Yhteistyöstä hyötyvät molemmat tahot suuresti. TaKoPaja onkin kirjastolle korvaamaton yhteistyökumppani, kuten myös kirjasto on TaKoPajalle. Yhteistyön muodot kehittyvät ajan saatossa, mutta niin kirjailijavieraat kuin myös Ekovelkapöytä tullevat olemaan muodoista keskeisimmät vielä tulevaisuudessakin.

Lisätietoa Salon TasausKohtuusPajasta löytyy verkkosivulta www.tasauskohtuuspaja.net/

Virpi Oksanen
kirjastonhoitaja
Salon kaupunginkirjasto, pääkirjasto

Kirjastonhoitaja Virpi Oksanen Salosta.