Tiedonhaun välineet

Kirjastot tarjoavat monipuolista tietoa tarvitsevalle. Kirjastojen kirjoja voi hakea useasta kirjastosta yhtä aikaa monihaun avulla. Haun piiriin saa yleisten kirjastojen, erikoiskirjastojen sekä yliopistokirjastojen aineistoja.

Tiedonhaun kokonaisuuteen kuuluu mahdollisuus kysyä. Kysy kirjastonhoitajalta on Suomen kirjastojen yhteinen verkkotietopalvelu. Käyttäjien lähettämiin kysymyksiin vastaavat tiedonhaun ammattilaiset ympäri maan nopeasti ja luotettavasti.

Luotettavia verkkotiedonlähteitä on koottu Makupalat.fi -hakemistoon. Se on kirjastoammattilaisten kokoama linkkihakemisto, johon on valikoitu ja kuvattu rajattu määrä verkkosivuja. Tiedon etsiminen on siellä helppoa eikä aineiston luotettavuutta tarvitse itse arvioida. Tietoa voi etsiä selaamalla tai hakemalla. Materiaali on järjestetty aiheen mukaisesti. Makupalat.fi on ensiarvoisen tärkeä ja helppo tapa seurata, millaisia uusia merkittäviä verkkotietonlähteitä julkaistaan. Seuraamalla Twitteristä tai RSS-syötettä tiedonhaun ammattilainenkin pysyy hyvin ajan tasalla uusista lähteistä. Makupalat.fi-opastuksia (powerpoint).

Tiedonhaun opastuksesta löytyy perusopastusta tiedonhakuun. Tiedontarpeen analysointi, hakutavan valinta, tiedontarpeen syvällisyys ja laajuus vaikuttavat siihen, miten ja mitä välineitä käyttämällä tietoa kannattaa lähteä etsimään. Opastuksesta löytyy myös ohjeita lähteiden valintaan sekä tulosten arviointiin. Lisäksi siellä annetaan opastusta syvällisempään Google-tiedonhakuun, muiden hakukoneiden käyttöön sekä analysoidaan sosiaalisen median rooliin tiedonhaussa. Erityisesti kannatta tutkia tietokantoja ja hakemistoja tiedonhakuun, sivulle on koottu hyviä lähteitä sellaiselle, joka tarvitsee syvällisempää ja monipuolisempaa tietoa.