Makupalat.fi-opastuksia

Makupalat.fi -linkkihakemiston ohjeita, opastuksia ja valmiita esimerkkihakuja.

Makupalat.fi Miten käytän (perusohjeet sekä valmiita hakuja)

Makupalat.fi Opettajille ja koululaisille (valmiita hakuja, opettajien ja koululaisten toivomusten pohjalta tehtyjä)

Makupalat.fi: arvioituja tiedonlähteitä opetuksen ja kasvatuksen käyttöön​ (powerpoint)

Makupalat.fi perustietoa ja osallistuminen (powerpointi)

Makupalat.fi pähkinänkuoressa (powerpoint)

Makupalat.fi : miksi linkkihakemistoja taas tarvitaan? (powerpoint)

Tiedonhaku Kirjastot.fi-tiedonlähteistä (ppt) -esityksessä on hakuohjeita Kirjastot.fi:n tuottamiin palveluihin Kirjasampo (ja Sivupiiri), Makupalat.fi, Kysy kirjastonhoitajalta ja Kirjastokaista.

Makupalat.fi osallistuminen kertoo, miten kirjastot ja käyttäjät voivat osallistua Makupalat.fi:n toimintaan.

Makupalat.fi:n funktiot ja yhteydet muihin palveluihin kertoo, miten Makupalat.fi sijoittuu tiedonhaun palveluiden kartalle.