Hankkeet

Kirjastoalalla on vuosittain runsaasti kehittämishankkeita. Tähän osioon kootaan Kirjastot.fi-sivustolla olevaa hanketietoa. Osiosta Julkaisut löytyy joidenkin hankkeiden loppuraportteja. 

Hankkeita Kirjastot.fi-sivuilla

Hanketietoa muualla

Mikäli hakesivut halutaan perustaa Kirjastot.fi-ympäristöön, ottakaa yhteyttä toimitus@kirjastot.fi.