Tapahtuma- ja ideapankki

Pulmaario

Kategoriat
mediakasvatus
pelit
kirjallisuus
opastus
työpajat
asiakkaiden osallisuus ja yhteistyö
Kohderyhmä
lapset
nuoret
Kesto
0-2h
Hinta
ilmainen
Kuvaus ja tavoite

Pulmaario on matematiikan ja ohjelmoinnin pajakokonaisuus, joka on suunnattu 9-13 - vuotiaille lapsille ja nuorille.
Oppaan ja valmiiden materiaalien avulla voit tuoda Pulmaario-pajan omaan kirjastoosi. Oppaan tehtävät ovat helppoja ja pajan ohjaaminen ei vaadi aiempaa kokemusta.
Pulmaario-pajan opas sisältää kaikki tarvittavat ohjeet viiteen pajakertaan. Yhden pajakerran kokemuskeen perustuva ohjekesto on kaksi tuntia, josta osa käytetään matemaattisiin pulmiin ja osa oman pelin ohjelmointiin.

Tartu Pulmaarioon rohkeasti ja lähde kokeilemaan lasten ja nuorten kanssa, miten saat matematiikan ja ohjelminnin eloon hauskalla tavalla. Pulmaario-ohjaajanoppaan löydät täältä

Toimijat ja yhteistyötahot
Kirjastot ja peruskoulut
Tarvittavat materiaalit ja niiden käyttötarkoitus
Tietokoneita, hiiriä, videotykki ja iso näyttö. Sekä matematiikan tehtävien materiaalit.
Miten tapahtuma tai idea toteutetaan

Pulmaario-pajaa voi vetää avoimessa tai suljetussa tilassa. Kaikkien osallistujien täytyy kuitenkin nähdä ohjaajan koneelta heijastettu kuva hyvin, eli tila tulee järjestellä sen mukaisesti.
Pajakerran aluksi, ennen varsinaista ohjelmaa, kannattaa käyttää pieni hetki ryhmäytymiseen, sillä osallistujat saattavat olla toisilleen täysin tuntemattomia.
Pajakerran ohjelma koostuu matematiikka- ja ohjelmointiosioista. Aiheiden käsiittelyjärjestyksen voi valita mieleisekseen.
Tehtävien tekeminen kannattaa aloittaa lukemalla ääneen lyhyt aiheeseen johdatteleva tarina, joka löytyy oppaasta kyseisen pajakerran kuvauksen alusta.

Suositeltava osallistujamäärä pajoissa enintään 20 osallistujaa, jotta työskentely pajassa on mielekästä. 

Missä vaiheessa järjestelyt tulee aloittaa, perustelut
Aloita järjestelyt noin tuntia ennen pajan alkamista. Koneet tulee olla valmiina, koska siirtyminen matematiikasta ohjelminnin pariin vie pienen tauon kanssa vain 10 min.
Tiedotus
Markkinoinnissa kannattaa käyttä kirjastojen omia kanavia. Hyväksi tavaksi on havaittu myös koulujen kautta lähetetyt viestit, jolloin vanhemmille välittyy tietoa lähikirjaston pajatoiminnasta.
Muuta huomioitavaa
Pajoissa kannattaa käyttää ennakkoilmoittautumista, jotta materiaaleja ja laitteita osataan varata tarvittava määrä.
Kirjaston muuhun toimintaan vaikuttavaa, esim. melu
Varata tilat ja tietokoneet.
Kuvauksen laatinut kirjasto ja Yhteystiedot
Helmet-kirjastot
Pia Terrihauta