Kirjastoala ja kehittäminen

Kun Suomessa puhutaan kirjastoista, tarkoitetaan yleensä yleistä kirjastoa. Sellainen on lain mukaan (Laki yleisistä kirjastoista) löydyttävä jokaisesta Suomen kunnasta. Yleisten kirjastojen lisäksi lailla säädettyjä kirjastoja ovat Kansalliskirjasto, Näkövammaisten kirjasto Celia sekä Varastokirjasto. Yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja erilaiset erikoiskirjastot kirjastot ovat taustaorganisaatioittensa ylläpitämiä.

Kirjastoja voit hakea Kirjastohakemistosta kunnittain tai kirjastotyypeittäin.

AKE-toiminta on tärkeässä roolissa kirjastoammattilaisten koulutuksessa. Videotallenteessa kuullaan, mitä koulutuksista ja AKE-toiminnasta ajatellaan.

Kirjastotoiminnan kehittämistä lakisääteisin tehtävin

Laki yleisistä kirjastoista määrittelee kehittämistehtävät, joita valitut kirjastot tekevät osana omaa toimintaansa. Valtakunnallinen kehittämistehtävä (VAKE) on Helsingin kaupunginkirjastolla ja alueelliset kehittämistehtävät (AKE) on määritelty yhdeksälle kaupunginkirjastolle kautta maan.

Lain pohjalta voidaan määritellä myös erityistehtäviä asioihin, joiden katsotaan vaativan erityistä huomiota. Tällä hetkellä erityistehtäviä ovat:

Kirjastojen rahoitus on kuntien vastuulla, mutta toimintaa lasketaan rahoitettavaksi myös valtion myöntämän peruspalvelurahoituksen kautta. Kehittämis- ja erityistehtäviä varten myönnetään erilliset avustukset valtion budjetista.

Tietoa kirjastoverkosta ja kehittämistoiminnasta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla 

Kehittämishankkeita ja erityisavustuksia

Kirjastoille myönnetäänkehittämistyötä varten vuosittain erityisavutuksia Aluehallintoviraston kautta. Kunkin vuoden painopisteet julkaistaan loppukesästä ja hakuaika on syksyllä. Tietoa avustuksista löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön avustussivuilta.

Aluehallintoviraston Kirjastotoimi-sivuilta löytyy tietoa ja ajankohtaista avustusasiaa. AVI:n viestintäkanavat löytyvät luettelona, osa niistä on vain kirjastoja koskevaa, osa yhteisiä kasvatuksen ja kulttuurin kanssa. 

Osiosta Hankkeet löytyvät linkit Kirjastot.fi-sivustolta löytyviin hankkeisiin ja Julkaisut-osiosta erilaisiin raportteihin ja julkaisuihin vuosien varrelta.