Kirjastot ja kehittäminen

HUOM! Tämä kehittämis- ja erityistehtäviä koskeva sivuston osa on työn alla. Sisältöä on tulossa lisää lähiaikoina. 

Kun Suomessa puhutaan kirjastoista, tarkoitetaan yleensä yleistä kirjastoa. Sellainen on lain mukaan löydyttävä jokaisesta Suomen kunnasta. Yleisten kirjastojen lisäksi lailla säädettyjä kirjastoja ovat Kansalliskirjasto, Näkövammaisten kirjasto Celia sekä Varastokirjasto. Yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja tieteelliset kirjastot ovat tarstaorganisaatioittensa ylläpitämiä.

Kirjastoja voit hakea Kirjastohakemistosta kunnittain tai kirjastotyypeittän. 

Yleiset kirjastot

Kunnallisten kirjastojen toiminta perustuu lakiin yleisistä kirjastoista, jossa määritellään keskeiset tehtävät. Yleisen kirjaston tehtävänä on: 

  • tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, 
  • ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, 
  • edistää lukemista ja kirjallisuutta, 
  • tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, 
  • tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan
  • edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kehittämistä lakisääteisin tehtävin

Laki yleisistä kirjastoista määrittelee kehittämistehtävät, joita valitut kirjastot tekevät osana omaa toimintaansa. Valtakunnallinen kehittämistehtävä (VAKE) on Helsingin kaupunginkirjastolla ja alueelliset kehittämistehtävät (AKE) on määritelty yhdeksälle kaupunginkirjastolle kautta maan.

Lain pohjalta voidaan määritellä myös erityistehtäviä asioihin, joiden katsotaan vaativan erityistä huomiota. Tällä hetkellä erityistehtäviä ovat:

Kirjastojen rahoitus on kuntien vastuulla, mutta toimintaa lasketaan rahoitettavaksi myös valtion myöntämän peruspalvelurahoituksen kautta. Kehittämis- ja erityistehtäviä varten myönnetään erilliset avustukset valtion budjetista.

Tietoa kirjastoverkosta ja kehittämistoiminnasta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla 

Kehittämishankkeita ja erityisavustuksia

Kirjastoille myönnetäänkehittämistyötä varten vuosittain erityisavutuksia Aluehallintoviraston kautta. Kunkin vuoden painopisteet julkaistaan loppukesästä ja hakuaika on syksyllä. Tietoa avustuksista löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön avustussivuilta.

Aluehallintoviraston Kirjastotoimi-sivuilta löytyy tietoa ja ajankohtaista avustusasiaa. AVI:n viestintäkanavat löytyvät luettelona, osa niistä on vain kirjastoja koskevaa, osa yhteisiä kasvatuksen ja kulttuurin kanssa. 

Osoiosta Hankkeet ja julkaisut löytyvät linkit Kirjastot.fi-sivustolta löytyviin hankkeisiin sekä erilaisiin raportteihin ja julkaisuihin vuosien varrelta. Tämä osio täydentyy Kirjastot.fi-uudistuksen yhteydessä. 

Kirjastoalan ajankohtaista kehittämiskohteista löytyy tietoa myös Yleisten kirjastojen neuvoston pöytäkirjoista sekä koko alaa koskevista Kansalliskirjaston Kiwi-sivustolta.

Kirjastot ja kehittäminen –sivukokonaisuus on päivittyy. Toivomuksia sisällöistä voi lähettää osoitteilla aija.laine@kirjastot.fi tai paivi.litmanen-peitsala@kirjastot.fi.