Yleisten kirjastojen digitaalisen median palvelukonseptihanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankekokonaisuudessa selvitetään lähtökohtia yleisten kirjastojen digitaaliselle palvelukonseptille ja tehdään käyttäjälähtöisiä kokeiluja. Hankkeen kesto on kesäkuusta 2020 toukokuuhun 2021.

Selvitystyö muodostuu rinnakkaisista kokonaisuuksista, joihin kuuluu tarvittavan teknologia-arkkitehtuurin ja asiakkuudenhallinnan selvittäminen, tekijänoikeuksien, kokoelmalinjausten ja tiedonhallinnan kokonaisuudet, sekä ratkaisujen hakeminen tuotantoon, organisointiin ja rahoitukseen. Tämän lisäksi kokeillaan eri palvelualustojen sopivuutta yhteiseen palvelukonseptiin.

Lopputuloksiksi odotetaan myös mm. suosituksia tukemaan palvelualustan kilpailutusta ja teknistä kehittämistä, sekä jatkosuunnitelmia erityisesti kriittisen yhteistyön kannalta.

Yleisten kirjastojen asiakkailla on asuinkunnasta riippuen eriarvoiset lähtökohdat saada käyttöönsä lisensoitua digimediaa, kuten e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtiä. Eri kunnilla ja kirjastokimpoilla on hyvin erilaiset e-kokoelmat, ja käytössä on useita eri teknologioita ja alustapalveluja, mikä heikentää käytettävyyttä ja yhdenvertaista saavutettavuutta. Lisäksi digitaalisten sisältöjen lisenssi- ja tekijänoikeuskorvaukset ovat kirjavia.

Yleisten kirjastojen konsortion Hankintapäivä 13.10.2020

Projektipäällikkö Suvi Sivulainen esitys ”Kuntien yhteisen digitaalisen median palvelukonseptin selvityshanke”. Kaikki Hankintapäivän esitykset löydät Kirjastokaistalta.

Live-chatit 

Liity mukaan kirjastolaisille suunnattuihin chat-sessioihin ja kysy mitä tahansa hankkeeseen liittyen. Voit vain pyörähtää paikalla tai jäädä linjoille pidemmäksi aikaa seuraamaan kysymyksiä ja vastauksia. Voit myös jättää kysymyksesi etukäteen projektipäällikkö Suvi Sivulaiselle (yhteystiedot alla).

Ensimmäiset live chatit:

Lisää live chattejä on luvassa, jos tilaisuuksiin on kiinnostusta ja tarvetta.

UKK: Kooste kysymyksistä ja vastauksista

  Tiedotteita

  Tiedote Kirjastot.fi:ssä 2.9.2020: Digimedian palvelukonseptihanke on alkanut

  Biblioteken.fi 2.9.: Mot en mer jämlik åtkomst till e-material: Projektet om servicekoncept för digitala medier har inletts

  Mediatiedote 18.9. (STT): Digimedian palvelukonseptihanke vie kohti saumatonta ja tasa-arvoista pääsyä yleisten kirjastojen e-aineistoihin 

  Pressmeddelande 18.9.: Projektet om servicekoncept för digitala medier leder mot en smidig och jämlik åtkomst till de allmänna bibliotekens e-material 

  Media release 18.9.: The Digimedia service concept project aims for seamless and equal access to the e-materials of public libraries 

  Yhteyshenkilö

  Projektipäällikkö Suvi Sivulainen
  Kirjastoverkon yhteiset palvelut, Helsingin kaupunginkirjasto
  suvi.sivulainen (at) hel.fi
  +358 40 191 8531