Parasta palvelua omatoimisesti -hanke

Parasta palvelua omatoimisesti -hankkeessa joukko lähikirjastoja Espoosta, Tampereelta ja Lahdesta lähti pohtimaan keinoja parantaa erityisesti omatoimiaikaa käyttävien asiakkaiden palvelua.

Omatoimisuus yleistyy ja ratkaisuissa on usein keskitytty toimiviin peruspalveluihin sekä tilahaasteisiin, kuten turvallisuuteen. Hankeen tavoitteena oli löytää osallistamisen kautta uusia käytäntöjä työkulttuuriin. Käytäntöjen myötä voidaan parantaa palveluja ja mahdollistaa ruohonjuuritason kansalaistoiminta myös omatoimiajalla.

Tuloksien pohjalta koottiin työntekijöille opas, jonka avulla voi lähteä kehittämään mitä tahansa kirjastoa yhdessä asiakkaan kanssa. Oppaaseen voit tutustua oheisten tiedostojen avulla. Kuvallisen version lisäksi käytettävissäsi on myös tekstiversio. Opas on julkaistu 2021.

Lisätietoja hankkeesta

Espoo
Ira Cottier, ira.cottier@espoo.fi
Tiina Ollikainen, tiina.h.ollikainen@espoo.fi

Tampere
Tuulia Kappas, tuulia.kappas@tampere.fi

Lahti
Marja Huuhtanen, marja.huuhtanen@lahti.fi